Többes szám

szerkesztés

A volapükben a többesszámot minden kivétel nélkül az -s jellel képezzük. Lássuk a példát:

Zifs binons jöniks. - Löfob zifis jönik. - Mem zifas jönik. - Sagob zifes jönik. - O zifs jönik.

Mint látjuk, az alanyesetű főnév mellett a vonatkozó jelző is megkapja a többes szám -s jelét. Ez azért van, mert a volapükben, ha a melléknevet elválasztjuk egy másik szóval a hozzá tartozó főnévtől, akkor a melléknév megkapja azokat a toldalékokat, amelyet a főnév is megkapott: Lofob zifis vemo jöniks. Ugyanez történik egyszerű szórendcserénél is: Mem jönikas zifas.

Névmások

szerkesztés

Ismerkedjünk meg most a személyes névmások "ragozott" alakjaival!

  • ob, obi, obik/oba, obe (én, engem, enyém, nekem);
  • ol, oli, olik/ola, ole (te, téged, tiéd, neked);
  • om, omi, omik/oma, ome (ő, őt, ővé, neki - férfi);
  • of, ofi, ofik/ofa, ofe (ő, őt, ővé, neki - nő);
  • obs, obis, obsik/obas, obes (mi, minket, miénk, nekünk);
  • ols, olis, olsik/olas, oles (ti, titeket, tiétek, nektek);
  • oms, omis, omsik/omas, ome (ők, őket, ővék, nekik - férfiak);
  • ofs, ofis, ofsik/ofas, ofe (ők, őket, ővék, nekik - nők);

Figyeljük meg a birtokos esetű alakokat - ez is a volapük nagyfokú hajlékonyságát bizonyítja.

Már megismertük a jelen idejű igeragozást, most lássuk a múlt időt!

Képzése nagyon egyszerű, a jelen idejű igealakok elé egy e- előképzőt kell tennünk: Edeadom bü yels fol. (Négy évvel ezelőtt halt meg.)

A szenvedő szerkezet jelen idejéhez hasonlóan képezzük a múlt idejű alakot is, itt a képző a pe- szótag: penemön (nevezve volt): penemob, penemol, penemom/penemof/penemon; penemobs, penemols, penemoms/penemofs/penemons

A le- képzővel fejezzük ki valaminek a nagyságát: fat (apa) - lefat (nagyapa).

A tőszámok tizenegytől húszig: degbal, degtel, degkil, degfol, deglul, degmäl, degvel, degjöl, degzül, teldeg.

ab = de
anu = azonnal
binädön (me) = állni vmiből
blinön = vinni
= előtt (idő)
cedön = gondolni
das = hogy
de = (birtokviszony)
deadön = meghalni
enu = mostanában, múltkor
gem (hi/ji) = testvér
kanön = -hat, -het
köst (hi/ji) = unokatestvér
lädül = kisasszony
län = ország
lefatül = nagyapa
legivot = ajándék
legudik = kiváló
lemotül = nagymama
matan (hi/ji) = házasember
motafat = anyai nagyapa
mödadilo = főleg
nilo = közel
nitedik = érdekes
nulik = új
numön = számolni
obsik = miénk
od = együtt
pal (hi/ji) = szülő
pened = levél
röletan (hi/ji) = rokon
sedön = küldeni
sevabo = azaz
ter (hi/ji) = nagybácsi/néni
veratik = igazi, valódi
vero = valóban
vol = világ
votik = másik
yel = év
zuo = egyébként, különben

Gyakorlatok

szerkesztés

1. Olvassuk el hangosan és fodítsuk magyarra a következő történetet:

Els Robert e Lisabet binons pals obik. Els Peter e Janin binons gems obik. Panemob Samü e binob blod de Peter e de Janin, binobs famülans.
Famülans obsik binädons me fat bal e mot bal (sevabo pals tel), sör bal e blods tel (sevabo: gems kil). Binobs kobo famülans lul.
Röletans obsik binädons me lefatül bal; (motafat edeadom bü yels fol); e lemotüls tel, kels blinofs obes legivotis mödik! Röletans votik binons: hiters kil e jiters tel, hikösts fol e jikösts lul. Binons kobo röletans degvel.
Suvo röletans binons i flens gudik, ab cedob, das flens veratik binons flens legudik!
Flens palas obsik lödons in läns mödik vola. Mödadilo binädons me matans; sedons odes penedis nitedik. Flens mödik obsik vero no kanons panumön.

2. Fordítsuk le a következő szavakat:

matematan, lödan, reidan, vakenans, lärnan, vobans, zifan, löfans, bödan
lezif, lebür, lefat, levaken, lemot, ledom, leflen, lesuvo, leveütik, leno

3. Ragozzuk el a löfön igét múlt időben cselekvő és szenvedő szerkezetben!

4. Olvassuk el a következő szüveget!

Dan: Glidis! Binob fat hiela Robert, kel binom fat elas Samül, Peter e Janin: sekü atos, jimatan ed ob binobs lepals omas. Nem obik binon Dan e jimatan oba binof Marian: Löfobs poscilis valik obas, e visitobs onis suvo. Blinobs posciles obas legivotis mödik! Lödobs nilo.
Roxan: Glidis! Binob mot jiela Lisabet, kel binof mot elas Samül, Peter e Janin: sekü atos, binob lemotül onas. Panemob Roxan - bü yels 4, matan obik Albert edeadom; kodü atos, binob ya viudan! Löfilob vemo ad blinön posciles oba legivotis gudik. Lödob in zifil nilik.
Max: Glidis! Nem obik binon Max e binob son elas Mijelin e Mikäl: mot obik binof sör ela Robert: sekü atos, binob hiköst elas Samül, Peter e Janin. No visitob onis suvo, bi lödobs in Spanyän. Jiel Janin evisitof obis us.
Mijelin: Glidis! Binob Mijelin: blod obik binom Robert e matan oba, el Mikäl, binom spanyänik. Lödobs in top jönik in Spanyän sulüdik nilü mel. Binob zian elas Samül, Peter e Janin, ed el Mikäl binom ziom onas. Sekü atos, binobs i hiter e jiter onas. Enu jiel Janin evakenof domü obs.
Röletans elas Samül, Peter e Janin binödons me lefatül bal; (motafat ya edeadom bü yels fol; e lemotüls tel, kels blinons ones legivotis mödik!
Röletans votik binons: hiters (zioms) kil e jiters (zians) tel, hikösts fol e jikösts lul. Binons kobo röletans degvel.
Cedü ob, röletans kanons suvo binön i flens gudik!