„A zene története/A magyar zene története/Egy magyar zeneszerző-páros” változatai közötti eltérés

a
lapozólinkek javítása, kategorizálás AWB
a (lapozólinkek javítása, kategorizálás AWB)
 
Behatóan tanulmányozza [[w:Liszt Ferenc|Liszt]], [[w:Richard Wagner|Wagner]] és [[w:Richard Strauss|Richard Strauss]] műveit. Főleg utóbbi hatott komponálási műdszereire.
 
Döntő fordulatot jelent életében az ősi, addig szinte ismeretlen magyar népzenével való megismerkedése. A népdalgyűjtést 1905-ben kezdi meg, [[w:Kodály Zoltán|Kodály Zoltánnal]] egy időben. Népdalgyűjtési munkáját kiterjeszti a szlovák, román, majd később az arab (1913-ban) népzenére is. Közben 1907-ben [[w:Thomán István|Thomán]] utódaként kinevezik a zeneakadémia zongoratanárává.
 
Ekkor már új hang jelenik meg műveiben, mely alapját az említett népzenék képezik, de jelentős szerepet játszik ennek létrehozásában '''sajátos komponálási módszer'''ének kialakítása.
 
Munkálkodásának ebben a korszakában születnek következő művei: ''Két portré'', ''14 bagatell'', ''2 román tánc'', ''Két kép'' zenekarra és az ''1. vonósnégyes'', melynek megírása idején olyan ’végzetes’ stílussal állt elő, mely lényegét tekintve változatlan maradt a legkésőbbi művekig.
 
E műveinek új hangvétele, eddig szokatlan disszonanciái heves ellentmondást váltanak ki. Ennek oka az is, hogy az új stílusban írt művek előadására nincs alkalmas zenekar, így megszólaltatásuk tökéletlen. Ezért Bartók, Kodály s mások <u>Új Magyar Zene Egyesület</u> létrehozásán fáradoznak (1911), de lelkes törekvéseik meghiúsulnak. Bartók azonban tovább dolgozik, s megszületik egyfelvonásos operája, a ''Kékszakállú herceg vára'' - Bartók művei sorában talán a legelső, amely zenéjét teljes kiforrottságában tárja elénk - és táncjátéka, ''A fából faragott királyfi''. Mindkettő Balázs Béla szövegére készült. Ettől kezdve műveire külföldön is felfigyelnek. Sorra születnek zongoradarabjai, kamarazene- és szimfonikus művei, s mellettük a ''Csodálatos Mandarin'' c. táncjáték.
Utolsó, összefoglaló korszakát nyitja meg a ''Hegedűverseny''. E korszak kimagasló alkotásai még: ''Divertimento, 6. vonósnégyes, Concerto'', a szólóhegedűre írt ''Szonáta'' és a ''3. zongoraverseny''. Ez utóbbi az első kettőhöz hasonlítva már lényegesen letisztultabb hangulatú, megnyugtató melódiákkal és harmóniákkal megnyugvást tükröző alkotás. Itt feltétlenül meg kell említeni, hogy Bartók utolsó műveit már Amerikában írta, ugyanis 1940-ben nyugdíjazását kérte és a Bartók-házaspár elhagyta Magyarországot. Fehérvérűség vitte el 1945 őszén.
 
Hogy Bartók művészetének lényegét a legmegfelelőbb módon jellemezzük, idézzük fel egy Denijs Dille zenetudós által feltett kérdésre adott válaszát: ”Az én vonósnégyeseim dallamvilága lényegében nem különbözik a népdaloktól, csak épp hogy foglalatuk szigorúbb. Úgy kell ismerni a népi dallamot, ahogyan mi ismerjük, s akkor tagadhatatlanul a meglévő távolság sem akkora.”
 
Bartók harmóniavilágába beletekintendő, vessük össze a régi időkből örökölt előzményekkel - kvintrokonság, funkciórendszer, stb. - és nézzük e kis ábrát:
 
[[Kép:Zenetörténeti példa-17.jpg|left|500px]]
 
<br>
<br>
<br>
<br>
A legfelső sorban olvasható félhang-távolságok adják a Fibonacci-féle számsort, melynek bármely két egymás után következő számát összeadva - balról jobbra haladva - kapjuk a következőt (folytatható: 13, 21, 34 ….).Ez az '''aranymetszés''', mely Bartók kromatikus technikájának a legfőbb ismertetőjele. A c-esz(3), esz-f(2) és f-asz(3) hangközök is ennek megfelelőek. Ha a pentaton hangsorra gondolunk, a la-so-mi fordulat képlete félhanglépésekkel mérve 2+3=5; do-la-so-mi képlete 3+2+3=8. Rendkívül tanulságos a Táncszvit aranymetszés-építkezése.
 
Bartók nem csupán a magyar zenetörténet legnagyobb alakja, de az egyetemes magyar kultúrának is legnagyobbja, és minden bizonnyal benne testesül meg a magyar kultúra eddig legjelentősebb hozzájárulása a világműveltséghez.
 
[[w:Kodály Zoltán|'''Kodály Zoltán''']] (1882. Kecskemét-1967. Budapest) zeneszerző, tudós és nevelő. Szülei lelkes műkedvelők voltak, az apa - ki vasúti állomásfőnök volt - hegedült, édesanyja énekelt és zongorázott.
 
Már egyéves korában elköltöztek, először Szobra, aztán Galántára, majd később Nagyszombatba. Itt végezte gimnáziumi tanulmányait.
 
