„Heraldikai lexikon/Orosz Ernő” változatai közötti eltérés

Nincs szerkesztési összefoglaló
==Élete==
A Pozsony vármegyei Vásárúton született. 1869. április 8-án keresztelték meg, az Ernő Károly Simon névre.}<ref>Vásárút római katolikus születési anyakönyve 1852-1869. Trhová Hradská 2402. 261. lap 34. szám [https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:KSPF-H5D]</ref> A szülei Orosz Simon (ker. Pozsonyeperjes, 1839. aug. 13.<ref>(Pozsony)Eperjes római katolikus születési anyakönyve 1827-1881, Jahodná 1060., 29. lap [https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:V1HD-JF3]</ref>), községi jegyző (Notarius Communitatis) és Kund Kamilla voltak. A Károly keresztnevet bizonyára anyai nagyapja, Kund Károly, a pozsonyi káptalan vásárúti provizora után kapta. Nyolc testvére között ő volt a legidősebb. Felesége Szilaveczky Ilona (*Bernecze, 1873. aug. 3.<ref>Kemencei római katolikus házassági anyakönyv, IV. 1805-1859. RK 46/4 194. lap 89. szám, [https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:X6YM-8BS]</ref>) volt. Egerben született a fiuk, Kázmér Lajos (1896. 11. 16.<ref>Egri születési anyakönyv, 1896-97. 861. szám[https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GPCQ-9CC2]</ref>-Donkanyar? 1943. 2. 15.<ref>Egri halotti anyakönyv, 1955-57. 33. lap 161. szám [https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GPCS-LYM]</ref>), majd ugyanott jött világra Ernő Lajos (1909. 4. 27.<ref>Egri születési anyakönyv 1909-1911. évi másodpéldánya. 345. szám [https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GPZ3-ZQV]</ref>).
 
Egyelőre nem tudjuk, hogy hol végezte a tanulmányait. Feltételezhetően jogász vagy történész (esetleg közgazdász) lehetett, s ennek megfelelően talán a pozsonyi vagy győri jogakadémia, vagy a pesti egyetem hallgatója volt. Doktori címének hiánya az utóbbi alternatívát valószínűsíti. Az 1895-ös és 1896-os tiszti címtárban mint pénzügyminisztériumi számgyakornok,<ref>Magyarország tiszti czím- és névtára. 14. évfolyam, 1895. 191. [https://adtplus.arcanum.hu/hu/collection/TisztiCimtar/]</ref> illetve ideiglenes számtiszt szerepel.<ref>Uo. 15. évfolyam, 1896. 205. </ref> Az 1897-es tiszti címtárban<ref>Uo. 16. évfolyam, 1897. 154. </ref> (1912-vel bezárólag<ref>Uo. 1898. 163.; 1899. 180,; 1900. 158.; 1901. 158.; 1902. 161.; 1903. 157.; 1904. 83.; 1905. 89.; 1906. 93.; 1907. 93.; 1908. 94.; 1908. 98.; 1910. 102.; 1911. 104.; 1912. 106. </ref> ) már Heves vármegye levéltárnokaként fordul elő.
 
A hevesi alispán 1898. január 27-én IV-404/a/45 428/1898 szám alatt hatósági bizonyítványt adott ki számára acélból, hogy pályázhasson az országos levéltár üres állására. Felesége Szilaveczky Ilona volt. 1909. április 27-én Egerben született Ernő
fiuk.<ref>XV-41 Dr. Orosz Ernő személyi dossziéja. Dr. Nemes Lajos, a Heves Megyei Levéltár igazgatójának közlése alapján Szegedi László részére, 2009. V. 6. Az eredeti közlésben szereplő április 1-i dátumot az anyakönyv alapján április 27-re javítottam. (Sz. L.)</ref> Az ő fia volt Dr. Orosz Ernő is, akinek a fia 1940. december 19-én, négy naposan sárgaságban halt meg Gyöngyösön. Valamikor 1911 után Gyöngyös város szolgálatába került és városi tanácsnok, valamint polgármester-helyettes lett. 1926-ban Gyöngyös városa IV-404/a/220 10951/1926 szám alatt határozatot hozott, mely szerint szolgálati idejébe a nyugdíj számításához az előző állami és vármegyei szolgálatot is beszámítják.<ref>Dr. Nemes Lajos közlése alapján</ref>
 
==Munkássága==
100 279

szerkesztés