„Heraldikai lexikon/Jogar” változatai közötti eltérés

nincs szerkesztési összefoglaló
Nincs szerkesztési összefoglaló
Nincs szerkesztési összefoglaló
 
 
Csaknem azonos rajzolatú az a jogar, amelyet I. Géza tart a magyar koronán lévő képén, és a vele egy időszakból származó, a Hahuli ikonon levő zománcképen 29 Dukasz Mihály felesége, Mária. Végül I. Komnenosz Aleksziosz 1081-92 között vert egyik érmén a császár jobbjában tartja a hosszúszárú,
gömbös szárvégződésű keresztes jogart, a kereszt tövétől kiinduló leveles indákkal.30 A pénzek tanúsága szerint ez a jogartípus többé nem fordul elő a bizánci császári jelvények között.[http://real-j .mtak.hu/397/1/ARCHERT_1990_117.pdf 195-196.]
Tény viszont, hogy - bár a 10-13. századi bizánci érmeken és pecséteken nagyon gyakori a növényi ornamentikával összekapcsolt kereszt - jogarként csak a 11. században fordul elő, s először éppen I. András kortársánál. ... a bizánci jogarról esetleg feltételezhető, hogy Konstantinápolyból származó
jelvény volt. Ennek emlékét őrzi talán a corona graeca I. Géza képének hasonló jogara. Ellentmond
viszont a feltételezésnek az, hogy a még apja életében megkoronázott Salamon ólompecsétjén már csak egyszerű kereszttel díszített jogar szerepel. Az egymásnak ellentmondó adatok és feltételezések
megoldása talán a III. Béla uralkodása idején a jelvények között felbukkanó kettőskereszt analógiája
alapján lehetséges. Arról Kovács Éva mondta ki határozottan, hogy nem Bizáncból átvett jelvény volt,
hanem csupán a keresztfa ereklye foglalatának Bizáncban kialakult formáját alkalmazta III. Béla, a jelvények közé iktatott ereklye ábrázolására. A palmettákból kinövő kereszt képét és talán az uralkodói reprezentációban különösen gyakori előfordulását valószínűleg már Kijevből ismerte
I. András.35 Az 1054-ben eltemetett Jaroszláv nagyfejedelemnek a kijevi Szent Szófia katedrálisban lévő szarkofágján több példányban is szerepel ez a keresztforma.36 Nem jogar-jelvény átvételéről van tehát szó, hanem egy határozott jelentéssel bíró ábrázolástípusról, ami ugyanúgy Krisztus keresztfájára, annak győzedelmes, üdvhozó jelentésére utal, mint a kettőskereszt.[http://real-j.mtak.hu/397/1/ARCHERT_1990_117.pdf 195-196.]
 
 
100 795

szerkesztés