„Heraldikai lexikon/Betűk” változatai közötti eltérés

nincs szerkesztési összefoglaló
{| paraméterek
|[[Fájl:Aethicus Ister betűi, 1. alamon.svg|20px]] 1. '''alamou''' – osztják ''alǝ̑ŋ'' ’kezdet, vég; első’,<ref>Honti László: Chrestomathia Ostiacica. Budapest, 1984. 1984. 214.</ref> magyar ''elem'' ’elő-, túl’<ref>TESz. I. 757. (Benkő Loránd főszerk.: A magyar nyelv történeti etimológiai szótára. Budapest, I-III. 1967-1976. IV. 1984. [szómutató])</ref>
|[[Fájl:Aethicus Ister betűi, 2. becach.svg|15px]] 2. '''becah''' – vogul ''εk'',<ref>Zsirai Miklós: Az obi-ugor igekötők. Értekezések a Nyelv- és Széptudományi Osztály Köréből. XXV. kötet, 3. szám. Budapest, 1933.48.</ref> mordvin ''weigke'' ’egy’ <ref>Reguly Antal hagyományai. A' Magyar Tudományos Akadémia megbízásából kiadta Hunfalvy Pál. A' vogul föld és nép. (A M. Tudom. Akad. Évkönyvei. 12.) Pest, I. 1864. 14. (alább: Hunfalvy 1864.)</ref>
|-
|[[Fájl:Aethicus Ister betűi, 3. cathẏ.svg|15px]] 3. '''cathu''' – magy. ’kettő’ vog. ''kiṫ'' 'kettő'<ref>TESz. II. 476., 473.</ref>
|-
|[[Fájl:Aethicus Ister betűi, 7. garfou.svg|25px]] 7. '''garfou''' - vog. ''k͕at'', ''χōt'' ’hat’ <ref>TESz. IV. 149.</ref>
|[[Fájl:Aethicus Ister betűi, 8. hetmu.svg|23px]] 8. '''hetmu''' - bolgtör. ''chit''(''i''), magyarmagy. ’hét’
|-
|[[Fájl:Aethicus Ister betűi, 9. iofithu.svg|20px]] 9. '''iofithu''' - vog. ''niollola'' ’nyolc’ <ref>Hunfalvy 1864. 4.</ref>
|[[Fájl:Aethicus Ister betűi, 10. kaithu.svg|20px]] 10. '''kaithu''' - osztj. ''killien'',<ref>Hunfalvy 1864. 4.</ref> magy. ’kilenc’
|-
|[[Fájl:Aethicus Ister betűi, 11. lethfu.svg|20px]] 11. '''lethfu''' - vog. ''лȯ̀, lȯβ'' ’tíz’, ''lᴖβǝnt'' ’számol, olvas’ <ref>TESz. IV. 164.</ref>
|[[Fájl:Aethicus Ister betűi, 12. malathi.svg|25px]] 12. '''malathi''' - cseremisz ''малды'' ’elülső’, ''mal'' ’elülső, elülső rész’ <ref>Agyagási Klára: Az átadó nyelvjárások kérdése a csuvas nyelv mari eredetű jövevényszó-állományában. Nyelvtudományi Közlemények 97. 2000. 172.</ref>
|-
|[[Fájl:Aethicus Ister betűi, 13. nabaleth.svg|20px]] 13. '''nabaleth''' - lapp ''nubbĕ'' ’második’, ''lo.kke'' ’tíz’,<ref>Lakó György: Chrestomathia Laopponica. Budapest, 1986. 82.</ref> tkp. ’második tíz’
|[[Fájl:Aethicus Ister betűi, 14. ozechi.svg|20px]] 14. '''ozechi''' - cser. ''ońǯ́ǝ̑č́'' ’előlről’<ref>Bereczki Gábor: Chrestomathia Ceremissima. Budapest, 1990. 112.</ref>
|-
|[[Fájl:Aethicus Ister betűi, 15. chorizech.svg|23px]] 15. '''chorizech''' - osztj. ''χutmetat'' ’mind a három'<ref>Honti 1984. 78.</ref>
|[[Fájl:Aethicus Ister betűi, 16. phitirin.svg|20px]] 16. '''phitirin''' - votj. ''bi̮rontem'' ’végtelen; kimeríthetetlen’<ref>Csúcs Sándor: Chrestomathia Votiacica. Budapest, 1990. 117., 118., 134., 135., 136.</ref>
|-
|[[Fájl:Aethicus Ister betűi, 17. salathy.svg|20px]] 17. '''salathy''' - votj. ''śiźimeti'' ’hetedik’<ref>Csúcs 1990. 137., 138.</ref>
|[[Fájl:Aethicus Ister betűi, 18. intalach.svg|24px]] 18. '''intalach''' - vog. ''ontollou'' ’kilenc’, tkp.: oldal a tízhez’<ref>TESz. IV. 147.</ref>
|-
|[[Fájl:Aethicus Ister betűi, 19. thothimos.svg|18px]] 19. '''thothimos''' - votj. ťami̮sos ’nyolcad’<ref>Csúcs 1990. 44.</ref>
|[[Fájl:Aethicus Ister betűi, 20. azathot.svg|20px]] 20. '''azathot''' - votj. ''aź'' ’első rész’,<ref>Csúcs 1990. 57., 115., 116.</ref> cser. ''užašlaš'' ’oszt, szétoszt’<ref>TESz. II. 1100.</ref>
|-
|[[Fájl:Aethicus Ister betűi, 21. irchoni.svg|30px]] 21. '''irchoniyrchoni''' - szelk. ''jerki'' ’középső’<ref>Hajdú Péter: Chrestomathia Samoiedica. Budapest, 1989. 98.</ref>
|[[Fájl:Aethicus Ister betűi, 22. zothichin.svg|30px]] 22. '''zothichin''' - zürjén ''ǯi̮n'' ’fele vminek’, ''žuge̮dni̮'' ’eltör, széttör’<ref>Rédei Károly: Chrestomathia Syrjaenica. Budapest, 1978. 130., 158.</ref>
|-
|[[Fájl:Aethicus Ister betűi, 17. rehronta.svg|30px]] 17. '''rehronta''' - osztj. ''rō̭γettȧ'' ’egy darabot levág’<ref>TESz. III. 426.</ref>
|[[Fájl:Aethicus Ister betűi, 20. req̀re.svg|15px]] 20. '''req̀re''' - zürj. ''re̮t́ś'' ’darab, falat’, <ref>TESz. III. 392.</ref> lapp ''râw’dâ'' ’széle, vége valaminek’ <ref>Lakó 1986. 204.</ref>
|-
|[[Fájl:Aethicus Ister betűi, 17. ronchi.svg|20px]] 17. '''ronchi''' -
|[[Fájl:Aethicus Ister betűi, 17. ātismamilk.svg|25px]] 17. '''ātismamilk''' - vog. ''āt́im'' ’nincs’, ''mil'' ’mély’ <ref>Kálmán 1989. 99., 109.; 106., 107.</ref>, votj. ''aǯ̍i̮n'' ’előtt; elöl’, ''mi̮lki̮d'' ’hangulat; akarat’ <ref>Csúcs 1990. 115., 116.; 60., 131., 133., 134., 142., 143.; 132.</ref>
|-
|[[Fájl:Aethicus Ister betűi, 22. dronithi.svg|28px]] 22. '''dronithi''' -
99 520

szerkesztés