„Wikikönyvek:Társalgó/Archívum/Archív08” változatai közötti eltérés

nincs szerkesztési összefoglaló
(Új oldal, tartalma: „{{Tároló3}}”)
 
Nincs szerkesztési összefoglaló
{{Tároló3}}
 
== Wikimedia Foundation Board of Trustees election has come to an end ==
 
Thank you for participating in the [[:meta:Special:MyLanguage/Wikimedia_Foundation_elections/2021|2021 Wikimedia Foundation Board of Trustees election]]! Voting closed August 31 at 23:59. The official data, including the four most voted candidates, will be announced as soon as the [[:meta:Special:MyLanguage/Wikimedia_Foundation_elections_committee|Elections Committee]] completes their review of the ballots. The official announcement of the new trustees appointed will happen later, once the selected candidates have been confirmed by the Board.
 
6,946 community members from 216 wiki projects have voted. This makes 10.2% global participation, 1.1% higher than in the last Board elections. In 2017, 5167 people from 202 wiki projects cast their vote. A full analysis is planned to be published in a few days when the confirmed results are announced. In the meantime, you can check the [[:meta:Special:MyLanguage/Wikimedia_Foundation_elections/2021/Stats|data produced during the election]].
 
Diversity was an important goal with these elections. Messages about the Board election were translated into 61 languages. This outreach worked well. There were 70 communities with eligible voters voting in this election for the first time. With your help, next year’s Board of Trustees election will be even better.
<div style="padding:1em; text-align:left; border: 1px solid #8A8AFA; background:#D8F1F1;-moz-border-radius:15px;">
 
:<b>'''Véget ért a Wikimedia Foundation kuratóriumi választása''' </b>
 
:Köszönjük, hogy részt vett a [[: meta: Special: MyLanguage/Wikimedia_Foundation_elections/2021 | 2021 Wikimedia Foundation kuratóriumi választáson]]! A szavazást augusztus 31 -én 23:59 órakor lezárták. A hivatalos adatokat, köztük a négy legtöbb szavazatot kapott jelöltet, azonnal közöljük, amint a [[: meta: Special: MyLanguage/Wikimedia_Foundation_elections_committee | Választási Bizottság]] befejezi a szavazólapok felülvizsgálatát. A kinevezett új megbízottak hivatalos bejelentésére később kerül sor, miután a választott jelölteket a testület megerősítette.
 
:2146 wiki projekt 6946 közösség tagja szavazott. Ez 10,2% -os globális részvételt jelent, 1,1% -kal magasabb, mint a legutóbbi választásokon. 2017 -ben 202 wiki projektből 5167 ember adta le voksát. A teljes elemzést a tervek szerint néhány napon belül közzéteszik a megerősített eredmények kihirdetésekor. Addig is ellenőrizheti a [[: meta: Special: MyLanguage/Wikimedia_Foundation_elections/2021/Stats | a választások során előállított adatokat]].
 
:A sokszínűség fontos cél volt ezeken a választásokon. A testületi választásokról szóló üzeneteket 61 nyelvre fordították le. Ez a tájékoztatás jól működött. Ezen a választáson először 70 szavazásra jogosult közösség szavazott. Segítségével a jövő évi kuratóriumválasztás még jobb lesz.
 
 
2021. szeptember 1., 23:00 (CEST)
Az üzenetet User:MNadzikiewicz (WMF)@metawiki küldte a(z) https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Xeno_(WMF)/Delivery/Wikibooks&oldid=21895034 helyen található lista használatával
----</div>
 
== The 2022 Community Wishlist Survey will happen in January ==
 
<div class="plainlinks mw-content-ltr" lang="en" dir="ltr">
Hello everyone,
 
We hope all of you are as well and safe as possible during these trying times! We wanted to share some news about a change to the Community Wishlist Survey 2022. We would like to hear your opinions as well.
 
Summary:
 
<div style="font-style:italic;">
We will be running the [[m:Special:MyLanguage/Community Wishlist Survey|Community Wishlist Survey]] 2022 in January 2022. We need more time to work on the 2021 wishes. We also need time to prepare some changes to the Wishlist 2022. In the meantime, you can use a [[m:Special:MyLanguage/Community Wishlist Survey/Sandbox|dedicated sandbox to leave early ideas for the 2022 wishes]].
</div>
<div style="padding:1em; text-align:left; border: 1px solid #8A8AFA; background:#E8ECEF;-moz-border-radius:15px;">:'''A 2022 -es közösségi kívánságlisták felmérésére januárban kerül sor'''
: <b>Üdv mindenkinek,</b>
 
Reméljük, mindannyian a lehető legjobban és biztonságban vagyunk ezekben a megpróbáltatások idején! Szeretnénk megosztani néhány hírt a Közösségi Kívánságlisták 2022 -es változásának változásáról. Szeretnénk hallani az Ön véleményét is.
 
'''Összefoglaló:'''
 
2022 januárjában futtatjuk a 2022 -es közösségi kívánságlista -felmérést . Több időre van szükségünk a 2021 -es kívánságok feldolgozásához. Időre van szükségünk a 2022. kívánságlista néhány módosításának előkészítéséhez. Addig is használhat egy dedikált homokozót, hogy korai ötleteket hagyjon a 2022 -es kívánságokra .
 
</div>
=== Proposing and wish-fulfillment will happen during the same year ===
 
In the past, the [[m:Special:MyLanguage/Community Tech|Community Tech]] team has run the Community Wishlist Survey for the following year in November of the prior year. For example, we ran the [[m:Special:MyLanguage/Community Wishlist Survey 2021|Wishlist for 2021]] in November 2020. That worked well a few years ago. At that time, we used to start working on the Wishlist soon after the results of the voting were published.
 
However, in 2021, there was a delay between the voting and the time when we could start working on the new wishes. Until July 2021, we were working on wishes from the [[m:Special:MyLanguage/Community Wishlist Survey 2020|Wishlist for 2020]].
 
We hope having the Wishlist 2022 in January 2022 will be more intuitive. This will also give us time to fulfill more wishes from the 2021 Wishlist.
<div style="padding:1em; text-align:left; border: 1px solid #8A8AFA; background:#E8ECEF;-moz-border-radius:15px;">:
: '''A javaslattétel és a kívánságok teljesítése ugyanabban az évben történik
'''
Korábban a Community Tech csapata az előző év novemberében lefolytatta a következő év közösségi kívánságlistás felmérését. Például 2020 novemberében lefuttattuk a 2021 -es kívánságlistát. Ez néhány évvel ezelőtt jól működött. Akkoriban a szavazási eredmények közzététele után hamarosan elkezdtünk dolgozni a Kívánságlistán.
 
