„Lett nyelvtan/Mondatrészek/Alany” változatai közötti eltérés

Eltávolította a lap teljes tartalmát
(Új oldal, tartalma: „<span style="font-family: Times New Roman; font-size: 30px"> <div style="background-color: #FFDAB9;"> <p align="center">Alany (teikuma priekšmets)</p></div></span> Gr…”)
 
(Eltávolította a lap teljes tartalmát)
<span style="font-family: Times New Roman; font-size: 30px"> <div style="background-color: #FFDAB9;"> <p align="center">Alany (teikuma priekšmets)</p></div></span>
 
Grammatikai szempontból az alany az a mondatrész, amely a mondatban alanyesetben áll. Az alany az állítmány elsődleges vonzata, az állítmánnyal egyeztetni kell számban, személyben és nemben. Az alany lehet a mondat cselekvője, de elszenvedője is, míg a valódi cselekvő megjelenhet más esetvégződéssel. (vö. RÉSZESESET)
 
Az általános alany kifejezésének nincs egységes módja. De gyakran használják ebben a funkcióban a ''cilvēki'' ’emberek’ szót.<br />
A szenvedő szerkezetben a (valódi) cselekvő nem jelenhet meg, csak a történés elszenvedője, amely alanyesetben áll, azonban az is elhagyható, és így általános érvényű állításokat tehetünk.
 
<div style="background-color: #DCDCDC;">
* Cilvēki pārāk maz aizmirst. ’Az emberek túl keveset felejtenek.’<br />
* Bieži tiek apgalvots, ka … ’Gyakran mondják, hogy … ’<br />
* Tiek lēsts, ka tūkstoši cilvēki dzīvo uz salas. ’Úgy becsülik, hogy százan élnek a szigeten.’<br />
* Sen tika uzskatīts, ka Zeme ir līdzena. ’Régen úgy hitték, hogy a Föld lapos.’
</div>
 
==Alany és állítmány egyeztetése==
 
A lett nyelv a szemantikai egyeztetést részesíti előnyben a grammatikai egyeztetéssel szemben. Ha két egyes számú alany szerepel a mondatban, akkor az állítmány többes számban lesz. Mivel az igeragozásban az egyes és a többes számú harmadik személyű alak mindig megegyezik, ennek főként a névszói állítmány esetében van jelentőssége.
 
<div style="background-color: #DCDCDC;">
* Ābols un kefīrs ir labi. ’Az alma és a kefír finom/finomak.’<br />
* Tēvs un dēls lasa. ’Az apa és a fia olvas/olvasnak.’
</div>
 
Ha a két alany közül az egyik hím-, a másik nőnemű, akkor az állítmány hímnemű és többes számú lesz.<br />
Ha mindkét alany nőnemű, akkor az állítmány többes számú és nőnemű lesz.
 
<div style="background-color: #DCDCDC;">
* Ābols un kūka ir labi. ’Az alma és a sütemény finom/finomak.’<br />
* Kūka un tēja ir labas. ’A sütemény és a tea finom/finomak.’
</div>
 
Az állítmány többes számú és hímnemű akkor is, ha a két alany számban eltérő, tehát ha az egyik egyes, a másik pedig többes számú. <br />
Ellentétben a magyarral az alanyok sorrendje és közelsége az állítmányhoz képest nem bír jelentőséggel.
 
<div style="background-color: #DCDCDC;">
* Kūkas un ābols ir labi. ’A sütemények és az alma finom/finomak.’<br />
* Ābols un kūkas ir labi. ’Az alma és a sütemények finomak.’<br />
* Kūkas un tēja ir labas. ’A sütemények és a tea finom/finomak.’<br />
* Kūka un tējas ir labas. ’A sütemény és a teák finomak.’
</div>
 
Azoknál a szavaknál, amelyek csak többes számban fordulnak elő, ha alanyként szerepelnek, az állítmány mellettük szintén többes számú lesz. (vö. CSAK TÖBBES SZÁMBAN ELŐFORDULÓ SZAVAK, EGYES ÉS TÖBBES SZÁMBAN ELTÉRŐ JELENTÉSŰ SZAVAK)
 
<div style="background-color: #DCDCDC;">
* „Dusmas vienmēr ir slikts padomdevējs.” /Emīls Zolā/ „A harag mindig rossz tanácsadó.’ /Émile Zola/<br />
* Milti ir balti. ’A liszt fehér.’
</div>
 
A szemantikai egyeztetés igaz a névmások esetében is.
 
<div style="background-color: #DCDCDC;">
* Es un tu esam šeit. ’Én és te itt vagyunk.’<br />
* Šeit esam es un tu. ’Itt vagyok én és te.’<br />
* Šiet esam tu un es. ’Itt vagy te és én.’<br />
* Mēs un jūs esam šeit. ’Mi és ti itt vagyunk.’<br />
* Šiet esam mēs un jūs. ’Itt vagyunk mi és ti.’<br />
* Šeit esam jūs un mēs. ’Itt vagytok ti és mi.’
</div>
Névtelen felhasználó