Indulatszavak

szerkesztés
adyö! = viszlát!
ag! = ó!
ekö! = nézd!
fi! = ugyan!
ha! = aha!
he! = hé!
ö! = a, aztamindenit!
nö! = ó nem!
si! = ó igen!
sö! = mondom!
yö! = hurrá!
danö! = köszönöm!
fumö! = természetesen!
liedö! = Istenem!
prüdö! = vigyázz!
seilö! = csend!
spidö! = gyerünk!
stopö! = állj!
zedö! = utat!

Kötőszavak

szerkesztés
ab = de
bi = mert
do = bár; mégis
du = amíg
e = és
if = ha
ka = hogy
klu = így, úgy
ni = sem
u = vagy
üf = még akkor is, ha
zu = különben
bisä = feltéve, hogy
büä = mielőtt
güä = másrészről
kodä = vmi miatt
pasä = amikor csak

Elöljárók

szerkesztés

Minden elöljáró alanyesettel jár!

da = keresztül, át
de = -ból, -ből
dis = alatt
fa = szerint, által
fo = szemben
ini = -ba(n), -be(n)
ko = -val, -vel
ma = szerint, alapján
me = értelmében
nen = nélkül
binü = vmiből való
demü = tekintettel vmire
domü = házánál
gönü = támogatva
labü = vmit tartalmazó
nemü = nevében
nilü = közel

Határozószók

szerkesztés
ai = mindig
ba = talán
i = is
is = itt
mu = túl (túlzás)
plu = sok
te = csak
ti = majdnem
us = ott
ya = már
ye = bárhogy

Az ige -oy végződése személytelenséget fejez ki: logoy (az ember néz).

A -li szócskát használjuk az eldöntendő kérdések szerkesztésére: Esagof-li? (Mondta?) Két hasznos utókérdés: no-li? (nem?), vo-li? (ugye?).

ad = azért, hogy
ai = mindig
asä = valamint
bakaston = tégla
banacem = fürdőszoba
binü = vmiből való
bumot = épület
cim = kémény
dabinön = létezni
demön = bemutatni
dese = távolról
din = dolog
disnufaspadäd = padlás
do = bár, mégis
dustodik = ipari
fenät = ablak
fidacem = étkező
flumed = folyó
fo = előtt (hely)
gad = kert
garad = garázs
gianagretik = óriási
härbat = zöldség
horit = látóhatár
is = itt
it = maga (visszaható)
jonidön (as) = kiszolgálni
kipedöp = áruház
kleiliko = tisztán
klünacem = ruhatár
kvisinöp = konyha
labü = vmit tartalamzó
lavöp = mosoda
legad = park
len = -nál, -nél, -on,- en,- ön
löpik = felső, fenti
lotan = vendég
lunik = hosszú
mens = nép
miotik = piszkos, koszos
mutön = kényszeríteni
nen = nélkül
nilü = közel
nog bal = még egy, másik
nufalucem = padlásszoba
plöp = jólét
plöpön = jól élni
po = mögött (hely)
pötet = burgonya
redik = vörös
retik = egykori
rop = megszakítás
saidik = elég
sälun = társalgó
se = távol
seil = csend
slipacem = hálószoba
sököl = következő
sparag = aszparágusz
tead = emelet, szint
tefü = -ról, -ről, illetőleg
= -nál, -nél, -on,- en,- ön
tuvön = keresni
tvalet = WC
us = ott
valasotik = mindenféle
vidik = széles
voböp = munkahely
yad = jard
zilo = keményen

Gyakorlatok

szerkesztés

1. Olvassuk el hangosan és fordítsuk magyarra!

Dom obsik topon len flumed nilü zifil dustodik. Do dabinons legadse bumots nulädiks, tö horit mens ai elogons cimis gianagretik miotik, kels edemons kleiliko plöpi zifila. Is mutoy zilo vobönad plöpön!
In dom obsik labobs cemis sököl: lavöp, kvisinöp, fidacem, sälun asä tvalet e klünacem pro lotans e visitans votik.
Slipacems fol binons in tead löpik, asä banacem e tvalet nog bal pro famülans.
In nufalucem, fat obik ed ob it kanobs tuvön seili saidik ad studön e vobön nen rop mödik.
Dese fenät smalik us, logoy fo dom luniki gadi vidik labüflors, bims e härbats; po dom logoy yadi, asä garadi binü bakastons, in kel binon i voböp.
Disnufaspadäd retik jonidon as kipedöp pro dins votik valasotik.

2. Válaszolj a kérdésekre!

Kiöpo (hol?) topon-li dom hiela Samül? Kisi (mi?) logoy-li tö horit? Cemis liomödotik (mennyi?) laboy-liin dom? Kisi logoy-li dese fenät smalik nufalucema? E disnufaspadädretik-li?

3. Válaszolj a kérdésekre a saját lakóhelyednek megfelelően!

Kiöpo topon-li dom olik? Cems liomödotik dabinons-li domüol? Labol-li nufalucemi? Kisi kipol-li (hagy) in spadäd dis nuf? Kisi logoy-li fo dom olik? Labol-li garadi e voböpi u studacemi? Desefenät gretik olik, kisi logoy-li po dom?