„Lett nyelvtan/Mondatrészek/Határozók/Számállapot-határozó” változatai közötti eltérés

Eltávolította a lap teljes tartalmát
(Új oldal, tartalma: „<span style="font-family: Times New Roman; font-size: 30px"> <div style="background-color: #FFDAB9;"> <p align="center">Számállapot-határozó</p></div></span> A cse…”)
 
(Eltávolította a lap teljes tartalmát)
<span style="font-family: Times New Roman; font-size: 30px"> <div style="background-color: #FFDAB9;"> <p align="center">Számállapot-határozó</p></div></span>
 
A cselekvők, elszenvedők számának kifejezésére két mód adott a lettben.
 
1. Az egyik lehetőség pusztán a számnév használata, ez gyakorlatilag alanyként szolgál a mondatban.
 
<div style="background-color: #DCDCDC;">
* Trīs sievietes iet pa ielu. Divas apstājas. ’Három nő sétál az utcán. Ketten megállnak.’
* Piecas zivis peld ūdenī. Es zvejoju četras. ’Öt hal úszik a vízben. Négyet kifogok.’
</div>
 
Ha a korábbi mondatokat úgy kívánjuk módosítani, hogy a két mondat cselekvőinek száma azonos, akkor a számnevek elé névmást kell illesztenünk:<br />
vagy az ''abi/abas'' ’ketten/mindketen’ a kettes szám esetében,<br />
vagy a ''visi/visas'' ’mind’ a kettőnél nagyobb számok esetében.
 
<div style="background-color: #DCDCDC;">
* Divi vīrieši iet pa ielu. Viņi abi apstājas. ’Két férfi sétál az utcán. Mindketten megállnak.’
* Trīs sievietes iet pa ielu. Visas trīs apstājas. ’Három nő sétál az utcán. Mindhárman megállnak.’
</div>
 
Amennyiben hangsúlyozni akarjuk, hogy a korábban említettek közülük álltak meg, akkor beilleszthetjük a mondatban <br />
a ''no viņiem'' ’közülük’ kifejezést, ha a résztvevők mind hímneműek, illetve ha mindkét nem képviseltetve van, <br />
vagy a ''no viņām'' kifejezést, ha a nőneműek.
 
<div style="background-color: #DCDCDC;">
* Trīs sievietes iet pa ielu. Divas no viņām apstājas. ’Három nő sétál az utcán. Ketten közülük megállnak.’
</div>
 
Ha azt akarjuk hangsúlyozni, hogy csak egy bizonyos részre vonatkozik az új állítmány, a mondatba beletehetjük a ''tikai'' ’csak ’ jelentésű szót.
 
<div style="background-color: #DCDCDC;">
* Trīs sievietes iet pa ielu. Tikai divas no viņām apstājas. ’Három nő sétál az utcán. Csak ketten állnak meg közülük.’
</div>
 
2. A számiság kifejezésének egy másik módja egy számnevekből képzett határozoszói alak, amely az adott szám tövét, az ''-at-'' képzőt és a LOKATÍVUSZI végződést tartalmazza. Ez formailag tehát állapothatározó, ezért használata nem egyezik meg a korábban bemutatott számnevekkel, ezek mellett ugyanis kötelezően meg kell jelennie külön egy alanynak is. Szabályosan képezhető (29.2.1.7.), csupán az ’egy’-ből képzett ’egyedül’ jelentésű ''vienatnē'' alakja kivételes.
 
<div style="background-color: #DCDCDC;">
* viens/viena ’egy’ > vienatnē ’egyedül, egymagában’
* divi/divas ’kettő’ > divatā ’ketten, kettesben’
* trīs ’három’ > trijatā ’hárman, hármasban’
* četri/četras ’négy’ > četratā ’négyen, négyesben’
* pieci/piecas ’öt’ > piecatā ’öten, ötösben’
</div>
 
Mivel ezek az alakok határozók a mondatban, ezért jellemzően ki kell melléjük tenni a személyes névmásokat vagy egy tartalmas főnevet.
 
<div style="background-color: #DCDCDC;">
* Mēs ejam trijatā. ’Hárman megyünk./Hármasban megyünk.’
* Putni lido piecatā. ’A madarak ötösével repülnek.’
</div>
Névtelen felhasználó