2021 -ben azonban késés következett be a szavazás és az idő között, amikor elkezdhettük dolgozni az új kívánságokon. 2021 júliusáig a 2020 -as kívánságlista kívánságain dolgoztunk .
 
Reméljük, hogy a 2022 -es kívánságlista 2022 januárjában intuitívabb lesz. Ez időt is ad arra, hogy több kívánságot teljesítsünk a 2021 -es kívánságlistáról.
</div>
=== Encouraging wider participation from historically excluded communities ===
 
We are thinking how to make the Wishlist easier to participate in. We want to support more translations, and encourage under-resourced communities to be more active. We would like to have some time to make these changes.
<div style="padding:1em; text-align:left; border: 1px solid #8A8AFA; background:#E8ECEF;-moz-border-radius:15px;">:'''A történelmileg kirekesztett közösségek szélesebb részvételének ösztönzése'''
: Gondolkodunk azon, hogyan tegyük könnyebbé a kívánságlistákon való részvételt. Szeretnénk több fordítást támogatni, és arra ösztönözni, hogy az alulfinanszírozott közösségek aktívabbak legyenek. Szeretnénk egy kis időt tenni ezekre a változtatásokra.
</div>
 
=== A new space to talk to us about priorities and wishes not granted yet ===
 
We will have gone 365 days without a Wishlist. We encourage you to approach us. We hope to hear from you in the [[m:Special:MyLanguage/Talk:Community Wishlist Survey|talk page]], but we also hope to see you at our bi-monthly Talk to Us meetings! These will be hosted at two different times friendly to time zones around the globe.
 
We will begin our first meeting '''September 15th at 23:00 UTC'''. More details about the agenda and format coming soon!
<div style="padding:1em; text-align:left; border: 1px solid #8A8AFA; background:#E8ECEF;-moz-border-radius:15px;">:
: '''Új hely, ahol beszélhet velünk a még nem teljesített prioritásokról és kívánságokról'''
 
: 365 napot töltöttünk el kívánságlista nélkül. Javasoljuk, hogy forduljon hozzánk. Reméljük, hogy hallani fogunk felőletek a beszélgetés oldalon , de reméljük, hogy találkozunk kéthavonta a Talk to Us találkozóinkon is! Ezek két különböző időpontban kerülnek megrendezésre világszerte.
 
: Első találkozásunkat szeptember 15 -én 23:00 UTC -kor kezdjük . További részletek a napirendről és a formátumról hamarosan!
</div>
=== Brainstorm and draft proposals before the proposal phase ===
 
If you have early ideas for wishes, you can use the [[m:Special:MyLanguage/Community Wishlist Survey/Sandbox|new Community Wishlist Survey sandbox]]. This way, you will not forget about these before January 2022. You will be able to come back and refine your ideas. Remember, edits in the sandbox don't count as wishes!
 
=== Feedback ===
* What should we do to improve the Wishlist pages?
* How would you like to use our new [[m:Special:MyLanguage/Community Wishlist Survey/Sandbox|sandbox?]]
* What, if any, risks do you foresee in our decision to change the date of the Wishlist 2022?
* What will help more people participate in the Wishlist 2022?
 
Answer on the [[m:Special:MyLanguage/Talk:Community Wishlist Survey|talk page]] (in any language you prefer) or at our Talk to Us meetings.
</div>
<div style="padding:1em; text-align:left; border: 1px solid #8A8AFA; background:#E8ECEF;-moz-border-radius:15px;">:'''Ötletgyűjtés és javaslattervezetek a javaslatszerzési szakasz előtt'''
: Ha korai elképzelései vannak a kívánságokkal kapcsolatban, használhatja az új közösségi kívánságlista felmérési homokozót. Így nem feledkezik meg ezekről 2022. január előtt. Képes lesz visszatérni és finomítani az elképzelésein. Ne feledje, hogy a homokozóban végzett szerkesztések nem számítanak kívánságnak!
 
'''Feedback'''
: - Mit tegyünk a Kívánságlista oldalak javítása érdekében?
: - Hogyan szeretné használni az új homokozónkat?
: - Milyen kockázatokat lát - ha egyáltalán
: - a Kívánságlista 2022 dátumának megváltoztatásáról szóló döntésünkben?
: - Mi segít több embernek részt venni a 2022 -es kívánságlistán?
 
: Válaszoljon a beszélgetési oldalon (tetszőleges nyelven) vagy a Talk to Us találkozókon.
</div>
[[user:SGrabarczuk (WMF)|SGrabarczuk (WMF)]] ([[user talk:SGrabarczuk (WMF)|talk]]) 2021. szeptember 7., 02:23 (CEST)
<!-- Az üzenetet User:SGrabarczuk (WMF)@metawiki küldte a(z) https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Distribution_list/Global_message_delivery&oldid=21980442 helyen található lista használatával -->
 
== A Wikimédia Alapítvány kuratórium-választásának eredménye ==
 
<section begin="announcement-content"/>
[[File:Wikimedia-logo black.svg|100px|center]]
 
Köszönjük mindenkinek, aki részt vett a 2021-es kuratórium-választáson. A Választási Bizottság átnézte a leadott szavazatokat, amelyek a négy új kuratóriumi tagról döntöttek. Minden eddiginél nagyobb részvétel mellett 214 projekt 6 873 szerkesztője adott le érvényes szavazatot. Az alábbi négy jelölt kapta a legtöbb támogatást:
 
# Rosie Stephenson-Goodknight
# Victoria Doronina
# Dariusz Jemielniak
# Lorenzo Losa
 
Noha a szavazás őket rangsorolta előre, a kuratórium még nem nevezte ki őket; ehhez először át kell esniük egy háttérvizsgálaton, és teljesíteniük kell az Alapítvány alapszabályában szereplő feltételeket. A kuratórium a hónap végén tervezi kinevezni az új tagokat.
 
