Ószövetség
Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/Mózes első könyve Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/Teremtés könyve
Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/Mózes harmadik könyve Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/Kivonulás könyve
Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/Mózes második könyve Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/Leviták könyve
Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/Mózes negyedik könyve Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/Számok könyve
Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/Mózes ötödik könyve Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/Második Törvénykönyv
Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/Józsué könyve Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/Józsue könyve
Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/A bírák könyve Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/Bírák könyve
Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/Ruth könyve Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/Rut könyve
Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/Sámuel első könyve Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/Sámuel I. könyve
Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/Sámuel második könyve Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/Sámuel II. könyve
Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/A királyok első könyve Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/Királyok I. könyve
Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/A királyok második könyve Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/Királyok II. könyve
Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/A krónikák első könyve Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/Krónikák I. könyve
Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/A krónikák második könyve Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/Krónikák II. könyve
Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/Ezsdrás könyve Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/Ezdrás könyve
Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/Nehémiás könyve Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/Nehemiás könyve
Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/Tóbiás könyve
Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/Judit könyve
Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/Eszter könyve Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/Eszter könyve
Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/Makkabeusok I. könyve
Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/Makkabeusok II. könyve
Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/Jób könyve Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/Jób könyve
Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/A zsoltárok könyve Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/Zsoltárok könyve
Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/A példabeszédek könyve Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/Példabeszédek könyve
Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/A prédikátor könyve Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/Prédikátor könyve
Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/Énekek éneke Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/Énekek éneke
[[Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/Bölcsesség könyve
[[Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/Sirák fia könyve
Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/Ézsaiás próféta könyve Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/Izajás könyve
Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/Jeremiás próféta könyve Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/Jeremiás könyve
Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/Jeremiás siralmai Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/Siralmak könyve
Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/Báruk könyve
Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/Ezékiel próféta könyve Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/Ezekiel könyve
Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/Dániel próféta könyve Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/Dániel könyve
Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/Hóseás próféta könyve Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/Ozeás könyve
Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/Jóel próféta könyve Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/Joel könyve
Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/Ámósz próféta könyve Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/Ámosz könyve
Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/Abdiás próféta könyve Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/Abdiás könyve
Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/Jónás próféta könyve Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/Jónás könyve
Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/Mikeás próféta könyve Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/Mikeás könyve
Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/Náhum próféta könyve Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/Náhum könyve
Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/Habakuk próféta könyve Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/Habakuk könyve
Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/Zofóniás próféta könyve Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/Szofoniás könyve
Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/Haggeus próféta könyve Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/Aggeus könyve
Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/Zakariás próféta könyve Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/Zakariás könyve
Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/Malakiás próféta könyve Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/Malakiás könyve
Újszövetség
Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/Máté evangéliuma Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/Máté evangéliuma
Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/Márk evangéliuma Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/Márk evangéliuma
Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/Lukács evangéliuma Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/Lukács evangéliuma
Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/János evangéliuma Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/János evangéliuma
Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/Az apostolok cselekedetei Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/Apostolok Cselekedetei
Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/Pál levele a rómaiakhoz Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/Rómaiaknak írt levél
Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/Pál első levele a korinthusiakhoz Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/Korintusiaknak írt I. levél
Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/Pál második levele a korinthusiakhoz Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/Korintusiaknak írt II. levél
Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/Pál levele a galatákhoz Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/Galatáknak írt levél
Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/Pál levele az efezusiakhoz Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/Efezusiaknak írt levél
Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/Pál levele a filippiekhez Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/Filippieknek írt levél
Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/Pál levele a kolosséiakhoz Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/Kolosszeieknek írt levél
Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/Pál első levele a thesszalonikaiakhoz Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/Tesszalonikaiaknak írt I. levél
Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/Pál második levele a thesszalonikaiakhoz Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/Tesszalonikaiaknak írt II. levél
Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/Pál első levele Timóteushoz Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/Timóteusnak írt I. levél
Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/Pál második levele Timóteushoz Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/Timóteusnak írt II. levél
Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/Pál levele Tituszhoz Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/Titusznak írt levél
Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/Pál levele Filemonhoz Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/Filemonnak írt levél
Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/A zsidókhoz írt levél Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/Zsidóknak írt levél
Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/Jakab levele Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/Szent Jakab levele
Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/Péter első levele Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/Szent Péter I. levele
Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/Péter második levele Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/Szent Péter II. levele
Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/János első levele Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/Szent János I. levele
Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/János harmadik levele Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/Szent János II. levele
Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/János második levele Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/Szent János III. levele
Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/Júdás levele Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/Szent Júdás levele
Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/A jelenések könyve Párhuzamos biblia (protestáns-katolikus)/Jelenések könyve