„Heraldikai lexikon/Magyar heraldika” változatai közötti eltérés

Szegedi László (vitalap | szerkesztései)
Szegedi László (vitalap | szerkesztései)
23. sor:
Az ''37/2012. (VIII. 22.) KIM rendelet a címert vagy a zászlót tartalmazó védjegy és formatervezési minta oltalmának megadásához szükséges engedélyről'' címmel rendelkezik arról, hogy Magyarország címere, annak elkülöníthető elemei, valamint Magyarország zászlaja, védjegy vagy formatervezési minta részeként való használatára szóló engedély iránti kérelem elbírálása során milyen szempontokat vesz figyelembe. Ennek értelmében az áru vagy szolgáltatás tárgykörén kívül a címerekre vonatkozóan a következő megfontolások érvényesülnek: 2. § Az engedély iránti kérelmet a miniszter elutasítja, ha a címernek vagy elkülöníthető elemeinek védjegy vagy formatervezési minta részeként való használata megtévesztő módon az államiság vagy a hivatalosság látszatát kelti. 4. § A Címertv. 1. § (1) bekezdésében felsorolt személyek és intézmények a címert, annak elkülöníthető elemeit vagy a zászlót védjegy vagy formatervezési minta elemeként a Címertv. 10. §-a szerinti engedéllyel használhatják. Az engedélyezési eljárás során érvényesülő releváns rendelkezések: 5. § (1) A kérelmező kérelméhez csatolja azokat a bizonyítékokat, amelyekkel igazolni kívánja, hogy a kérelemmel érintett áru vagy szolgáltatás sajátos nemzeti jellege, a kérelmező tevékenységének nemzetgazdasági jelentősége, illetve kiviteli nagyságrendje indokolttá teszi a teljes címer, annak elkülöníthető eleme vagy a zászló védjegy vagy formatervezési minta részeként való használatát. ... 6. § (1) Az 1-4. §-t és az 5. § (1)-(3) bekezdését kell alkalmazni a teljes címert, annak elkülöníthető elemeit vagy a zászlót tartalmazó megjelölésekre és formatervezési mintákra az ipari tulajdon oltalmáról szóló Párizsi Egyezmény (a továbbiakban: PUE) részes államaiban vagy a Kereskedelmi Világszervezet tagjaiban nemzeti vagy nemzetközi bejelentés alapján megszerezni kívánt oltalomhoz, valamint a közösségi védjegy- vagy formatervezési minta-oltalomhoz szükséges engedély iránti kérelem elbírálása esetén is ...
[https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1200037.KIM]
 
A kormány azért döntött a Nemzeti Címer Bizottság felállításáról, mert az utóbbi években számos méltatlan, a címertan szempontjainak nem megfelelő önkormányzati címer megalkotására került sor. A bizottság véleményezi a települések és nemzetiségi önkormányzatok már meglevő vagy tervezés alatt álló címereit, de nem világos, hogy a helyhatóságoknak kötelező lesz-e megváltoztatniuk a kifogásolt jelképeket. Semlyén Zsolt kormányfőhelyettes, a Bizottság elnöke Bertényi Ivánt is felkérte a bizottságba, aki szerint szükség lesz a munkájukra, mert utoljára a rendszerváltás előtt létezett címerzsűri, amely véleményezte a címereket. Akkor még bírságokat is kiszabtak a szabályok megsértése miatt.
 
==Egyesületek==
101 206

szerkesztés