[[m:Special:MyLanguage/Wikimedia_Foundation_elections/2021/2021-09-07/2021_Election_Results|A teljes bejelentést itt olvashatod.]]
<section end="announcement-content"/>
 
2021. szeptember 8., 03:07 (CEST)
<!-- Az üzenetet User:Xeno (WMF)@metawiki küldte a(z) https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Distribution_list/Global_message_delivery/hu&oldid=13769824 helyen található lista használatával --></div>
 
== Server switch ==
 
<div class="plainlinks mw-content-ltr" lang="hu" dir="ltr"><div class="plainlinks">
 
[[:m:Special:MyLanguage/Tech/Server switch|Üzenet olvasása más nyelven]] • [https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:Translate&group=page-Tech%2FServer+switch&language=&action=page&filter= {{int:please-translate}}]
 
A [[foundation:|Wikimédia Alapítvány]] teszteli az elsődleges és másodlagos adatközpontja közötti váltást. Ez biztosítja, hogy a Wikipédia és más Wikimédia-wikik elérhetők maradjanak még egy katasztrófa után is. Annak ellenőrzésére, hogy minden működik, a Wikimédia technológiai részlegének végre kell hajtania egy előre tervezett tesztátállást. Ezen a teszten kiderül, hogy megbízhatóan át lehet-e állni az egyik adatközpontról a másikra. Sok csapatra szükség van a tesztre való felkészüléshez, valamint a teszt idején is a váratlan problémák javításához.
 
Az elsődleges adatközpontra való visszaállás '''2021. szeptember 14-én, kedden''' történik meg.
 
A [[mw:Manual:What is MediaWiki?|MediaWiki]] korlátai miatt az átállás idejére sajnos minden szerkesztést fel kell függeszteni. Elnézést kérünk a kellemetlenségért, és azon dolgozunk, hogy a jövőben minimalizáljuk azt.
 
'''Egy rövid ideig minden wiki csak olvasható lesz.'''
 
*2021. szeptember 14-én, kedden lesz egy legfeljebb egyórás időszak, ami alatt nem lehet majd szerkeszteni. A teszt [https://zonestamp.toolforge.org/1631628049 UTC 14:00-kor] (magyar idő szerint 16:00-kor) kezdődik.
*Aki ezekben az időszakokban próbál menteni, hibaüzenetet fog látni. Reméljük, hogy nem fognak elveszni szerkesztések ebben a pár percben, de erre garanciát nem tudunk vállalni. Ha hibaüzenetet látsz, kérjük, várj, amíg minden visszaáll a rendes kerékvágásba. Ekkor már sikeresnek kell lennie a mentésnek. Azonban – biztos, ami biztos – ajánljuk a változtatásaid lemásolását előbb.
 
''Egyéb hatások:''
 
*A háttérfeladatok lassabbak lesznek, és néhány esetleg egyáltalán nem lesz végrehajtva. A piros belső hivatkozások frissítése lassabb lehet a szokásosnál. Ha olyan szócikket írsz meg, amire már van hivatkozás valahonnan, az a hivatkozás a szokásosnál tovább marad piros. Néhány hosszan futó programot le kell állítani.
* A szoftverfrissítések előreláthatólag ugyanúgy meg fognak történni, mint bármely más héten, bár egy-egy pontszerű befagyasztás előfordulhat, ha az üzemeltetés ezt kívánja.
 
Ez a projekt szükség esetén el lesz halasztva. A [[wikitech:Switch_Datacenter|pontos menetrend]] a wikitech.wikimedia.org wikin olvasható. Az esetleges változások ott lesznek bejelentve. Lesznek további értesítések is erről. Az átállás kezdete előtt fél órával egy figyelmezetető üzenetet jelenítünk meg az összes wikin. '''Kérjük, oszd meg ezt az információt a közösségeddel.'''</div></div> [[user:SGrabarczuk (WMF)|SGrabarczuk (WMF)]] ([[user talk:SGrabarczuk (WMF)|<span class="signature-talk">{{int:Talkpagelinktext}}</span>]]) 2021. szeptember 11., 02:45 (CEST)
<!-- Az üzenetet User:SGrabarczuk (WMF)@metawiki küldte a(z) https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Distribution_list/Global_message_delivery&oldid=21980442 helyen található lista használatával --></div>
 
== Talk to the Community Tech ==
 
[[File:Magic Wand Icon 229981 Color Flipped.svg|{{dir|{{pagelang}}|left|right}}|frameless|50px]]
 
[[:m:Special:MyLanguage/Community Wishlist Survey/Updates/2021-09 Talk to Us|Read this message in another language]] • [https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:Translate&group=page-Community_Wishlist_Survey/Updates/2021-09_Talk_to_Us&language=&action=page&filter= {{int:please-translate}}]
 
Hello!
 
As we have [[m:Special:MyLanguage/Community Wishlist Survey/Updates|recently announced]], we, the team working on the [[m:Special:MyLanguage/Community Wishlist Survey|Community Wishlist Survey]], would like to invite you to an online meeting with us. It will take place on [https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?iso=20210915T2300 '''September 15th, 23:00 UTC'''] on Zoom, and will last an hour. [https://wikimedia.zoom.us/j/89828615390 '''Click here to join'''].
 
'''Agenda'''
 
* [[m:Special:MyLanguage/Community Wishlist Survey 2021/Status report 1#Prioritization Process|How we prioritize the wishes to be granted]]
* [[m:Special:MyLanguage/Community Wishlist Survey/Updates|Why we decided to change the date]] from November 2021 to January 2022
* Update on the [[m:Special:MyLanguage/Community Wishlist Survey 2021/Warn when linking to disambiguation pages|disambiguation]] and the [[m:Special:MyLanguage/Community Wishlist Survey 2021/Real Time Preview for Wikitext|real-time preview]] wishes
* Questions and answers
 
'''Format'''
 
The meeting will not be recorded or streamed. Notes without attribution will be taken and published on Meta-Wiki. The presentation (first three points in the agenda) will be given in English.
 
We can answer questions asked in English, French, Polish, and Spanish. If you would like to ask questions in advance, add them [[m:Talk:Community Wishlist Survey|on the Community Wishlist Survey talk page]] or send to sgrabarczuk@wikimedia.org.
 
[[m:Special:MyLanguage/User:NRodriguez (WMF)|Natalia Rodriguez]] (the [[m:Special:MyLanguage/Community Tech|Community Tech]] manager) will be hosting this meeting.
 
