Windows XP parancsok és kezelésük

szerkesztés

Ez a lap a Windows XP parancssorának parancsairól szól, de a felsorolt parancsok többsége valószínűleg más Windows rendszereken is működik. A parancssor a Start menü → Minden program/Programok → Kellékek → Parancssor útvonalon vagy a Futtatás ablakba a cmd szót beírva indítható el. A beépített parancsok listája a help parancs használatával jeleníthető meg (ezek neve nem érzékeny a kis- és nagybetűkre). Egyes parancsok leírása a help parancs, parancs /help vagy parancs /? segítségével jeleníthető meg (utóbbi kettő külső programok esetében is használható lehet).

A fájlkiterjesztések társításait jeleníti meg vagy módosítja.

  Használata:  ASSOC [.kit[=[fájltípus]]]

.kit Az a fájlkiterjesztés, amellyel a fájltípust társítani kell.
fájltípus A fájlkiterjesztéssel társítani kívánt fájltípus.

A társítások megjelenítéséhez írja be az ASSOC parancsot paraméterek nélkül.Ha az ASSOC parancsot egy fájlkiterjesztéssel hívja meg, úgy az az adott fájlkiterjesztés fájltársítása jelenik meg. Ha a fájltípus számára nem ad meg semmit, akkor a parancs törli a fájlkiterjesztés társítását.

Programokat vagy parancsokat megadott időpontban történő végrehajtásra jegyez elő. Az AT parancs parancsok és programok futtatását ütemezi a számítógépen egy megadott időpontban egy megadott napon. Az AT parancs használatához az ütemezett szolgáltatásnak futnia kell.

  Használata:  AT [\\számítógépnév] [[azonosító] [/DELETE] | /DELETE [/YES]]

AT [\\számítógépnév] idő [/INTERACTIVE] [ /EVERY:dátum[,…] | /NEXT:dátum[,…]] "parancs"

\\számítógépnév Egy távoli számítógépet ad meg. Ha ezt a paramétert nem adja meg, a parancsok ezen a számítógépen lesznek ütemezve.
azonosító Az ütemezett parancshoz tartozó azonosító szám.
/delete Töröl egy ütemezett parancsot. Ha nem adja meg, az összes ütemezett parancs törlődik.
/yes Az összes feladat törlésével használatos, amikor nincs szükség további megerősítésekre.
idő Megadja, mikor fusson a parancs.
/interactive A feladatba beavatkozhat az a felhasználó, aki a feladat futtatásakor van bejelentkezve.
/every:dátum[,…] A parancsot a hét vagy hónap minden megadott napján futtatja. Ha a dátumot nem adja meg, a hónap jelenlegi napja lesz érvényes.
/next:dátum[,…] A parancsot a nap következő előforduláskor futtatja (például következő csütörtökön). Ha kihagyja, a hónap jelenlegi napja lesz érvényes.
"parancs" A futtatandó Windows NT parancs vagy program.

Megjeleníti/megváltoztatja egy fájl attribútumait. Fájlattribútumok megjelenítése vagy módosítása.   Használata:  ATTRIB [+R |-R][+A |-A ][+S |-S][+H |-H] [meghajtó:][elérési_út]fájlnév] [/S [/D]]

+ Attribútum beállítása.
- Attribútum törlése.
R Írásvédett fájlattribútum.
A Archiválandó fájlattribútum.
S Rendszer fájlattribútum.
H Rejtett fájlattribútum.
[meghajtó:][elérési_út][fájlnév] A feldolgozandó fájlok.
/S Az egyező fájlok feldolgozása az aktuális könyvtárban és az összes alkönyvtárban.
/D Könyvtárak feldolgozása is.

Be/kikapcsolja a CTRL+C billentyű figyelését. A bővített CTRL+C ellenőrzés ki- és bekapcsolása DOS rendszereken. Ez a DOS rendszerekkel való kompatibilitás miatt van itt. Nincs hatása Windows XP alatt. Ha a parancsbővítések engedélyezve vannak, és Windows XP a platform, a BREAK parancs hibakeresővel való futtatáskor egy fixen kódolt töréspontba fog lépni.

