„H mondatok sablonjai” változatai közötti eltérés

nincs szerkesztési összefoglaló
Nincs szerkesztési összefoglaló
Nincs szerkesztési összefoglaló
!Sablon:!!Tartalma:
|-
|{{H200}}||Instabil robbanóanyagok.
|-
|{{H201}}||Robbanóanyag; teljes tömeg felrobbanásának veszélye.
|-
|{{H202}}||Robbanóanyag; kivetés súlyos veszélye.
|-
|{{H203}}||Robbanóanyag; tűz, robbanás vagy kivetés veszélye.
|-
|{{H204}}||Tűz vagy kivetés veszélye.
|-
|{{H205}}||Tűz hatására a teljes tömeg felrobbanhat.
|-
|{{H220}}||Rendkívül tűzveszélyes gáz.
|-
|{{H221}}||Tűzveszélyes gáz.
|-
|{{H222}}||Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.
|-
|{{H223}}||Tűzveszélyes aeroszol.
|-
|{{H224}}||Rendkívül tűzveszélyes folyadék és gőz.
|-
|{{H225}}||Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
|-
|{{H226}}||Tűzveszélyes folyadék és gőz.
|-
|{{H228}}||Tűzveszélyes szilárd anyag.
|-
|{{H240}}||Hő hatására robbanhat.
|-
|{{H241}}||Hő hatására meggyulladhat vagy robbanhat.
|-
|{{H242}}||Hő hatására meggyulladhat.
|-
|{{H250}}||Levegővel érintkezve önmagától meggyullad.
|-
|{{H251}}||Önmelegedő: meggyulladhat.
|-
|{{H252}}||Nagy mennyiségben önmelegedő; meggyulladhat.
|-
|{{H260}}||Vízzel érintkezve öngyulladásra hajlamos tűzveszélyes gázokat bocsát ki.
|-
|{{H261}}||Vízzel érintkezve tűzveszélyes gázokat bocsát ki.
|-
|{{H270}}||Tüzet okozhat vagy fokozhatja a tűz intenzitását, oxidáló hatású.
|-
|{{H271}}||Tüzet vagy robbanást okozhat; erősen oxidáló hatású.
|-
|{{H272}}||Fokozhatja a tűz intenzitását; oxidáló hatású.
|-
|{{H280}}||Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat.
|-
|{{H281}}||Mélyhűtött gázt tartalmaz; fagymarást vagy sérülést okozhat.
|-
|{{H290}}||Fémekre korrozív hatású lehet.
|-
|{{H300}}||Lenyelve halálos.
|-
|{{H301}}||Lenyelve mérgező.
|-
|{{H302}}||Lenyelve ártalmas.
|-
|{{H304}}||Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
|-
|{{H310}}||Bőrrel érintkezve halálos.
|-
|{{H311}}||Bőrrel érintkezve mérgező.
|-
|{{H312}}||Bőrrel érintkezve ártalmas.
|-
|{{H314}}||Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
|-
|{{H315}}||Bőrirritáló hatású.
|-
|{{H317}}||Allergiás bőrreakciót válthat ki.
|-
|{{H318}}||Súlyos szemkárosodást okoz.
|-
|{{H319}}||Súlyos szemirritációt okoz.
|-
|{{H330}}||Belélegezve halálos.
|-
|{{H331}}||Belélegezve mérgező.
|-
|{{H332}}||Belélegezve ártalmas.
|-
|{{H334}}||Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat.
|-
|{{H335}}||Légúti irritációt okozhat.
|-
|{{H336}}||Álmosságot vagy szédülést okozhat.
|-
|{{H340}}||Genetikai károsodást okozhat <ref> meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt!</ref>
|-
|{{H341}}||Feltehetően genetikai károsodást okoz! <ref>meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt! </ref>
|-
|{{H350}}||Rákot okozhat!<ref> meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt! </ref>
|-
|{{H351}}||Feltehetően rákot okoz.<ref> meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt! </ref>
|-
|{{H360}}||Károsíthatja a termékenységet vagy a születendő gyermeket!<ref> ha ismert, meg kell adni a konkrét hatást.<ref> meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt! </ref>
|-
|{{H361}}||Feltehetően károsítja a termékenységet vagy a születendő gyermeket.<ref> ha ismert, meg kell adni a konkrét hatást, meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt! </ref>
|-
|{{H362}}||A szoptatott gyermeket károsíthatja.
|-
|{{H370}}||Károsítja a szerveket <ref>, vagy meg kell adni az összes érintett szervet, <ref> ha ismertek, meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt!</ref>
|H370||
Károsítja a szerveket <ref> vagy meg kell adni az összes érintett szervet, ha ismertek, meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt!</ref>
|-
|{{H371}}||Károsíthatja a szerveket <ref>, vagy meg kell adni az összes érintett szervet, <ref> ha ismertek, meg
kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt!</ref>
|-
|{{H372}}||Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt, károsítja a szerveket <ref> vagy meg kell adni az összes érintett szervet, ha ismertek!</ref>
|-
|{{H373}}||Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt, károsíthatja a szerveket.<ref> vagy
meg kell adni az összes érintett szervet, ha ismertek!</ref>
|-
|{{H400}}||Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
|-
|{{H410}}||Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
|-
|{{H411}}||Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
|-
|{{H412}}||Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
|-
|{{H413}}||Hosszan tartó ártalmas hatást gyakorolhat a vízi élővilágra.
|}
 
