„Sablon:P mondatok sablonjainak listája” változatai közötti eltérés

|-
|[[Sablon:P231+P232|P231+P232]]||{{P231+P232}}
Inert<ref>'''inert''' = Nem oldódó, nem bomló, az adott környezetével kémiai reakcióba nem lépő.</ref> gázban használandó. Nedvességtől védendő.
|-
|[[Sablon:P235+P410|P235+P410]]||{{P235+P410}}
Hűvös helyen tartandó. Napfénytől védendő.
|-
|[[Sablon:P301+P310|P301+P310]]||{{P301+P310}}
Lenyelés esetén: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
|-
|[[Sablon:P301+P312|P301+P312]]||{{P301+P312}}
Lenyelés esetén: rosszullét esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI Központhoz vagy orvoshoz.
|-
|[[Sablon:P301+P330+P331|P301+P330+P331]]||{{P301+P330+P331}}
Lenyelés esetén: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.
|-
|[[Sablon:P302+P334|P302+P334]]||{{P302+P334}}
Ha bőrre kerül: Hideg vízzel/nedves kötéssel kell hűteni.
|-
|[[Sablon:P302+P350|P302+P350]]||{{P302+P350}}
Ha bőrre kerül: Óvatos lemosás bő szappanos vízzel.
|-
|[[Sablon:P302+P352|P302+P352]]||{{P302+P352}}
Ha bőrre kerül: Lemosás bő szappanos vízzel.
|-
|[[Sablon:P303+P361+P353|P303+P361+P353]]||{{P303+P361+P353}}
Ha bőrre (vagy hajra) kerül: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.
|-
|[[Sablon:P304+P340|P304+P340]]|| {{P304+P340}}
BELÉLEGZÉS esetén: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
|-
|[[Sablon:P304+P341|P304+P341]]||{{P304+P341}}
BELÉLEGZÉS esetén: Légzési nehézségek esetén az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
|-
|[[Sablon:P305+P351+P338|P305+P351+P338]]||{{P305+P351+P338}}
SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
|-
|[[Sablon:P306+P360|P306+P360]]||{{P306+P360}}
HA RUHÁRA kerül: A ruhák levetése előtt a szennyezett ruházatot és a bőrt bő vízzel azonnal le kell öblíteni.
|-
|[[Sablon:P307+P311|P307+P311]]||{{P307+P311}}
Expozíció<ref>Orvosi értelemben= a szervezet kitevése valamely káros külső hatásnak.</ref> esetén: forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
|-
|[[Sablon:P308+P313|P308+P313]]||{{P308+P313}}
Expozíció<ref>Orvosi értelemben= a szervezet kitevése valamely káros külső hatásnak.</ref> vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni.
|-
|[[Sablon:P309+P311|P309+P311]]||{{P309+P311}}
Expozíció<ref>Orvosi értelemben= a szervezet kitevése valamely káros külső hatásnak.</ref> vagy rosszullét esetén: forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
|-
|[[Sablon:P332+P313|P332+P313]]||{{P332+P313}}
Bőrirritáció esetén: orvosi ellátást kell kérni.
|-
|[[Sablon:P333+P313|P333+P313]]||{{P333+P313}}
Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
|-
|[[Sablon:P335+P334|P335+P334]]||{{P335+P334}}
A bőrre tapadó szemcséket óvatosan le kell kefélni. Hideg vízzel/nedves kötéssel kell hűteni.
|-
|[[Sablon:P337+P313|P337+P313]]||{{P337+P313}}
Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
|-
|[[Sablon:P342+P311|P342+P311]]||{{P342+P311}}
Légzési problémák esetén: forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
|-
|[[Sablon:P370+P376|P370+P376]]||{{P370+P376}}
Tűz esetén: Meg kell szüntetni a szivárgást, ha ez biztonságosan megtehető.
|-
|[[Sablon:P370+P378|P370+P378]]||{{P370+P378}}
Tűz esetén: az oltáshoz … használandó.
|-
|[[Sablon:P370+P380|P370+P380]]||{{P370+P380}}
Tűz esetén: Ki kell üríteni a területet.
|-
|[[Sablon:P370+P380+P375|P370+P380+P375]]||{{P370+P380+P375}}
Tűz esetén: Ki kell üríteni a területet. A tűz oltását robbanásveszély miatt távolból kell végezni.
|-
|[[Sablon:P371+P380+P375|P371+P380+P375]]||{{P371+P380+P375}}
Nagyobb tűz és nagy mennyiség esetén: Ki kell üríteni a területet. A tűz oltását robbanásveszély miatt távolból kell végezni.
|-
|[[Sablon:P402+P404|P402+P404]]||{{P402+P404}}
Száraz helyen tárolandó. Zárt edényben tárolandó.
|-
|[[Sablon:P403+P233|P403+P233]]||{{P403+P233}}
Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.
|-
|[[Sablon:P403+P235|P403+P235]]||{{P403+P235}}
Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó.
|-
|[[Sablon:P410+P403|P410+P403]]||{{P410+P403}}
Napfénytől védendő. Jól szellőző helyen tárolandó.
|-
|[[Sablon:P410+P412|P410+P412]]||{{P410+P412}}
Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C/122°F hőmérsékletet meghaladó hő.
|-
|[[Sablon:P411+P235|P411+P235]]||{{P411+P235}}
A tárolási hőmérséklet legfeljebb … °C/…°F lehet. Hűvös helyen tartandó.
|}
 
217 659

szerkesztés