<div style="padding:1em; text-align:left; border: 1px solid #8A8AFA; background:#D8F1F1;-moz-border-radius:15px;">
:Ahogy nemrég bejelentettük, mi, a Közösségi Kívánságlisták Felmérésén dolgozó csapat szeretnénk meghívni Önt egy online találkozóra velünk. Szeptember 15 -én, UTC 23: 00 -kor kerül megrendezésre a Zoom -on, és egy óráig tart. Kattintson ide a csatlakozáshoz
 
*Hogyan rangsoroljuk a teljesítendő kívánságokat
 
*Miért döntöttünk úgy, hogy a dátumot 2021 novemberéről 2022 januárjára módosítjuk
 
*Frissítés az egyértelműsítésről és a valós idejű előnézeti kívánságokról
 
*Kérdések és válaszok
 
:A megbeszélést nem rögzítik és nem közvetítik. Megjegyzések nélkül, jegyzeteket készítünk, és közzétesszük a Meta-Wikin. Az előadást (a napirend első három pontja) angol nyelven tartják.
 
:Válaszolhatunk angolul, franciául, lengyelül és spanyolul feltett kérdésekre. Ha előre szeretne kérdéseket feltenni, vegye fel őket a Közösségi kívánságlista felmérés beszélgetési oldalára, vagy küldje el az sgrabarczuk@wikimedia.org címre.
</div>
'''Invitation link'''
* [https://wikimedia.zoom.us/j/89828615390 Join online]
* Meeting ID: 898 2861 5390
* One tap mobile
** +16465588656,,89828615390# US (New York)
** +16699006833,,89828615390# US (San Jose)
* [https://wikimedia.zoom.us/u/kctR45AI8o Dial by your location]
 
See you! [[User:SGrabarczuk (WMF)|SGrabarczuk (WMF)]] ([[User talk:SGrabarczuk (WMF)|<span class="signature-talk">{{int:Talkpagelinktext}}</span>]]) 2021. szeptember 11., 05:03 (CEST)
<!-- Az üzenetet User:SGrabarczuk (WMF)@metawiki küldte a(z) https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Distribution_list/Global_message_delivery&oldid=21980442 helyen található lista használatával -->
 
<div style="padding:1em; text-align:left; border: 1px solid #8A8AFA; background:#D8F1F1;-moz-border-radius:15px;">
== Megkezdődött a Wikimédia mozgalom chartájának szövegezéséért felelős bizottság megválasztása ==
 
Világszerte összesen 70 wikimédista indul 7 helyért.
 
A szavazás 2021 október 12-től október 24-ig tart (bárhol a világban; azaz Magyarországon október 25-én 14 óráig).
 
A bizottság összesen 15 tagból fog állni: hét tagot az online közösségek választanak, hatot a társszervezetek, és kettőt a Wikimédia Alapítvány. A terv szerint november 1-re összeáll a bizottság.
 
A szavazáshoz tudj meg többet az egyes jelöltekről az általad választott nyelven: <https://meta.wikimedia.org/wiki/Special:MyLanguage/Movement_Charter/Drafting_Committee/Candidates>
 
Tudj meg többet a szövegezésért felelős bizottságról: <https://meta.wikimedia.org/wiki/Special:MyLanguage/Movement_Charter/Drafting_Committee>
 
Kísérleti jelleggel készítettünk egy szavazási útmutatót. Kattints végig a kérdéseken, és nézd meg, ki áll hozzád legközelebb: <https://mcdc-election-compass.toolforge.org/>
 
<div class="mw-translate-fuzzy">
Olvasd el a teljes bejelentést: <https://meta.wikimedia.org/wiki/Special:MyLanguage/Movement_Charter/Drafting_Committee/Elections>
</div>
 
'''Szavazz:''' <https://meta.wikimedia.org/wiki/Special:MyLanguage/Movement_Charter/Drafting_Committee/Elections>
 
Üdvözlettel,
 
A Wikimédia Alapítvány mozgalmi stratégia és kormányzás csapata
 
[[Szerkesztő:MNadzikiewicz (WMF)|MNadzikiewicz (WMF)]] ([[Szerkesztővita:MNadzikiewicz (WMF)|vita]]) 2021. október 13., 09:29 (CEST)</div>
 
== Ismerd meg a mozgalmi chartát megszövegező bizottság tagjait ==
 
<section begin="announcement-content"/>
:''<div class="plainlinks">[[m:Special:MyLanguage/Movement Charter/Drafting Committee/Elections/Results/Announcement|{{int:interlanguage-link-mul}}]] • [https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:Translate&group=page-{{urlencode:Movement Charter/Drafting Committee/Elections/Results/Announcement}}&language=&action=page&filter= {{int:please-translate}}]</div>''
A mozgalmi chartát megszövegező bizottság tagjainak kiválasztása bejefeződött.
* [[m:Special:MyLanguage/Movement Charter/Drafting Committee/Elections/Results|Az eredményeket közzétettük.]] 1018 résztvevő szavazatával megválasztottunk hét tagot: '''[[m:Special:MyLanguage/Movement Charter/Drafting Committee/Candidates#Richard_Knipel_(Pharos)|Richard Knipel (Pharos)]]''', '''[[m:Special:MyLanguage/Movement Charter/Drafting Committee/Candidates#Anne_Clin_(Risker)|Anne Clin (Risker)]]''', '''[[m:Special:MyLanguage/Movement Charter/Drafting Committee/Candidates#Alice_Wiegand_(lyzzy)|Alice Wiegand (Lyzzy)]]''', '''[[m:Special:MyLanguage/Movement Charter/Drafting Committee/Candidates#Micha%C5%82_Buczy%C5%84ski_(Aegis_Maelstrom)|Michał Buczyński (Aegis Maelstrom)]]''', '''[[m:Special:MyLanguage/Movement Charter/Drafting Committee/Candidates#Richard_(Nosebagbear)|Richard (Nosebagbear)]]''', '''[[m:Special:MyLanguage/Movement Charter/Drafting Committee/Candidates#Ravan_J_Al-Taie_(Ravan)|Ravan J Al-Taie (Ravan)]]''', '''[[m:Special:MyLanguage/Movement Charter/Drafting Committee/Candidates#Ciell_(Ciell)|Ciell (Ciell)]]'''.
* A [[m:Special:MyLanguage/Movement_Charter/Drafting_Committee/Candidates#Affiliate-chosen_members|társzervezetek kiválasztottak]] hat tagot: '''[[m:Special:MyLanguage/Movement Charter/Drafting Committee/Candidates#Anass_Sedrati_(Anass_Sedrati)|Anass Sedrati (Anass Sedrati)]]''', '''[[m:Special:MyLanguage/Movement Charter/Drafting Committee/Candidates#%C3%89rica_Azzellini_(EricaAzzellini)|Érica Azzellini (EricaAzzellini)]]''', '''[[m:Special:MyLanguage/Movement Charter/Drafting Committee/Candidates#Jamie_Li-Yun_Lin_(Li-Yun_Lin)|Jamie Li-Yun Lin (Li-Yun Lin)]]''', '''[[m:Special:MyLanguage/Movement Charter/Drafting Committee/Candidates#Georges_Fodouop_(Geugeor)|Georges Fodouop (Geugeor)]]''', '''[[m:Special:MyLanguage/Movement Charter/Drafting Committee/Candidates#Manavpreet_Kaur_(Manavpreet_Kaur)|Manavpreet Kaur (Manavpreet Kaur)]]''', '''[[m:Special:MyLanguage/Movement Charter/Drafting Committee/Candidates#Pepe_Flores_(Padaguan)|Pepe Flores (Padaguan)]]'''.
* A Wikimédia Alapítvány [[m:Special:MyLanguage/Movement_Charter/Drafting_Committee/Candidates#Wikimedia_Foundation-chosen_members|kijelölt]] két tagot: '''[[m:Special:MyLanguage/Movement_Charter/Drafting_Committee/Candidates#Runa_Bhattacharjee_(Runab_WMF)|Runa Bhattacharjee (Runab WMF)]]''', '''[[m:Special:MyLanguage/Movement_Charter/Drafting_Committee/Candidates#Jorge_Vargas_(JVargas_(WMF))|Jorge Vargas (JVargas (WMF))]]'''.
 
