„Címerhatározó/Petróczi címer” változatai közötti eltérés

nincs szerkesztési összefoglaló
a (A Petróczi címer lapot átmozgattam a következő névre: Címerhatározó/Petróczi címer .)
Nincs szerkesztési összefoglaló
Ez az oldal a [[címerhatározó]] kulcsának részeként a ''' Petróczi''' családcsaládok címerével foglalkozik.
 
----
 
== Petróczi 1435==
 
[[Fájl:Szentbenedeki_(1435).jpg]]
A rendkívül elhalványult czímer, melyet az eredetinek megfelelő formában, minden kiegészítés és pótlás nélkül mutatunk be, a következő: Balra dőlt pajzs aranynyal keretelt kék mezejében derékig látszó vörös mezű szembenéző lebegő alak, maga előtt kődarabot (?) tart; az alak fején kivehetetlen formájú és szinű süveg. Sisakdísz: a pajzsbeli ábrázolás. Takaró nem látszik, bár kétségtelen, hogy volt. A nagyon megviselt állapotban fenmaradt czímerképből többet nem látunk, sőt az sem bizonyos, hogy az eredetileg olyan volt, a minőnek leírtuk. Lehet, hogy az a kődarab, melyet az alak maga előtt tart, úgy a pajzsban, mint a sisakon voltaképen korona, melyből az alak kinő, és hogy a fején látható tárgy egy bárd, mely az alak fejébe van vágva; legalább a sisakdíszben lévő ábrázolás, az itt-ott látható arany- és ezüst-nyomoknál fogva is, inkább erre mutat. A czímerben heraldikai szempontból legnevezetesebb a pajzs aranykeretelése, melynek középkori adományozott czímereink közt ez a legrégibb példája.
 
A czímerszerző [[Szentbenedeky{{Ch|Szentbenedeki címer|Szentbenedeki]]}} Balázs, ki két testvére és egy unokatestvére társaságában kapja az imént leírt czímert. Az adományról szóló oklevél a kitüntetettek érdemeit nem részletezi, hanem azokról teljes általánosságban beszél.
 
A czímernyerők egy elfeledett nemzetségnek, a [[Jöre nemzetség címere|Jöre (Jure) genusnak]] leszármazottai, melynek kimutatható első őse a XIII. század második felében élt Péter. A nemzetség ősi széke Vas vármegye s az egyes birtokok, melyekről az ivadékok családi nevöket vették Szentbenedek, Petrócz, Prosznyákfalva. A három testvér a Szentbenedeki-, az unokatestvér az Prosznyákfalvi [[Prosznyák címer|Prosznyák]]-ágnak a sarja. A nemzetség harmadik ágazata, a Petróczi- és [[Henczelfi címer|Henczelfi]] – családok, nemzedékrendileg már régebben elváltak a czímerszerzők ágától. A Szentbenedeki-családról, e néven legalább, a XV. század vége óta megszünik minden emlékezés; a Prosznyákok ellenben a XVIII. század közepén is szerepelnek, s így lehet, hogy a család ma is él.
[[Heraldikai lexikon/Rövidítések|Rövidítések]]
 
----
 
== petróczi Petróczy ==
 
[[Fájl:Petróczy címer 1456.jpg]]
 
petróczi Petróczy (vagy Zakach de Petroch, azaz petróczi {{Ch|Szakács címer|Szakács}}); nemesség 1456 ás 1463, valószinűleg kabar lándzsás eredetű család.
 
 
*Irodalom:
 
 
 
A család címerének ábrája a [[címerhatározó]]ban még nem szerepel.
 
 
Külső hivatkozások:
 
 
100 769

szerkesztés