Szerkesztő:Wittizsu/Eostar Kamala dalszövegek és magyar fordításuk

Spirituális dalokSzerkesztés

Eostar Kamala dalszerző és énekes bemutatása a Music Of Awakening(USA,California)rádióban elhangzott cikk nyomán. www.music-of-awakening.com
[1]

NamasteSzerkesztés

"Namaszte" - ezt a szanszkrit köszöntést jól ismerik azok, akik jógával, vagy más indiai testi vagy lelki gyakorlattal foglalkoznak. Eostar Kamala dala elmagyarázza szó szerint, és kicsit átvitt értelemben is a kifejezés jelentését.

Namaste Namaste
Namaste Namaste
Namaste
The spirit in me sees the spirit in you<br>

Namaste, Namaste
Namaste, Namaste
Namaste, 
A bennem lakozó lélek látja a benned lakozó lelket.

I see your being
Perfect and shining
I see your soul
Beyond it all
I see your spirit
And myself in it
Feels like I know you from long ago

Látom a lényedet
Tökéletes és ragyogó
Látom a szellemedet
Mindeneken túl
Látom a lelkedet
És benne önmagamat,
Olyan érzésem van, mintha
réges-régen ismernélek


I bow at your feet 
You are whom I seek

Meghajolok a lábaidnál
Te vagy akit keresek

I see the divine 
In your soul
May the spirit within me
Honor your infinite beauty
And sing you a song
Soul to soul

Látom az Istenit a lelkedben
A bennem lakozó lélek hadd fejezze ki
tiszteletét a te végtelen szépséged iránt
És hadd énekeljen neked egy dalt
Lélektől lélekig.


***Share. Magyarul annyit jelent, megosztani, vagy: osszuk meg. Mit osszunk meg? Amink van.Ez a dal a You Tube képernyőn hallható, látható.

6 billion people alive

6 milliárd emberi lény él

6 billion people breathing at the same time

6 millárd ember lélegzik egyszerre

6 billion people in motion

6 milliárd mozgó ember

6 billion people surrounded by the same ocean

Ugyanaz az óceán vesz körül 6 milliárd embert

How could happiness be a personal matter?

Hogyan is lehetne a boldogság magánügy?

I want to see every single one of us prosper

Azt szeretném látni, hogy közülünk minden egyes ember boldogul

6 billion of us could have all that we are needing

Hogy közülünk 6 milliárdnak mindene van, amire szükségünk van

If we could learn the secret of sharing

Ha meg tudjuk tanulni a megosztás titkát

So share…..our sorrows and our laughter

Akkor osszuk meg a bánatunkat és kacagásunkat

We share….our bread and our butter

Osszuk meg kenyerünket és vajunkat

So share…..our joy and inspiration

Akkor osszuk meg örömünket és ihletettségünket

We share….our money and our water

Osszuk meg a pénzünket, a vizünket

6 billion people's deserts expanding

6 milliárd emberé a sivatag, ami egyre nő

6 billion people's glaciers are melting

6 milliárd emberé a jég, ami egyre olvad

6 billion people's forests disappearing

6 milliárdunk erdői sorra eltűnnek

I want to see, I want to know that we are caring

Szeretném látni, szeretném tudni, hogy odafigyelünk


There's so much goodness in the world

Bőven vannak javaink a földön

So much goodness we all deserve

Mindnyájan megérdemeljük, hogy javainkban bővelkedjünk

There's enough for everyone

Van annyi, hogy elég mindnyájunknak

It all comes free from the sun

Szabadon árad minden a napból


http://www.youtube.com/watch?v=4OVQ101ZRDE More of my original music and art can be found at these websites: www.myspace.com/eostarkamalaAz itt következő dal a fordító egyik kedvence.

I shall walk upon this Earth

Úgy Fogok a Földön Járni


I shall walk upon this Earth With a smile on my face

Mosollyal az arcomon fogok járni a Földön

And I shall walk among the good And the righteous

És járok majd a jók és igazságosak között.

And I shall walk among the wicked And the godless

És járok majd a gonoszok és istentelenek között.


With a smile on my face With love in my heart

Mosollyal arcomon,
Szeretettel a szívemben

With love to give To all…

Szeretettel, amiből adok
Mindenkinek


And I know that all upon this Earth Shall perish some day

És tudom, hogy minden, ami a Földön van
Semmivé válik egy napon

So I shall love all the things Jah wishes to create

Ezért szeretni fogok mindent
Amit csak Jahve teremteni óhajt


Like to my best friend I have no demands

És mint legjobb baráttól sem
Nem várok semmit sem

All I have is a smile On my face…

Mindenem, amim van, a mosoly
Az arcomon…

After the storm Vihar utánSzerkesztés

After the storm
The sun shines always brighter

Vihar után
A napfény mindig jobban csillog

And the trees that have fallen
Are creating new pathways

És a fák, ha kidőlnek,
Új ösvényt alkotnak

For us to walk on
After the storm…..