A bizottság hamarosan összeül és megkezdi munkáját. A bizottság kijelölhet legfeljebb három további tagot a diverzitás- és szakértelembeli lyukak kiküszöbölésére.
 
Ha szeretnél részt venni a [[m:Special:MyLanguage/Movement Charter|mozgalmi charta]] megszövegezésének folyamatában, kövesd a híreket [[m:Special:MyLanguage/Movement Charter/Drafting Committee|a Metán]] és csatlakozz a [https://t.me/joinchat/U-4hhWtndBjhzmSf Telegram csoporthoz].
 
Köszönettel, a Movement Strategy and Governance csapat<section end="announcement-content"/>
 
2021. november 3., 11:14 (CET)
<!-- Az üzenetet User:MNadzikiewicz (WMF)@metawiki küldte a(z) https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Distribution_list/Global_message_delivery/hu&oldid=21995823 helyen található lista használatával --></div>
 
== Upcoming Call for Feedback about the Board of Trustees elections ==
 
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
<section begin="announcement-content />
:''You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.''
:''<div class="plainlinks">[[m:Special:MyLanguage/Wikimedia Foundation Board of Trustees/Call for feedback:2022 Board of Trustees election/Upcoming Call for Feedback about the Board of Trustees elections|{{int:interlanguage-link-mul}}]] • [https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:Translate&group=page-{{urlencode:Wikimedia Foundation Board of Trustees/Call for feedback:2022 Board of Trustees election/Upcoming Call for Feedback about the Board of Trustees elections}}&language=&action=page&filter= {{int:please-translate}}]</div>''
 
The Board of Trustees is preparing a call for feedback about the upcoming Board Elections, from January 7 - February 10, 2022.
 
While details will be finalized the week before the call, we have confirmed at least two questions that will be asked during this call for feedback:
 
* What is the best way to ensure fair representation of emerging communities among the Board?
 
* What involvement should candidates have during the election?
 
While additional questions may be added, the Movement Strategy and Governance team wants to provide time for community members and affiliates to consider and prepare ideas on the confirmed questions before the call opens. We apologize for not having a complete list of questions at this time. The list of questions should only grow by one or two questions. The intention is to not overwhelm the community with requests, but provide notice and welcome feedback on these important questions.
 
'''Do you want to help organize local conversation during this Call?'''
 
Contact the [[m:Special:MyLanguage/Movement Strategy and Governance|Movement Strategy and Governance team]] on Meta, on [https://t.me/wmboardgovernancechat Telegram], or via email at msg[[File:At sign.svg|16x16px|link=|(_AT_)]]wikimedia.org.
 
Reach out if you have any questions or concerns. The Movement Strategy and Governance team will be minimally staffed until January 3. Please excuse any delayed response during this time. We also recognize some community members and affiliates are offline during the December holidays. We apologize if our message has reached you while you are on holiday.
 
Best,
 
Movement Strategy and Governance<section end="announcement-content" />
</div>
 
{{int:thank-you}} [[User:Xeno (WMF)|Xeno (WMF)]] 2021. december 27., 18:41 (CET)
<!-- Az üzenetet User:Xeno (WMF)@metawiki küldte a(z) https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Movement_Strategy_and_Governance/Delivery/Wikibooks&oldid=22502672 helyen található lista használatával -->
 
<div style="padding:1em; text-align:left; border: 1px solid #8A8AFA; background:#D8F1F1;-moz-border-radius:15px;">
: Ezt az üzenetet további nyelvekre is lefordítva találhatja a Meta-wikin.
 
: További nyelvek • Segíts lefordítani a saját nyelvedre
: A Kuratórium visszajelzési felhívást készít a közelgő testületi választásokról, 2022. január 7. és február 10. között.
 
: Bár a részleteket a hívás előtti héten véglegesítjük, legalább két kérdést megerősítettünk, amelyeket a visszajelzési felhívás során feltesznek:
 
: Mi a legjobb módja annak, hogy biztosítsuk a feltörekvő közösségek igazságos képviseletét az igazgatótanácsban?
 
: Noha további kérdések is felvehetők, a Mozgásstratégia és -irányítás csapata időt szeretne biztosítani a közösség tagjainak és a társult szervezeteknek, hogy átgondolják és ötleteket készítsenek a megerősített kérdésekről a felhívás megnyitása előtt. Elnézést kérünk, amiért jelenleg nem áll rendelkezésünkre a kérdések teljes listája. A kérdések listája csak egy-két kérdéssel bővülhet. A cél az, hogy ne túlterheljük a közösséget kérésekkel, hanem értesítsük és szívesen visszajelzést adjunk ezekről a fontos kérdésekről.
 
Szeretne segíteni a helyi beszélgetés megszervezésében a felhívás során?
 
: Lépjen kapcsolatba a mozgalom stratégiai és irányítási csapatával a Metán, a Telegramon vagy e-mailben az msg(_AT_)wikimedia.org címen.
 
