„Címerhatározó/Tárnokházi címer” változatai közötti eltérés

nincs szerkesztési összefoglaló
Nincs szerkesztési összefoglaló
Nincs szerkesztési összefoglaló
 
----
[[Fájl:Tárnokházi István kanonok sírköve, 1433.png|thumb|Tárnokházi István kalocsai kanonok (1410–1434) gótikus sírköve, 1433, kalocsai érseki kripta]]
 
'''Winkler:'''
Colocen, Anno MCCCCXXX. Miután István lector 1433-ban a káptalan egy kiadványán még szerepel, a XXX utáni szám, mely halála évét mutatná, helyszűke miatt a kőről nyilvánvalóan lemaradt.<br>
Cod. Zichy VIII. 123., 515. és 470., Cod. Károlyi I. 589.
 
'''C. Tóth:'''
 
Olvasókanonokok<br>
 
István (Tárnokházi János fia)[79] 1422. III. 18. (DF 280217.)[80]<br>
1434. X. 22. (DL 54892.)<br>
a Szent Mihály-oltár igazgatója (1422), kalocsai vikárius (1422–1434)
 
[79] Mányaházi István halála után, Carnianus érsek (1421–1422) révén nyerte el a javadalmat (Lukcsics
I. 512. sz. [1422. VI. 13.]); 1422. VII. 17. (Cameralia II. 1123. sz.). – Ismert a sírköve is (Winkler P.:
Kalocsai és bácsi 28.), lásd a borítón. – Bács vagy Bodrog m. (Csánki II. 165., 211.)<br>
 
Éneklőkanonokok
 
István ([Tárnokházi János fia])[109] 1410. II. 23. (DL 6964.)[110]<br>
1422. III. 7. (ZsO IX. 269. sz.)[111]<br>
a Szent Mihály-oltár igazgatója (1422), kalocsai vikárius (1422–1434)<br>
Gergely aléneklő 1412. XI. 25. (DL 107677.)[112]
 
[109] A családi háttér meghatározása a vikáriusi tisztsége alapján történt.<br>
[111] Istvánnak fogott bíróként 1422. III. 13-án kellett volna tevékenykednie, a döntésről kiállított kalocsai
káptalani oklevél méltóságsorában nem tüntették fel az éneklőkanonokságot; ennek oka az lehet, hogy
időközben elnyerte az olvasókanonokságot.<br>
[112] Vö. Békefi R.: Káptalani isk. 124. (Zichy oklt. VI. 231., 1413. évvel).
 
Vikáriusok
 
István (Tárnokházi János fia) 1422. III. 7. (ZsO IX. 269. sz.)[199]<br>
1434. X. 22. (DL 54892.)<br>
éneklőkanonok (1410–1422), olvasókanonok (1422–1434), a Szent Mihály-oltár igazgatója (1422)
 
Szent Mihály-oltár igazgatója
 
István (Tárnokházi János fia) 1422. VI. 13. (Lukcsics I. 512. sz.)<br>
kalocsai éneklőkanonok (–1422), olvasókanonok (1422–1434) és vikárius (1422–1434)
 
<gallery>
A KALOCSAI ÉS BÁCSI ÉRSEKI FŐKÁPTALAN TÖRTÉNETE ALAPÍTÁSÁTÓL 1935-IG. ÍRTA: WINKLER PÁL tb. kanonok,
érseki levéltári igazgató, könyvtárnok. KALOCSA, 1935 19. [https://www.unitas.hu/sites/default/files/kalocsai_es_bacsi_fokaptalan_tortenete-szovegkent.pdf]
 
C. Tóth Norbert: A kalocsa-bácsi főegyházmegye káptalanjainak középkori archontológiája. Kalocsa, 2019. 89-119.[http://real.mtak.hu/102148/1/CTothN_Akalocsa-bacsifoegyhazmegyekaptalanjainakarchontologiaja.pdf]
 
*Külső hivatkozások:
100 795

szerkesztés