„Heraldikai lexikon/Címertudomány” változatai közötti eltérés

nincs szerkesztési összefoglaló
Nincs szerkesztési összefoglaló
Nincs szerkesztési összefoglaló
 
A címertudomány maga a szorosabb értelemben vett címertan, a címerek elméleti vizsgálata, mely a címer fogalmával, történeti fejlődésével, a címerhasználat kérdéseivel, a címer fajtáival, szerkezetével, alkotórészeivel, a címer leírásával, a címerjoggal, a heraldika szabályaival stb. foglalkozik.
 
"...azon ismeretek, melyek a czimerek keletkezésének, fejlődésének történelmét, szerzési módját, jogi hatályát, használatának kiváltságait, nemkülönben jelentőségeit tárgyalják, - tulajdonképpen a ''Czimertudományt'' alkotják.<br>Így fogván fel a czimerészetet, míg amaz t.i. a Czimertan a heraldikának csak általános vagyis elméleti részével foglalkozik, és itt pusztán a Czimerészet ''alaktanának'' nevezhető, addig a másik körülírás szerint Czimertudománynak nevezett rész, a czimerek történelmi és jogi viszonyaival foglalkozván, oly részletekbe elegyedik, melyek egyes nemzeti intézményekkel fügvén össze, nemzetek szerint egymástól külömböző felfogások és megállapodások jellegét viseli magán, és méltán a czimerészet gyakorlati vagyis különszerű (speciális) tanának nevezhető." (Nagy Iván 1872-1875. 16-17.)
 
[[Kategória:Heraldika]]
100 795

szerkesztés