: Forduljon hozzánk, ha kérdése vagy aggálya van. A Mozgalmi Stratégiai és Irányítási csapat minimális létszámmal működik január 3-ig. Elnézését kérjük, ha ez idő alatt késlekednek. Azt is elismerjük, hogy a közösség egyes tagjai és leányvállalatai offline állapotban vannak a decemberi ünnepek alatt. Elnézést kérünk, ha üzenetünk eljutott Önhöz nyaralása alatt.
 
: Legjobb,
 
: Mozgalmi stratégia és irányítás
Thank you. Xeno (WMF) 2021. december 27., 18:41 (CET)</div>
 
== Wiki Loves Folklore is back! ==
 
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
 
{{int:please-translate}}
 
[[File:Wiki Loves Folklore Logo.svg|right|150px|frameless]]
You are humbly invited to participate in the '''[[:c:Commons:Wiki Loves Folklore 2022|Wiki Loves Folklore 2022]]''' an international photography contest organized on Wikimedia Commons to document folklore and intangible cultural heritage from different regions, including, folk creative activities and many more. It is held every year from the '''1st till the 28th''' of February.
 
You can help in enriching the folklore documentation on Commons from your region by taking photos, audios, videos, and [https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:UploadWizard&campaign=wlf_2022 submitting] them in this commons contest.
 
You can also [[:c:Commons:Wiki Loves Folklore 2022/Organize|organize a local contest]] in your country and support us in translating the [[:c:Commons:Wiki Loves Folklore 2022/Translations|project pages]] to help us spread the word in your native language.
 
Feel free to contact us on our [[:c:Commons talk:Wiki Loves Folklore 2022|project Talk page]] if you need any assistance.
 
'''Kind regards,'''
 
'''Wiki loves Folklore International Team'''
<!-- Az üzenetet User:Tiven2240@metawiki küldte a(z) https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Tiven2240/wlf&oldid=22560402 helyen található lista használatával --></div>
 
<div style="padding:1em; text-align:left; border: 1px solid #8A8AFA; background:#D8F1F1;-moz-border-radius:15px;">
A Wiki Loves Folklore visszatért!
: Alázattal meghívjuk Önt, hogy vegyen részt a Wiki Loves Folklore 2022 nemzetközi fotópályázaton, amelyet a Wikimedia Commons-on szerveznek meg, hogy dokumentálják a folklórt és a szellemi kulturális örökséget a különböző régiókból, beleértve a népi kreatív tevékenységeket és még sok mást. Minden évben február 1-től 28-ig tartják.
 
: Fényképek, hangfelvételek, videók készítésével és beküldésével ebbe a közös versenybe beküldheti a régi: ójában található Commons folklórdokumentációját.
 
: Helyi vetélkedőt is szervezhet az Ön országában, és támogathat minket a projekt oldalainak fordításában, hogy az Ön anyanyelvén terjesszük az igét.
 
: Ha segítségre van szüksége, forduljon hozzánk bizalommal a projekt Talk oldalán.
 
'''Üdvözlettel,'''
: Wiki szereti a Folklore International Team-et
--[[Szerkesztő:MediaWiki message delivery|MediaWiki message delivery]] ([[Szerkesztővita:MediaWiki message delivery|vita]]) 2022. január 9., 14:15 (CET)
 
<!-- Az üzenetet User:Tiven2240@metawiki küldte a(z) https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Tiven2240/wlf&oldid=22560402 helyen található lista használatával -->
</div>
 
== 2022-es közösségi kívánságlista ==
 
[[File:Community Wishlist Survey Lamp.svg|right|200px]]
Megnyílt a '''[[m:Special:MyLanguage/Community Wishlist Survey 2022|2022-es közösségi kívánságlista]]'''!
 
Ezen a kívánságlistán dönthetnek a közösségek arról, hogy min dolgozzon jövőre a [[m:Special:MyLanguage/Community Tech|Community Tech]] csapat. Mindenkit bátorítunk, hogy küldjön be javaslatokat a '''január 23.'''-i határidőig, vagy fűzzön konstruktív megjegyzéseket más javaslatokhoz.
 
A közösségek január 28. és február 11. között szavazhatnak az egyes javaslatokra.
 
A Community Tech (Közösségi Technológia) csapat feladata a tapasztalt Wikimédia szerkesztőket segítő eszközök készítése és karbantartása. Bármilyen nyelven írhatsz javaslatokat, mi lefordítjuk őket. Köszönjük, és várjuk a javaslataidat! [[User:SGrabarczuk (WMF)|SGrabarczuk (WMF)]] ([[User talk:SGrabarczuk (WMF)|talk]]) 2022. január 10., 21:18 (CET)
<!-- Az üzenetet User:SGrabarczuk (WMF)@metawiki küldte a(z) https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=User:SGrabarczuk_(WMF)/sandbox/MM/Other_TOP30/hu&oldid=22381729 helyen található lista használatával -->
 
== Call for Feedback about the Board of Trustees elections is now open ==
 
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
<section begin="announcement-content" />:''[[m:Special:MyLanguage/Wikimedia Foundation Board of Trustees/Call for feedback: Board of Trustees elections/Call for Feedback about the Board of Trustees elections is now open/Short|You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.]]''
:''<div class="plainlinks">[[m:Special:MyLanguage/Wikimedia Foundation Board of Trustees/Call for feedback: Board of Trustees elections/Call for Feedback about the Board of Trustees elections is now open/Short|{{int:interlanguage-link-mul}}]] • [https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:Translate&group=page-{{urlencode:Wikimedia Foundation Board of Trustees/Call for feedback: Board of Trustees elections/Call for Feedback about the Board of Trustees elections is now open/Short}}&language=&action=page&filter= {{int:please-translate}}]</div>''
 
The Call for Feedback: Board of Trustees elections is now open and will close on 7 February 2022.
 
With this Call for Feedback, the Movement Strategy and Governance team is taking a different approach. This approach incorporates community feedback from 2021. Instead of leading with proposals, the Call is framed around key questions from the Board of Trustees. The key questions came from the feedback about the 2021 Board of Trustees election. The intention is to inspire collective conversation and collaborative proposal development about these key questions.
 
[[m:Special:MyLanguage/Wikimedia Foundation Board of Trustees/Call for feedback: Board of Trustees elections|Join the conversation.]]
 
