„Heraldikai lexikon/Nagy Iván” változatai közötti eltérés

Nincs szerkesztési összefoglaló
Köznemesi származású a felső győri [[előnév|előnevű]] Nagy családból. Apja vármegyei hivatalnok volt, aki fiát korán bevezette a Nógrád megyei levéltár forrásaiba. Jogi tanulmányokat folytatott és 1845-től népdalgyűjtéssel foglalkozott. A pozsonyi jogakadémia elvégzése után 1847-ben a [[Királyi Tábla|Királyi Táblán]] [[jurátus]] lett. Részt vett a szabadságharcban, majd annak bukása után nógrádi ismerőseinél bujkált, míg egy feljelentés után le nem tartóztatták. Pártfogói segítségével kiszabadult és a besorozás elkerülésére Berchtold grófnál vállalt nevelői állást Nagyorosziban. 1853-ban ügyvédi irodát nyitott Balassagyarmaton.
 
1858-ban lett az MTA levelező tagja. 1867-ben a [[Magyar Történelmi Társulat]] választmányának alapító tagja volt. 1874-ben az MTA rendes tagja lett. A sokirányú munka megrontotta az egészségét és elhatalmasodott a torokbaja. Ezért 1878-ban visszavonult horpácsi birtokára, Nógrád megyébe. Itt megválasztották bírónak, de visszavonultan élt. A pihenés javított egészségi állapotán és a humora, munkakedve is visszatért. 1883-ban az újonnan megalakult [[Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság]] alelnöke lett. {{Hl|Csergheő Géza|Csergheő Gézával}} együtt elvállalta a [[Siebmacher]]-féle címerkönyv magyar részének elkészítését, de ebből a vállalkozásból kettejük elvi véleménykülönbsége miatt hamarosan kilépett. 1891-benEzzel azkapcsolatos ő ösztönzésére jött létrenyilatkozata a NógrádTurulban megyei(1886/4. Múzeum-társaság és ugyanebben az évben Balassagyarmaton a Nógrád megyei Múzeum200.): Utolsó napjaiban is egy Nógrád megyei monográfia megírása foglalkoztatta.
 
"''Értesítés.'' <br>
Barátaim és ismerőseim kérdezősködéseire, s irodalmi álláspontom érdekében is szükségesnek tartom kinyilatkoztatni, hogy a Nürnbergben megjelenő magyarországi czímer-gyűjtemény (úgynevezett új «Siebmacher féle Wappenbuch»-ban az Ungarischer Adel) szerkesztését csak is volt társamnak hosszú két éven át szorgalmazó és sürgető kérelme következtében vállaltam el. Azonban – miután annak tartalmi kiállítására nézve az eljárási irányt és módszert megszabtam és megállapítottam, – a collegiális illetőleg duális szerkesztés nehézségeivel együtt járó nézeteltérések kiegyenlíthetetlensége és így a jogtörténelmi igazság, valamint a tan szabályai rovására felmerülő közleményekért a felelősség el nem vállalhatása (személyes ügyi árnyalatok ide nem tartozván) arra ösztönöztek, hogy a szerkesztésről lemondjak, a minthogy a munka 8-ik füzetével (mely az F betű végén szakad meg) a nevezett Siebmacher-féle czímer-gyűjteményi vállalathoz minden viszonyom teljesen meg is szünt.<br>
Kelt october 14. 1886."
 
1891-ben az ő ösztönzésére jött létre a Nógrád megyei Múzeum-társaság és ugyanebben az évben Balassagyarmaton a Nógrád megyei Múzeum. Utolsó napjaiban is egy Nógrád megyei monográfia megírása foglalkoztatta.
 
== Munkássága ==
101 179

szerkesztés