„H mondatok sablonjai” változatai közötti eltérés

a (Veszélyes anyagok listája kategória eltávolítva; Veszélyes anyagok sablonjainak listája kategória hozzáadva (a HotCattel))
!Sablon:!!Tartalma:
|-
|H200||Instabil robbanóanyagok.
|[[Sablon:H302|H302]] || {{H302}}
|-
|H201||Robbanóanyag; teljes tömeg felrobbanásának veszélye.
|[[Sablon:H332|H332]] || {{H332}}
|-
|H202||Robbanóanyag; kivetés súlyos veszélye.
|[[Sablon:H314|H314]] || {{H314}}
|-
|H203||Robbanóanyag; tűz, robbanás vagy kivetés veszélye.
|[[Sablon:H361d|H361d]] || {{H361d}}
|-
|H204||Tűz vagy kivetés veszélye.
|[[Sablon:H400|H400]] || {{H400}}
|-
|H205||Tűz hatására a teljes tömeg felrobbanhat.
|[[Sablon:H410|H410]] || {{H410}}
|-
|H220||Rendkívül tűzveszélyes gáz.
|[[Sablon:EUH208|EUH208]] || {{EUH208}}
|-
|H221||Tűzveszélyes gáz.
|[[Sablon:EUH401|EUH401]] || {{EUH401}}
|-
|H222||Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.
|-
|H223||Tűzveszélyes aeroszol.
|-
|H224||Rendkívül tűzveszélyes folyadék és gőz.
|-
|H225||Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
|-
|H226||Tűzveszélyes folyadék és gőz.
|-
|H228||Tűzveszélyes szilárd anyag.
|-
|H240||Hő hatására robbanhat.
|-
|H241||Hő hatására meggyulladhat vagy robbanhat.
|-
|H242||Hő hatására meggyulladhat.
|-
|H250||Levegővel érintkezve önmagától meggyullad.
|-
|H251||Önmelegedő: meggyulladhat.
|-
|H252||Nagy mennyiségben önmelegedő; meggyulladhat.
|-
|H260||Vízzel érintkezve öngyulladásra hajlamos tűzveszélyes gázokat bocsát ki.
|-
|H261||Vízzel érintkezve tűzveszélyes gázokat bocsát ki.
|-
|H270||Tüzet okozhat vagy fokozhatja a tűz intenzitását, oxidáló hatású.
|-
|H271||Tüzet vagy robbanást okozhat; erősen oxidáló hatású.
|-
|H272||Fokozhatja a tűz intenzitását; oxidáló hatású.
|-
|H280||Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat.
|-
|H281||Mélyhűtött gázt tartalmaz; fagymarást vagy sérülést okozhat.
|-
|H290||Fémekre korrozív hatású lehet.
|-
|H300||Lenyelve halálos.
|-
|H301||Lenyelve mérgező.
|-
|H302||Lenyelve ártalmas.
|-
|H304||Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
|-
|H310||Bőrrel érintkezve halálos.
|-
|H311||Bőrrel érintkezve mérgező.
|-
|H312||Bőrrel érintkezve ártalmas.
|-
|H314||Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
|-
|H315||Bőrirritáló hatású.
|-
|H317||Allergiás bőrreakciót válthat ki.
|-
|H318||Súlyos szemkárosodást okoz.
|-
|H319||Súlyos szemirritációt okoz.
|-
|H330||Belélegezve halálos.
|-
|H331||Belélegezve mérgező.
|-
|H332||Belélegezve ártalmas.
|-
|H334||Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat.
|-
|H335||Légúti irritációt okozhat.
|-
|H336||Álmosságot vagy szédülést okozhat.
|-
|H340||Genetikai károsodást okozhat <ref>meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt!</ref>
|-
|H341||Feltehetően genetikai károsodást okoz<ref>meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt!</ref>
|-
|H350||Rákot okozhat!<ref>meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt!</ref>
|-
|H351||Feltehetően rákot okoz<ref>meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy
más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt!</ref>
|-
|H360||Károsíthatja a termékenységet vagy a születendő gyermeket<ref> ha ismert, meg kell adni a konkrét hatást <ref> meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt!</ref>
|-
|H361||Feltehetően károsítja a termékenységet vagy a születendő gyermeket.<ref> ha ismert, meg kell adni a konkrét hatást, meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt!</ref>
|-
|H362||A szoptatott gyermeket károsíthatja.
|-
|H370||
Károsítja a szerveket <ref> vagy meg kell adni az összes érintett szervet, ha ismertek, meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt!</ref>
|-
|H371||Károsíthatja a szerveket <ref> vagy meg kell adni az összes érintett szervet, ha ismertek, meg
kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt!</ref>
|-
|H372||Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt, károsítja a szerveket vagy meg kell adni az összes érintett szervet, ha ismertek!</ref>
|-
|H373||Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt, károsíthatja a szerveket.<ref> vagy
meg kell adni az összes érintett szervet, ha ismertek!</ref>
|-
|H400||Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
|-
|H410||Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
|-
|H411||Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
|-
|H412||Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
|-
|H413||Hosszan tartó ártalmas hatást gyakorolhat a vízi élővilágra.
|}
 
214 572

szerkesztés