Best,
 
Movement Strategy and Governance<section end="announcement-content" />
</div>
 
[[User:Xeno (WMF)|Xeno (WMF)]] 2022. január 15., 01:18 (CET)
<!-- Az üzenetet User:Xeno (WMF)@metawiki küldte a(z) https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Movement_Strategy_and_Governance/Delivery/Wikibooks&oldid=22610022 helyen található lista használatával --></div>
 
== Subscribe to the This Month in Education newsletter - learn from others and share your stories ==
 
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
Dear community members,
 
Greetings from the EWOC Newsletter team and the education team at Wikimedia Foundation. We are very excited to share that we on tenth years of Education Newsletter ([[m:Education/News|This Month in Education]]) invite you to join us by [[m:Global message delivery/Targets/This Month in Education|subscribing to the newsletter on your talk page]] or by [[m:Education/News/Newsroom|sharing your activities in the upcoming newsletters]]. The Wikimedia Education newsletter is a monthly newsletter that collects articles written by community members using Wikimedia projects in education around the world, and it is published by the EWOC Newsletter team in collaboration with the Education team. These stories can bring you new ideas to try, valuable insights about the success and challenges of our community members in running education programs in their context.
 
If your affiliate/language project is developing its own education initiatives, please remember to take advantage of this newsletter to publish your stories with the wider movement that shares your passion for education. You can submit newsletter articles in your own language or submit bilingual articles for the education newsletter. For the month of January the deadline to submit articles is on the 20th January. We look forward to reading your stories.
 
Older versions of this newsletter can be found in the [[outreach:Education/Newsletter/Archives|complete archive]].
 
More information about the newsletter can be found at [[m:Education/News/Publication Guidelines|Education/Newsletter/About]].
 
For more information, please contact spatnaik{{@}}wikimedia.org.
------
<div style="text-align: center;"><div style="margin-top:10px; font-size:90%; padding-left:5px; font-family:Georgia, Palatino, Palatino Linotype, Times, Times New Roman, serif;">[[m:Education/Newsletter/About|About ''This Month in Education'']] · [[m:Global message delivery/Targets/This Month in Education|Subscribe/Unsubscribe]] · [[m:MassMessage|Global message delivery]] · For the team: [[User:ZI Jony|<span style="color:#8B0000">'''ZI Jony'''</span>]] [[User talk:ZI Jony|<sup><span style="color:Green"><i>(Talk)</i></span></sup>]], {{<includeonly>subst:</includeonly>#time:l G:i, d F Y|}} (UTC)</div></div>
</div>
 
 
 
<div style="padding:1em; text-align:left; border: 1px solid #8A8AFA; background:#D8F1F1;-moz-border-radius:15px;">
== Iratkozzon fel a This Month in Education hírlevélre – tanuljon másoktól, és ossza meg történeteit
==
 
Kedves közösség tagjai!
 
Üdvözlet az EWOC Hírlevél csapata és a Wikimedia Foundation oktatási csapata. Nagy örömünkre szolgál megosztani, hogy az Oktatási Hírlevél tizedik évében (E hónap az oktatásban) meghívjuk Önt, hogy csatlakozzon hozzánk úgy, hogy feliratkozik a hírlevélre a beszélgetési oldalán, vagy megosztja tevékenységét a következő hírlevelekben. A Wikimedia Education hírlevél egy havi hírlevél, amely a közösség tagjai által írt cikkeket gyűjti össze a Wikimédia-projektek felhasználásával világszerte, és az EWOC Newsletter csapata adja ki az oktatási csapattal együttműködve. Ezek a történetek új kipróbálandó ötleteket, értékes betekintést nyújthatnak a közösségünk tagjainak az oktatási programok kontextusában való lebonyolítása során elért sikereihez és kihívásaihoz.
 
Ha társult vállalkozása/nyelvi projektje saját oktatási kezdeményezéseket fejleszt, ne felejtse el kihasználni ezt a hírlevelet, hogy közzé tegye történeteit az oktatás iránti szenvedélyét osztó szélesebb mozgalommal. Hírlevél cikkeket küldhet be saját nyelvén, vagy kétnyelvű cikkeket küldhet be az oktatási hírlevélbe. A januári cikkek beküldési határideje január 20. Szívesen olvassuk történeteiteket.
A hírlevél régebbi verziói a teljes archívumban találhatók.
További információ a hírlevélről az Oktatás/Hírlevél/Névjegy címen található.
 
További információért forduljon a spatnaikhoz
 
<!-- Az üzenetet User:ZI Jony@metawiki küldte a(z) https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=User:ZI_Jony/MassMessage/Awareness_of_Education_Newsletter/List_of_Village_Pumps&oldid=21244129 helyen található lista használatával -->
</div>
 
== Movement Strategy and Governance News – Issue 5 ==
 
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
<section begin="ucoc-newsletter"/>
:''<div class="plainlinks">[[m:Special:MyLanguage/Movement Strategy and Governance/Newsletter/5/Global message|{{int:interlanguage-link-mul}}]] • [https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:Translate&group=page-{{urlencode:Movement Strategy and Governance/Newsletter/5/Global message}}&language=&action=page&filter= {{int:please-translate}}]</div>''
 
<span style="font-size:200%;">'''Movement Strategy and Governance News'''</span><br>
<span style="font-size:120%; color:#404040;">'''Issue 5, January 2022'''</span><span style="font-size:120%; float:right;">[[m:Special:MyLanguage/Movement Strategy and Governance/Newsletter/5|'''Read the full newsletter''']]</span>
----
Welcome to the fifth issue of Movement Strategy and Governance News (formerly known as Universal Code of Conduct News)! This revamped newsletter distributes relevant news and events about the Movement Charter, Universal Code of Conduct, Movement Strategy Implementation grants, Board elections and other relevant MSG topics.
 
