„A zene története/Ókori népek zenéje” változatai közötti eltérés

kották kép helyett LilyPonddal
(kották kép helyett LilyPonddal)
Dallamaikat betűhangjegy-írással jegyezték le, külön az énekes és hangszeres zene részére szóló jelekkel. Igen fejlett volt a hangjegyírásuk. Tucatnyi emlék maradt ránk. Ilyenek pl: Pindaros ódája Apollóhoz, Euripides Oresteshez – két karének; Seikylos sírfelirata (bordal); Mesomodes: Három himnusz a naphoz; stb. Így tudjuk, hogyan hangzott. A betűk között pontok és vesszők jelezték a ritmust, szüneteket. Mai írásmóddal:
 
<div class="center">
[[Kép:Zenetörténeti példa-1.jpg|center|500px]]<br />
<score raw="raw">
[[Kép:Zenetörténeti példa-2.jpg|center|500px]]
\version "2.18.2"
<br />
\header {
dedication = "1. példa:"
title = "Pindarosz ódája"
composer = \markup \italic "(Kr. e. 5. sz.)"
tagline = ##f
}
kotta = \relative c'' {
\tuplet 3/2 { a2 a4 } g f \tuplet 3/2 { e2 a4 } g f e a8 g f4 e8 d e1
\tuplet 3/2 { f2 e4 } d e f g8 f g2 \tuplet 3/2 { a2 g4 } f e g f8 e f4 g8 g d2 e c1
f2 f \tuplet 3/2 { e2 f4 } g a \tuplet 3/2 { g2 f4 } e a g f8 f e4 d8 d
\tuplet 3/2 { c2 d4 } \tuplet 3/2 { e2 f4 } d2 \tuplet 3/2 { f g4 } a d, e e8 f f4 e8 d e2
\tuplet 3/2 { c2 f4 } d g \tuplet 3/2 { a2 g4 } f e d2 e d1
}
szöveg = \lyricmode {
Lan -- to -- don, ó jó A -- pol -- lo is -- te -- ni szép ze -- ne szól.
Hal -- la -- tá -- ra ün -- ne -- pi dísz: Mú -- zsa -- lá -- nyok tánc -- ka -- ra vár -- ja a hí -- vó szót.
Dal és tánc a lé -- nyed, tárd ki né -- kik bő -- ven a kin -- cse -- i -- det!
A szív s_a lé -- lek, de még a vad vi -- har is sze -- lí -- dül:
Lan -- to -- don, ó jó A -- pol -- ló, dal zen -- dül.
}
\score {
<<
\new Voice = "kottasor" {
\numericTimeSignature
\time 2/2
\kotta
}
\new Lyrics \lyricsto "kottasor" {
\szöveg
}
>>
}
</score>
</div>
 
 
<div class="center">
<score raw="raw">
\version "2.18.2"
\header {
dedication = "2. példa:"
title = "Seikylos sírfelirata"
composer = \markup \italic "(Kr. u. 1. sz.)"
tagline = ##f
}
kotta = \relative c'' {
\partial 4. g8 d'4 d4. b8( c d) c4. b4 c8 d c( b) a g4 a8( f4)
g8 b d c b( c) b g4 a8( f4) g8 b a c d b g g4 g8( e d_\fermata) \bar "|."
}
szöveg = \lyricmode {
Ha -- lan -- dó, vi -- gadj, köny -- nyed ne ontsd, hidd el, kár.
Rö -- vid az é -- let, ha -- mar száll, i -- dőd, ha le -- jár, a ha -- lál vár.
}
\score {
<<
\new Voice = "kottasor" {
\omit Staff.TimeSignature
\time 6/8
\kotta
}
\new Lyrics \lyricsto "kottasor" {
\szöveg
}
>>
}
</score>
</div>
 
A zenetanítást rabszolgák – '''paidagogos'''ok - végezték.