Nekünk, hogy azon járhassunk
Vihar után


After the storm
The birds on the trees
That are drying their wings

Vihar után
A madarak a fákon,
Miközben a szárnyukat szárítgatják,

Are calling us to sing a new song
The melody of which no-one has heard of

Hívogatnak, hogy énekeljünk velük egy új dalt,
Amelynek a dallamáról még soha senki nem hallott.

After the storm….

Vihar után

Nothing ever remains the same

Soha semmi sem marad ugyanolyan

The wildest storm can bring a positive change

A legvadabb vihar meghozhatja a pozitív változást

Flowers will bloom if you give them space

Virágok nőnek, ha helyet adsz nekik

Clouds are always changing their shape

A felhők mindig más és más formákat öltenek,

After the storm….

Vihar után


After the storm
The grass is always greener

Vihar után
A pázsit mindig zöldebb

And the smell of the trees that are drying their leaves
Reminds me of the mist rising from the ocean
After the storm…..

És mikor a fák a leveleiket szárítgatják,
Az illatuk az óceán felett felszálló párára emlékeztet engem
Vihar után

Why resist the change?
We can grow our wings today

Miért akadályoznád a változást?
Még ma szárnyakat növeszthetünk

Let Jah Light Hadd legyen Jah fényeSzerkesztés

Let Jah Light
Be our guide
And let her hidden treasure
Be revealed to us forever
To heal the divide
To be our guide
On the way

Hadd legyen Jah Fénye
A vezérlőnk
És hadd táruljon fel előttünk örökre
Az Ő elrejtett kincse,
Hogy meggyógyítsuk a megosztottságot
Hogy az útmutatónk légy
Végig az úton


Let Jay Way
Be our way
So that all of us could walk together
In the ways of Divine order
More and more
Bound for
The Sweet Absolute

Hadd legyen Jah Útja
A mi utunk.
Hogy mindnyájan együtt haladhassunk
A kozmikus rend útján
Mind jobban és jobban
Az édes abszolút
Felé.


Let our minds
Always Find
Peace in the knowing
That all is unfolding
In divine
Time
And divine ways
Allelujah

Engedd, hogy szellemünk
Mindig megtalálja
A békességet annak a tudatában
Hogy minden
Isteni időben
És isteni módon
Bontakozik ki.
Allelujah...Az itt következő dal a nőiséget, a női principiumot ünnepli. Az első négy sor szanszkrit védikus mantra. Az OM a teremtő szó. Shakti: a női principium, a minden teremtett dolgon átfolyó energia. Devi jelentése: istennő, Maya: az illúzió, Guru: az istenség. (You Tube, Eostar Kamala)

Om Sakti, Om Sakti, Om Sakti Om
Devi Sakti, Maya Sakti, Guru Sakti, Om
Om Sakti, Om Sakti Om Sakti Om
Univerzum Anyja
Folyamatosan hozod világra
A Nagy Illúziót, és a misztériumot
Óh, vidd győzelemre a szeretetünket.

Om Sakti, Om Sakti, Om Sakti OM
Hozd vissza az istennő hatalmát
Om Sakti, Om Sakti, Om Sakti Om


JegyzetekSzerkesztés

  1. Introducing Eostar Kamala on Music of Awakening Sharing the Love of Spirit Through Music I'm looking forward to getting to know this conscious musician better! Eostar Kamala is one of the most original devotional singers of the Pacific Northwest. Originally from Hungary, she moved to the United States at the age of 29 after a series of travels. Although she still has a strong presence in Hungary, the Pacific Northwest is her primary home at present. Eostar started playing guitar at a young age. For years she studied with renowned Hungarian jazz icon Peter Juhasz. After a period of time spent with studying visual arts she returned to singing and guitar playing when she moved to Mount Shasta, CA. From then on she has been dedicated to bringing ancient universal wisdom and vibrations of higher consciousness through song and word - original compositions as well as Vedic chants that she composes music for. She has written more than 100 songs, performing them with many talented folk musicians such as Glenn Falkenberg (harp), Deva Priyo (sarod, flamenco guitar), Ankush Wimavala (tabla) and Richard Williams (bouzouki, sakahachi). She has played at festivals such as the Oregon Country Fair, the Mystic Garden Party (Ashland) and the Tayberry Reggae and Folk festival among many others. Eostar's originality lies not only in her devotion to yoga, spirituality and a life surrendered to the Divine, but also in her interest in traditional music from around the world. Her songs are influenced by folk traditions such as Celtic, Hungarian, Indian, Reggae as well as various modern World Music performers. It is the fusion of these elements with Eostar's need to express her mystical experiences that characterizes best her unique musical genre. Her lyrics resonate with great depth of feeling and understanding of the human experience in an unprecedented "Eostarian" way. Eostar regularly performs in Eugene, OR with her devotional folk group "Fearless Love" as well as with her electronic devotional world beat band "Astral Mentis" with Scott Wells. Her first album "Devotion" with "Fearless Love" recorded at Om Studios was released in the Fall of 2008. To listen to Eostar's music and find out about upcoming shows please visit www.myspace.com/eostarkamala and www.myspace.com/befearlesslove