!Sablon:!!Tartalma:
|-
|{{EUH001}}||Száraz állapotban robbanásveszélyes.
|-
|{{EUH006}}||Levegővel érintkezve vagy anélkül is robbanásveszélyes.
|-
|{{EUH014}}|| Vízzel hevesen reagál.
|-
|{{EUH018}}|| A használat során tűzveszélyes/robbanásveszélyes gőz/levegő elegy keletkezhet.
|-
|{{EUH019}}|| Robbanásveszélyes peroxidokat képezhet.
|-
|{{EUH044}}||Zárt térben hő hatására robbanhat.
|-
|{{EUH029}}||Vízzel érintkezve mérgező gázok képződnek.
|-
|{{EUH031}}|| Savval érintkezve mérgező gázok képződnek.
|-
|{{EUH032}}|| Savval érintkezve nagyon mérgező gázok képződnek.
|-
|{{EUH066}}|| Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
|-
|{{EUH070}}|| Szembe kerülve mérgező.
|-
|{{EUH071}}|| Maró hatású a légutakra.
|-
|{{EUH059}}|| Veszélyes az ózonrétegre.
|-
|{{EUH201}}|| Ólmot tartalmaz. Tilos olyan felületeken használni, amelyeket gyermekek szájukba vehetnek.
|-
|{{EUH201A}}|| Figyelem! Ólmot tartalmaz.
|-
|{{EUH202}}|| Cianoakrilát. Veszély! Néhány másodperc alatt a bőrre és a szembe ragad. Gyermekektől elzárva tartandó.
tartandó.
|-
|{{EUH203}}|| Krómot (VI) tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
|-
|{{EUH204}}|| Izocianátokat tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
|-
|{{EUH205}}|| Epoxid tartalmú vegyületeket tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
|-
|{{EUH206}}|| Figyelem! Tilos más termékekkel együtt használni. Veszélyes gázok (klór) szabadulhatnak fel.
|-
|{{EUH207}}|| Figyelem! Kadmiumot tartalmaz! A használat során veszélyes füstök képződnek. Lásd a gyártó által közölt információt. Be kell tartani a biztonsági elő írásokat.
|-
|{{EUH208}}|| ‐t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
|-
|{{EUH209}}|| A használat során fokozottan tűzveszélyessé válhat.
|-
|{{EUH209A}}|| A használat során tűzveszélyessé válhat.
|-
|{{EUH210}}|| Kérésre biztonsági adatlap kapható.
|-
|{{EUH401}}||Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
|}
 
214 517

szerkesztés