„Heraldikai lexikon/Orosz Ernő” változatai közötti eltérés

nincs szerkesztési összefoglaló
Nincs szerkesztési összefoglaló
Nincs szerkesztési összefoglaló
 
Műve összeállítása során elkészítette a vármegyei levéltárban található pecsétlenyomatok jegyzékét és betűsoros mutatóját. A függelékben közölte az 1754-55-ös nemesi összeírást és a vármegyei tisztviselők névsorát, amivel a későbbi archontológiai kutatásoknak is nagy szolgálatot tett. Családtörténeti vizsgálatainak egyik hozadéka volt a vármegyékhez megküldött helytartótanácsi körlevelek feldolgozása, amelyekben az armálisok fellehetőségének helyét tudatták a vármegyékkel. Az általa elkészített betűsoros jegyzék mintegy 500 eredeti címeres levél holléte felől ad tájékoztatást. Eredményeit a Turulban közölte.<ref>Orosz Ernő: Jegyzék némely közlevéltárakban elhelyezett czimeres nemeslevelekről. Turul (25.) 1907/4. 200-205.</ref> A Borovszky Samu által szerkesztett helytörténeti könyvsorozat számára ő írta meg Heves vármegye 1815 utáni történetét, valamint a vármegye nemesi családjairól szóló fejezetet.<ref>Heves vármegye története. A honfoglalástól 1815-ig írta Nagy Béni dr., 1815-től Orosz Ernő; Heves vármegye családai. Irta Orosz Ernő. Bevezető részszel ellátta ifj. Reiszig Ede dr. In: Borovszky Samu szerk.: Magyarország vármegyéi és városai. Heves vármegye. Bp. é. n. [1910.] 592-644. és 645-681.</ref>
 
===Orosz Ernő leszármazási jegyzéke===
 
04. ?
:03. Terézia (élt 1800, Nagybajcs) = Huszár János
::02. Terézia (keresztelője 1800. 9. 15., Nagybajcs)
:03. Mihály (élt 1800, Nagygybajcs) = Szalay Rozina
:03. Éva (élt 1800, Nagybajcs) = Szalay Mihály
:03. Sándor (élt 1800, Nagybajcs) = Pintér Rózsa
:03. István (élt 1800, Kisbajcs) = Aszanyófi (?) Katalin
:03. Gábor (†99 évesen, élt 1800, Nagybajcs) = Szalay Terézia
::02. Zsófia (ker. 1800. 9. 3, Nagybajcs)
::02. Simon (ker. 1802. 3. 5., Nagybajcs) = Reindl Lizi (Erzsébet)
:::01. Erzsébet (ker. 1829. 7. 8., Pozsonyeperjes) ikrek
:::01. Terézia (ker. 1829. 7. 8., Pozsonyeperjes) ikrek
:::01. Rozália (ker. 1830. 9. 19., Pozsonyeperjes-1841 e.?)
:::01. Lajos (ker. 1837. 8. 26., Pozsonyeperjes)
:::01. Simon (ker. 1839. 8. 13., Pozsnyeperjes) = Kund Kamilla, K. Károly és Krakowitzer Ilona leánya
0. '''Orosz Ernő''' Károly Simon (Vásárút, 1869. 4. 8.-Gyöngyös, 1949. 2. 1.) = Szilaveczky Ilona Irén
(*Bernece, 1873. 8. 3.), Sz. István és Paffcsuga Zsuzsanna leánya
:::::1. Kázmér Lajos (Eger, 1896. 11. 16.-Donkanyar? †1943. 2. 15.) = Gyöngyös, 1924. 1. 8.,
Krupánszky Margit Etelka (*Gyöngyös, 1903. 5. 28.), K. Lajos Antal és néhai Hortolányi Gizella Mária leánya
:::::1. Ernő Lajos (*Eger, 1909. 4. 27.) = Szolnok, 1935. 6. 8., Szűts Jolán (*Szolnok, 1913. 6. 8.), Sz.
Imre és néhai Szőllősi Ilona leánya
::::::2. Tamás Ernő (†Gyöngyös, 1940. 12. 18., sárgaságban 4 naposan)
::::0. József Oszkár (*Vásárút, 1870. 7. 22.)
::::0. Adalbert (*Vásárút, 1872. 4. 26.)
::::0. Ilona Kamilla (*Vásárút, 1874. 3. 19.)
::::0. Károly Árpád (*Vásárút, 1877. 7. 2.)
::::0. Mária (Vásárút, 1878. 12. 22.-1887. 2. 18.)
::::0. Miklós (Vásárút, 1881. 11. 30.-1889. 2. 24.) ikrek
::::0. András Simon (Vásárút, 1881. 11. 30.-1881. 12. 2.) ikrek
:::01. Rozál (ker. 1841. 8. 17., Pozsonyeperjes)
:::01. Mári (ker. 1843. 6. 14., Pozsonyeperjes)
 
==Művei==
100 308

szerkesztés