„Címerhatározó/Kassa címere” változatai közötti eltérés

nincs szerkesztési összefoglaló
Nincs szerkesztési összefoglaló
Nincs szerkesztési összefoglaló
[[Kép:Szt._Erzsébet_székesegyház.jpg|thumb|left|110px|Angyalok által tartott liliomos címerpajzs a kassai Szt. Erzsébet dóm északi kapuja fölött]]
[[Kép:Szt._Imre_a_kassai_dómról.jpg|left|80px|thumb|Szt. Imre eltávolított szobra a kassai dóm északi portáljáról]]
[[Kép:Kassa_liliom,_rekonstrukció.jpg|thumb|Kassa liliomjainak lehetséges változatai]]
[[Kép:Kassa_nagpecsétje_Szt._Erzsébettel.jpg|thumb|Kassa nagypecsétje Szt. Erzsébet ábrázolásával]]
[[Kép:Torony_Kassa_nagpecsétjén.jpg|thumb|Nagyítás a nagypecsétről a városfal tornyával]]
[[Kép:Kassa_1369.jpg|right|thumb|Kassa [[címerleírás|1369-es címereslevele]] (csak a címerleírást tartalmazza)]]
[[Kép:Kassa_kispecsétje.jpg|right|thumb|Kassa kiscímere a 15. század elejéről, melyet 1453-ig használtak]]
[[Kép:Kassa_1423,.jpg|right|thumb|Kassa 1423-as címere]]
[[Kép:Kassa_1423_címereslevél.jpg|right|thumb|Kassa 1423-as címereslevele]]
[[Kép:Kassa_1453,.jpg|thumb|Kassa 1453-as címere (a mező ezüstje megfeketedett)]]
[[Kép:Kassa_1453_címereslevél.jpg|thumb|Kassa 1453-as címereslevele]]
A város pecsétjére vonatkozó legrégibb forrás a ''Kassa város jogainak és kiváltságainak jegyzéke'' (Elenchus jurium et privilegiorum Civitatis Cassoviesis, a 16. század első évtizete) című összeírás, ahol a tárgyak csoportjában az F betű alatt felsorolt pecsétek és jelvények között a 19. fóliánson olvashatunk a város liliomot ábrázoló pecsétjéről: ''Primus Sigillum visum in Litters Cassoviensibus erat In ramo Lilium unum, villa ad-huc existens. Anno 1292.'' (Az első pecsét, mely a kassai iratokon volt látható: egy liliomág, a villa [a városkezdemény] akkor még létezett. Az 1292-es esztendő.)
 
A városi levéltárban található 1292-es bejegyzést datáló oklevelet említi Bombardi ''Topografia'' (1718) és [[Timon Ákos|Timon]] ''Cassovia vetus ac nova'' (1732) című műve, de ekkor már nagyon rossz állapotban volt. A ''Tabularium'' című új levéltári segédlet (az ''Elenchus'' átszerkesztése) a 18. század következő harmadában ezt az oklevelet már nem említi.
 
[[Kép:Kassa_liliom,_rekonstrukció.jpg|thumb|Kassa liliomjainak lehetséges változatai]]
A stilizált heraldikai [[liliom]]ok mellett azonban a magyar heraldikai szemléletnek jobban megfelelő természetes liliomábrázolást is komolyan figyelembe kell venni, amikor a liliomot mint virágot ábrázolják szárral és levelekkel. Ilyen ábrázolása Szt. Imrével kapcsolatban is ismert.
 
