„Címerhatározó/Tárnokházi címer” változatai közötti eltérés

nincs szerkesztési összefoglaló
Nincs szerkesztési összefoglaló
Nincs szerkesztési összefoglaló
 
C. Tóth Norbert: A kalocsa-bácsi főegyházmegye káptalanjainak középkori archontológiája. Kalocsa, 2019. 89-119.[http://real.mtak.hu/102148/1/CTothN_Akalocsa-bacsifoegyhazmegyekaptalanjainakarchontologiaja.pdf]
 
Fedeles Tamás: A Camera Apostolica és a magyar egyházi javadalmak a konciliarizmus időszakában. In: Bárány Attila – Pósán László szerk.: „Causa unionis, causa fidei, causa reformationis in capite et membris”. Tanulmányok a konstanzi zsinat 600. évfordulója alkalmából. Debrecen, 2014. 206-207.[https://www.academia.edu/11688454/A_Camera_Apostolica_%C3%A9s_a_magyar_egyh%C3%A1zi_javadalmak_a_konciliarizmus_id%C5%91szak%C3%A1ban_The_Camera_Apostolica_and_the_Hungarian_Ecclesiastical_Benefices_during_the_Conciliarism_]
 
*Külső hivatkozások:
100 795

szerkesztés