• Jókai Mór: Erdély aranykora c. regényének történelmi hátteréről?