==== Szent Erzsébet ====
 
[[Kép:Kassa_nagpecsétje_Szt._Erzsébettel.jpg|thumb|Kassa nagypecsétje Szt. Erzsébet ábrázolásával]]
[[Kép:Torony_Kassa_nagpecsétjén.jpg|thumb|Nagyítás a nagypecsétről a városfal tornyával]]
A Kassára vonatkozó első 1230-as oklevél már említi a település papját is. Mivel Szent Erzsébet ekkor még élt és csak 1235-ben avatták szentté, a templom ekkoriban nyilvánvalóan más, ismeretlen szentnek volt felszentelve. A Szent Erzsébetnek szentelt templomra 1283-ból van adat. Így a liliomos pecsétnek is 1283 előttinek kell lennie és a templom korábbi védőszenjétre utalhat (leginkább talán Szent Imrére), amikor a településnek még nem voltak falai. A Szent Etzsébetet ábrázoló kassai pecsétnyomót a 20. századi heraldikusok a 13. századra datálták. Ezen már a városfal tornyait is ábrázolták, vagyis az eredeti villa (falu) várossá fejlődött.
 
=== Kassa 1369 ===
 
[[Kép:Kassa_1369.jpg|right|thumb|Kassa [[címerleírás|1369-es címereslevele]] (csak a címerleírást tartalmazza)]]
[[Kép:Kassa_kispecsétje.jpg|right|thumb|Kassa kiscímere a 15. század elejéről, melyet 1453-ig használtak]]
A címereslevél csak a címer leírását tartalmazza. Ez volt az első európai címereslevél és egyben az első olyan címeradomány, melyet egy jogi személy kapott. Nagy Lajos a saját cjmerét vette alapul. Egyes vélemények szerint az alábbi leíráson hasított pajzsot kell érteni, melynek jobboldali mezője ''vörössel és ezüsttel'' hétszer vágott, a baloldali kék mező aranyliliomokkal van bevetve.
 
 
=== Kassa 1423 ===
[[Kép:Kassa_1423,.jpg|right|thumb|Kassa 1423-as címere]]
[[Kép:Kassa_1423_címereslevél.jpg|right|thumb|Kassa 1423-as címereslevele]]
 
Zsigmond király 1423. január 31-banén, Pozsonyban a Knol László mester, kassai esküdt által előterjesztett folyamodványra privilégium formájában adta ki a város címereslevelét. Ez szinte változatlan átirata az eredeti 1369-es címeradománynak, de tartalmazza a címer ábráját is, melyben a pajzsot agyal tartja, mint a városi kispecséten. A címereslevél bal alsó sarkában ábrázolták Hebenstreyt János, a korabeli kassai bíró címerét is, noha nem ő járt közben az adománylevél kiadásáért és az oklevél a nevét nem említi.
 
Az 1423-as címeradomány mezője már ''ezüsttel és vörössel'' hétszer vágott (és -- egyes vélemények szerint -- nem vörössel és ezüsttel, mint 1369-ben).
 
=== Kassa 1453 ===
 
A város számára Pozsonyban V. László király 1453. február 7-én adott ki újabb címereslevelet. Ez még mindig nem a nemesi címerekhez hasonló teljes címer sisakkal, sisakdísszel és sisaktakaróval. A pajzsot felülről angyal tartja, akárcsak 1423-ban, de a pajzsra még egy nyitott aranykoronát is elhelyeztek. A pajzs a pajzsfő alatt szintén hétszer vágott, de a színek sora vörössel kezdődik és ezüsttel végződik, akárcsak [[Magyarország címere|Magyarország címerében]]. Azzal, hogy a pajzsfő kék színe alá (vörös) szín került, némileg vétettek a [[színtörvény]] ellen, de ez nem súlyos hiba, mivel a pajzsfő jól elkülönül a pajzs többi részétől. A pajzs formája háromszögű helyett kerektalpú lett. A címer használatának joga kiterjedt a tetszőleges pecsétekre és tárgyakra, valamint a vörös viasz használatának jogára. Zigmondhoz hasonlóan V. László oklevele sem említi az oklevél kiadásának okát, csak a város érdemeit általánosságban.
 
A címerrajz az angyal szárnyának tollainál kopott és átütnek rajta az eredeti rajz felvázolt vonalai. Ez nincs kapcsolatban a végső címerrajzzal, de egyelőre ezt még nem sikerült rekonstruálni. Ezen a helyen a következő címeradományon a sisak és a sisaktakaró található.
 
=== Kassa 1502 ===
 
 
 
*Irodalom:
101 179

szerkesztés