Saját erejéből megtanult hegedülni, gordonkázni és zongorázni, részt vett az iskolai énekkarban, zenekarban, kamaraegyütteseiben.
 
Idős korában mégis így nyilatkozott: „Számomra sohasem az volt a lényeges, hogy egy hangszeren játszani tudjak. Kezdettől fogva sokkal többet komponáltam, mint játszottam.”
Zeneirodalmi és technikai ismereteit, szinte minden irányítás nélkül a székesegyház kottatárában lelt partitúrákból sajátította el. Jeles érettségi után a Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészkarának hallgatója, az Eötvös kollégium tagja, s a Zeneakadémián <u>Koessler János</u> zeneszerzés-növendéke lett. 1904-ben kapta meg itt diplomáját, de utána még egy évet tovább tanult.
 
Magyar -német tanári oklevelet, majd bölcsészdoktori címet szerzett. Disszertációjának címe: '''A magyar népdal strófaszerkezete'''. E tanulmányát főleg a saját maga által gyűjtött népdalok elemzésére alapozta.
 
Bartók Bélával együtt szerkesztették és adták ki ''Magyar népdalok'' c. művüket, melyben 10-10 népdalhoz írtak zongorakíséretet. ''Nyári este'' c. zenekari művét 1906-ban mutatták be.
1907-ben Párizsba utazott, ahol többek között Charl-Maria Widor zeneszerző és orgonaművész révén ismerte meg Debussy műveit, mely nagy élményt jelentett számára, és nagymértékben hatott művészetére.
 
Ezután kinevezték a Zeneakadémia tanárává. Kodály 1910-ben lépett saját műveivel a közönség elé. Budapesten mutatták be ''op.2, 3 és 4 jelzésű műveit'', Párizsban néhány zongoradarabja, Zürichben pedig ''I. vonósnégyese'' hangzott el.
 
Bartókkal együtt megalapították az <u>Új Magyar Zeneegyesület</u>et a modern művek megfelelő előadása céljából, de a közönség közönyén ez rövidesen megbukott. Ezért '''a 10-es években a népdalgyűjtésre és az anyag rendszerezésére fordították energiájukat'''. Kodálynak ezekben az években jelentek meg írásai a „Nyugat”-ban és a „Pesti Napló”-ban. <u>Ezeknek legfontosabbjai a népzene jelentőségét méltató tárcák, valamint Bartók-elemzések</u>.
A Tanácsköztársaság idején részt vett - Bartókkal és Dohnányival együtt - a Reinitz Béla által szervezett zenei direktórium munkájában. Ezért később fegyelmi eljárás alá vonták, és két évig nem folytathatta tanári működését sem.
 
Mindeközben nem hagyta abba a komponálást. A bécsi Universal Edition 1921-től folyamatosan jelentette meg műveit.
 
<ref>Említsük meg: megtanulta a dán nyelvet, hogy tanulmányozhassa Jeppesen elemzését Palestrina stílusáról.</ref>
Ahogyan a dúr hangsorban a hangközfelépítést 2-1/2-3-1/2 (két egész, egy fél, három egész, egy fél) formában szoktuk jelölni, ez bármelyik moduson ugyanígy megtehető - pl. a 3. modus: 4-1/2-1-1/2.
 
<ref>Bővebben érdeklődők számára ajánlom a :''[[Heptatoniák]]'' cikk elolvasását is.</ref>
 
[[Kép:Zenetörténeti példa-15.jpg|center|600px]]
E kifejezetten pedagógiai célú művek mellett sorra alkotta meg kórusműveit.
''Gyermekkarok'' - Gergely-járás, Egyetem-begyetem, Angyalok és pásztorok, stb.
''Férfikarok'' - Huszt, Karádi nóták, Rabhazának fia, Isten csodája, stb.
 
''Vegyeskarok'' - Este, Esti dal, Norvég leányok, Öregek, Jézus és a kufárok, Liszt Ferenchez, stb. E művek megfelelő előadásához képzett karvezető mellett a kórus tagjainak jó kottaolvasó készsége is szükségeltetik, vagyis a fentebb említett nevelő-munka célja itt teljesedik be.
Tudományos munkásságából emeljük ki Sajátságos dallamszerkezet a cseremisz népzenében tanulmányát (1934) és ''A magyar népzene'' c. monográfiáját (1937).
 
A Zeneművészeti Főiskola tanáraként osztályaiból számos hírneves zeneszerző, karmester, kórusvezető, zeneesztéta, tanár került ki - magam által ismert nevek száma meghaladja a 30 főt.
 
Munkásságát haláláig folytatta. Utolsó művei: ''Zrínyi szózata, Szimfónia, Mohács'' és ''Laudes organi'' (utóbbi halála előtti évben, 1966-ban).
Befejezésül még egy Bartók-idézet:
{{idézet|„Ha azt kérdezik tőlem, mely művekben ölt testet a magyar szellem, azt kell rá felelnem, hogy Kodály műveiben. Ezek a művek: hitvallomás a magyar lélek mellett.”|Bartók Béla}}
 
 
----
<center> ◄--- Előző lap:[[A zene története/|A magyar zene története/Dohnányi Ernő|Dohnányi Ernő]] &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <!-- nincs következő: ---► Következő lap:[[A zene története/|A zene története/]] --></center>
----
== Jegyzetek ==
<references/>
 
[[Kategória:A zene története]]