„Vita:HEPTATONIÁK” változatai közötti eltérés

a
*/Heptatoniák/*
a (*/Heptatoniák/*)
a (*/Heptatoniák/*)
:Szerkezetüket tekintve az egyszerűség kedvéért induljunk ki a Dúr hangsorból, melynek hangközviszonyait így határoztuk meg: 2 egész, 1 fél, 3 egész, 1 fél. Ha az egész hangközt „2”-vel (2 félhang), a fél hangközt „1”-gyel jelöljük, a hangsor így írható fel:2 2 1 2 2 2 1. Összeadva 12 – ennyi félhang.
 
:Ahogyan a dór a Dúr II. fokán, a fríg III. fokán ……stb….indul, a hangsorokat szerkezetileg ábrázoló számsorok is ennek megfelelően írhatók le. Végösszegük mindig 12 (félhang), de belső szerkezetük változó. Az alábbi táblázat ábrázolja ezt a hangrendszert - Dúr hangsort és moduszait -, melynek Bárdos Lajos adta a Heptatonia prima nevet. (Az itt következő címre kattintson egyet, megjelenik a kijelölő keret; ebbe kattintson kettőt, figyelmeztetés és kérdés jelenik meg; bátran válaszoljon igennel, megjelenik a rendszerhangrendszer. Minden előhívás hasonló eljárást igényel.)
 
 
:Az itt megjelenített hangsorok alkalmazására példák felsorolását nem tartom szükségesnek, mert az ez iránt érdeklődő a népdalgyűjteményekben szinte tetszés szerint találhat ilyeneket.
:Tudományos elemző munkái során Bárdos Lajos egyebeket is felfedezett. E felfedezéseit nagyon lerövidítve akarom itt az érdeklődök elé tárni, célom csak a figyelem felkeltése. Írásom alapját tudós zeneszerzőnk három elemzése képezi.
:1. Heptatonia secunda
:2. Egy „kodályos” hangrendszer
:3. Liszt Ferenc „népi” hangsorai
 
:Kodály Zoltán műveiben feltűnő gyakran találkozunk egy olyan hétfokú hangrendszerrel, amelyikben a két félhanglépés között nem két egészhang van, mint a diatónia ti-dó és mi-fa fokpárjai között, hanem csak egy.
:Legegyszerűbben úgy ábrázolhatjuk és a zongorán úgy találhatjuk meg, ha c helyett ciszt veszünk, a többi fokot meghagyva módosítás nélküli törzshangnak. Végigpróbálva az így adódó skálákat, megkapjuk a rendszer hét moduszát. Kodály mindegyikkel bőven él. Dallamban és harmóniában is, egy-egy mű kisebb-nagyobb részletén át. Bárdos Lajos mind a hét hangsorra idéz tőle egy-egy példát – cisz-d-e-f-g-a-h-cisz hangsorra transzponálva.
:Én e példákat a művek eredeti hangnemében fogom megjeleníteni, hivatkozással arra, hogy a későbbiekben ő is ezt teszi.
:A hangrendszer:
1 349

szerkesztés