„H mondatok sablonjai” változatai közötti eltérés

nincs szerkesztési összefoglaló
Nincs szerkesztési összefoglaló
[[Kategória:Veszélyes anyagok sablonjainak listája]]
<div style="padding:1em; text-align:left; border: 1px solid #8A8AFA; background:#E8ECEF;-moz-border-radius:15px;">'''''H mondat''''', más néven '''''figyelmeztető mondat''''': egy adott veszélyességi osztályhoz és kategóriához rendelt mondat, amely leírja a veszélyes anyag vagy keverék jelentette veszély természetét, beleértve adott esetben a veszély mértékét is.
 
Az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (továbbiakban: [[CLP rendelet]]<ref>[http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008R1272:HU:NOT Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról]</ref>), mely a világszintű [[Globálisan Harmonizált Rendszer]] európai adaptációja, új figyelmeztető és óvintézkedésre vonatkozó mondatokat határozott meg.
'''„Jelölés a többször módosított 1272/2008/EK, az anyagok és keverékek címkézéséről és csomagolásáról szóló rendelet, valamint a magyar hatósági előírások alapján.”'''
 
A változtatás célja, hogy világszintű piktogram- és mondatrendszert hozzanak létre, megkönnyítve ezzel az export-import tevékenységet, és elősegítve ezzel az egységes és gyors veszélykommunikációt.
 
Mivel a CLP jogszabály rendelet, ezért Magyarországon a hatályba lépését követően közvetlenül alkalmazandó. Előírásai alapján 2010. december 1. óta az anyagok (egy összetevős termék) címkéit a korábbi [[R mondatok sablonjai|R mondatok]] helyett ezekkel a mondatokkal kell ellátni (CLP rendelet 21. cikk).
 
A címkéken használható H mondatok<ref>[http://www.msds-europe.com/id-495-mondatok_ghs_clp.html H és P mondatok jegyzéke]</ref> a következőek:</div>
== Figyelmeztető mondatok ==
214 517

szerkesztés