„Halmazrendszerek geometriája/Halmazrendszerek és hipergráfok” változatai közötti eltérés

<center> [κ<sub>U,ν</sub>(R)]<sub>n+1-i</sub> := χ<sub>R</sub>(&nu;(i)), ahol i∈<u>1,n</u>. <ref>Egy, elemeit az A halmazból felvevő &alpha;∈A×A×..×A &nbsp;(n db. tényező) n-dimenziós vektor i-edik koordinátáját néha [&alpha;]<sub>i</sub>-vel jelöljük majd; bár gyakrabban előfordul a szakirodalomban, hogy &alpha;<sub>i</sub>-vel jelölik. Utóbbi, bár egyszerűbb, de félreértéshez ill. nyomdatechnikai bonyodalmakhoz vezethet, ha a vektorok maguk is indexelve vannak, néha szükséges kihangsúlyozni egy vektorból koordinátákat képező függvényosztály létezését.</ref></center>
 
{{HGF|1=Karakterisztikus vektor}}
{{HGF|1=Részhalmaz karakterisztikus vektora|2=...}}
 
=== Hatványhalmaz ===