„Címerhatározó/Császár címer” változatai közötti eltérés

a ({{nemkereskedelmi}} ki, lásd Társalgó AWB)
Bács vármegyében fekvő Pacsér helységről irja előnevét, és ott jelenleg is birtokos. Itt született Császár Sándor 1789-ben, ki Temes vármegyénél kezdé hivatalos pályáját mint aljegyző, utóbb főjegyző, 1829-1835-ig másod alispán, az 1825. 1830. és 1832/6-ki országgyűlésre e megye követe, jeles szónok és classicus latin. 1836-1840-ig kir. táblai ülnök, midőn az 1836-ki országgyűlés után kezdett állami perekben Földváry Ferencczel a vádlottak mellett szavazott. E hivatalról lemondása után gróf Bissingen krassói uradalma teljhatalmú kormányzó lőn, utóbb Buziásra vonult. 1848-ban a hétszemélyes tábla bírájává neveztetett. Meghalt lóról esés következtében Pesten 1850-ben. Pacséri Császár Gyula 1843-ban kameralis ispán.
 
*Irodalom:
 
*Külső hivatkozások:
 
----
== jólészi Császár==
[[Fájl:Császár címer, Szuhafő.png|thumb|]]
 
'''Faggyas:'''
 
Fellépett a [19]30-as évek közepén Bajcsy-Zsilinszky Endre is, a Nemzeti Radikális Párt programjával, akinek fellépése megosztotta a járás paraszti és nemesi társadalmát. Bajcsy-Zsilinszkynek főkortese volt a szuhafői nemesek között Jólészi Császár Lajos, Kelemérben otrokocsi Orbán Zsigmond, akinek portáján tartotta a választás alkalmával a programbeszédét. (27.)
 
A hajdani kisnemesek nagyobb táborát vonultatta fel Diószeghy Dezső ke leméri földbirtokos, aki Független Kisgazdapárti programmal lépett fel, az ugyancsak helybeli birtokos,
Putnoky Móriccal szemben. ... A hangadó vezető nemesi családok, a Héthyek, Csiszárok,
Császárok, Demék, Osváthok, Dapsyak, Hubayak, Almássyak, nem utolsó sorban a Putnokon élő kisnemesi hivatalnokok megnyerése volt mindkét fél törekvése. Nagy szerepe volt a
többségükben még nemesi származású jegyzőknek, a református papoknak és tanítóknak is a választások idején. (27-28.)
 
A nemesek többsége, élükön a Császár, Csiszár, Járdánházy
és Kasza családokkal a két világháború közötti idők képviselőválasztásain az ellenzéket, Bajcsy-Zsilinszky Endrét és a Kisgazda Párt képviselőjelöltjeit támogatta. (67.)
 
*Irodalom:
 
Faggyas István: A Sajó és a Szuha vidékének kisnemessége. GÖMÖR NÉPRAJZA
XVI. Debrecen, 1988. 84. [http://digipedia.mandaonline.hu/files/document_file/filename/29257/faggyas_istvan_a_sajo_es_a_szuha_videkenek_kisnemessege.pdf]
 
*Külső hivatkozások:
 
'''Lásd még''':
101 196

szerkesztés