This Newsletter will be distributed quarterly, while more frequent Updates will also be delivered weekly or bi-weekly to subscribers. Please remember to subscribe [[:m:Special:MyLanguage/Global message delivery/Targets/MSG Newsletter Subscription|here]] if you would like to receive these updates.
<div style="margin-top:3px; padding:10px 10px 10px 20px; background:#fffff; border:2px solid #808080; border-radius:4px; font-size:100%;">
 
*'''Call for Feedback about the Board elections''' - We invite you to give your feedback on the upcoming WMF Board of Trustees election. This call for feedback went live on 10th January 2022 and will be concluded on 16th February 2022. ([[:m:Special:MyLanguage/Movement Strategy and Governance/Newsletter/5#Call for Feedback about the Board elections|continue reading]])
*'''Universal Code of Conduct Ratification''' - In 2021, the WMF asked communities about how to enforce the Universal Code of Conduct policy text. The revised draft of the enforcement guidelines should be ready for community vote in March. ([[:m:Special:MyLanguage/Movement Strategy and Governance/Newsletter/5#Universal Code of Conduct Ratification|continue reading]])
*'''Movement Strategy Implementation Grants''' - As we continue to review several interesting proposals, we encourage and welcome more proposals and ideas that target a specific initiative from the Movement Strategy recommendations. ([[:m:Special:MyLanguage/Movement Strategy and Governance/Newsletter/5#Movement Strategy Implementation Grants|continue reading]])
*'''The New Direction for the Newsletter''' - As the UCoC Newsletter transitions into MSG Newsletter, join the facilitation team in envisioning and deciding on the new directions for this newsletter. ([[:m:Special:MyLanguage/Movement Strategy and Governance/Newsletter/5#The New Direction for the Newsletter|continue reading]])
*'''Diff Blogs''' - Check out the most recent publications about MSG on Wikimedia Diff. ([[:m:Special:MyLanguage/Movement Strategy and Governance/Newsletter/5#Diff Blogs|continue reading]])</div><section end="ucoc-newsletter"/>
</div>
 
[[User:Xeno (WMF)|Xeno (WMF)]] 2022. január 29., 03:51 (CET)
<!-- Az üzenetet User:Xeno (WMF)@metawiki küldte a(z) https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Movement_Strategy_and_Governance/Delivery/Wikibooks&oldid=22703939 helyen található lista használatával -->
=== Updates on the Universal Code of Conduct Enforcement Guidelines Review ===
Hello, I have an update on the vote on the enforcement guidelines that was mentioned above. [[Szerkesztő:Xeno (WMF)|Xeno (WMF)]] ([[Szerkesztővita:Xeno (WMF)|vita]]) 2022. február 4., 02:53 (CET)
----
<section begin="announcement-content" />
:''[[m:Special:MyLanguage/Universal Code of Conduct/Enforcement guidelines/2022-02-02 Announcement/Short|You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.]]''
:''<div class="plainlinks">[[m:Special:MyLanguage/Universal Code of Conduct/Enforcement guidelines/2022-02-02 Announcement/Short|{{int:interlanguage-link-mul}}]] • [https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:Translate&group=page-{{urlencode:Universal Code of Conduct/Enforcement guidelines/2022-02-02 Announcement/Short}}&language=&action=page&filter= {{int:please-translate}}]</div>''
Hello everyone,
 
The '''[[m:Universal Code of Conduct/Enforcement guidelines|Universal Code of Conduct (UCoC) Enforcement Guidelines]]''' were published 24 January 2022 as a proposed way to apply the [[m:Universal Code of Conduct|Universal Code of Conduct]] across the movement. Comments about the guidelines can be shared here or [[m:Talk:Universal Code of Conduct/Enforcement guidelines|the Meta-wiki talk page]].
 
There will be conversations on Zoom on 4 February 2022 at 15:00 UTC, 25 February 2022 at 12:00 UTC, and 4 March 2022 at 15:00 UTC. '''[[m:Special:MyLanguage/Universal Code of Conduct/Conversations|Join the UCoC project team and drafting committee members to discuss the guidelines and voting process]].'''
 
The [[m:Universal Code of Conduct/Project#Timeline|timeline is available on Meta-wiki]]. The voting period is March 7 to 21. '''[[m:Universal Code of Conduct/Enforcement guidelines/Voting|See the voting information page for more details]].'''
 
Thank you to everyone who has participated so far.
 
Sincerely,
 
Movement Strategy and Governance<br/>
Wikimedia Foundation<section end="announcement-content" />
 
== Okos Árnyék ! ==
 
Sziasztok, új vagyok . Gondolom nem találjátok meg a személyes vitalapomat, ezért ide linkelem be . Van rajta két kérdésem hozzátok; és nem akarom vele elrondítani e társalgót .
 
[[Szerkesztő:Okos Árnyék|Okos Árnyék]] ([[Szerkesztővita:Okos Árnyék|vita]]) 2022. február 2., 14:13 (CET)
 
:: Megtaláltam és válaszoltam is. [[user:KeFe| - Üdv. » KeFe «]] [[Fájl:Kefe.gif|20px]] [[user_vita:KeFe|<small>vitalapom</small>]] 2022. február 2., 14:26 (CET)
 
== <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Leadership Development Task Force: Your feedback is appreciated</span> ==
 
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
<section begin="announcement-content" />:''[[m:Special:MyLanguage/Leadership Development Task Force/Call for Feedback Announcement|You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.]]''
:''<div class="plainlinks">[[m:Special:MyLanguage/Leadership Development Task Force/Call for Feedback Announcement|{{int:interlanguage-link-mul}}]] • [https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:Translate&group=page-{{urlencode:Leadership Development Task Force/Call for Feedback Announcement}}&language=&action=page&filter= {{int:please-translate}}]</div>''
 
The Community Development team at the Wikimedia Foundation is supporting the creation of a global, community-driven Leadership Development Task Force. The purpose of the task force is to advise leadership development work.
 
The team is looking for feedback about the responsibilities of the Leadership Development Task Force. This Meta page shares the proposal for a [[m:Special:MyLanguage/Leadership Development Task Force|Leadership Development Task Force]] and how [[m:Special:MyLanguage/Leadership Development Task Force/Participate|you can help.]] Feedback on the proposal will be collected from 7 to 25 February 2022.<section end="announcement-content" />
</div>
<div style="padding:1em; text-align:left; border: 1px solid #8A8AFA; background:#D8F1F1;-moz-border-radius:15px;">
A Wikimedia Foundation közösségfejlesztő csapata egy globális, közösségvezérelt Vezetőfejlesztési Munkacsoport létrehozását támogatja. A munkacsoport célja, hogy tanácsot adjon a vezetőfejlesztési munkához.
 
A csapat visszajelzéseket vár a Vezetőfejlesztési Munkacsoport feladatairól. Ez a Meta oldal megosztja a Vezetőképzési Munkacsoportra vonatkozó javaslatot, és azt, hogyan segíthet. A javaslattal kapcsolatos visszajelzéseket 2022. február 7. és 25. között gyűjtjük.
</div>
[[User:Xeno (WMF)|Xeno (WMF)]] 2022. február 9., 02:13 (CET)
<!-- Az üzenetet User:Xeno (WMF)@metawiki küldte a(z) https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Movement_Strategy_and_Governance/Delivery/Wikibooks&oldid=22796589 helyen található lista használatával -->
240 621

szerkesztés