Gubbubu

 
: <math>c^{2} - 2cx + x^{2} + b^{2} - x^{2} = a^{2}</math>
 
Az ellenkező előjellel szereplő x^{2}-es tagok kiejtik egymást, marad:
 
: <math> c^{2} - 2cx + x^{2} + b^{2} - x^{2} = a^{2}</math>
 
Ebben az első ránézésre másodfokú egyenletben már csak egy ismeretlen szerepel, az x. Mivel ez egyetlen helyen fordul elő az egyenletben, és csak az első hatványon, a fönti egyenlet szerencsés módon valójában elsőfokú, ennélfogva az x ismeretlen mennyiség könnyedén kifejezhető, részint egy átrendezés,
 
: <math> -a^{2} + b^{2} + c^{2} = 2cx </math>
 
részint 2c-vel való osztás után:
 
: <math> x = \frac{ -a^{2} + b^{2} + c^{2} }{2c} </math>