Megjeleníti és módosítja a fájlok Hozzáférés-vezérlési listáját (ACL). Hozzáférés-szabályozási listák (ACL) megjelenítése és módosítása.   Használata: 

CACLS fájlnév [/T] [/E] [/C] [/G felhaszn:engedély] [/R felhasználó [...]]
       [/P felhaszn:engedély [...]] [/D felhasználó [...]]
fájlnév Hozzáférés-szabályozási listák (ACL) megjelenítése.
/T Az aktuális könyvtárban és alkönyvtáraiban található fájlok ACL-jeinek megváltoztatása.
/E ACL szerkesztése.
/C Folytatás 'hozzáférés megtagadva' hiba esetén.
/G felhaszn:engedély Hozzáférési engedélyek kiosztása.
Lehetőségek: R Olvasás
C Módosítás (írás)
F Teljes vezérlés
/R felhasználó Hozzáférési jog visszavonása (csak a /E-vel együtt használható).
/P felhaszn:engedély Hozzáférési engedély felülírása.
Lehetőségek: N Nincs
R Olvasás
C Módosítás (írás)
F Teljes vezérlés
/D felhasználó A megadott felhasználó jogainak megvonása.

Helyettesítő karakterek használhatók a fájlnév megadásánál. A parancsnak egyszerre több felhasználó nevét is meg lehet adni. Rövidítések:

CI - Tárolónkénti örökítés. Az ACE könyvtáranként lesz örökítve.
OI - Objektumonkénti örökítés. Az ACE fájlonként lesz örökítve.
IO - Csak örökítés. Az ACE nem alkalmazandó az aktuális fájlra/könyvtárra.

Parancsfájlból meghív egy másik parancsfájlt. Kötegfájl hívása másik kötegfájlból:   Használata:  CALL [meghajtó:][elérési út]fájlnév [kötegfájl-paraméterek]

kötegfájl-paraméterek A kötegfájlnak átadott parancssori paraméterek.

Ha a parancsbővítések engedélyezve vannak, a CALL parancs a következőképpen változik: A CALL parancs most elfogad címkéket is a CALL parancs céljaként. A szintaxis:

CALL :címke paraméterek

Új kötegfájlkontextus jön létre a megadott paraméterekkel, és a vezérlés átkerül a megadott címke utáni állításra. Kétszer kell kilépni a kötegfájl végének kétszeri elérésével. Az első alkalommal, a vezérlés visszakerül a CALL parancs utáni állításra. A második alkalommal lesz vége a kötegfájlnak. Írja be a GOTO /? Parancsot a GOTO :EOF parancs leírásáért, amely egy kötegfájlból való visszatérést tesz lehetővé.

Továbbá a kötegfájlparaméter-hivatkozások (%0, %1 stb.) a következőképpen módosultak:

%* kötegfájlban az összes paraméterre hivatkozik (például %1 %2 %3 %4 %5 …)

A kötegfájl-paraméterek helyettesítése (%n) kibővült. A következő választható szintaxist használhatja:

%~1 - behelyettesítése a %1 paraméter idézőjelek (") nélkül
%~f1 - behelyettesítése a %1 teljesen minősített elérési útja
%~d1 - behelyettesítése a %1 meghajtóbetűjele
%~p1 - behelyettesítése a %1 elérési útja
%~n1 - behelyettesítése a %1 fájlneve
%~x1 - behelyettesítése a %1 fájlkiterjesztése
%~s1 - csak rövid fájlneveket tartalmazó elérési út
%~a1 - behelyettesítése a %1 fájlattribútumai
%~t1 - behelyettesítése a %1 dátuma/ideje
%~z1 - behelyettesítése a %1 fájlmérete
%~$PATH:1 - A PATH környezeti változóban lévő könyvtárak keresése, és %1 behelyettesítése az első megtalált teljesen minősített elérési úttá. Ha a környezeti változó neve nincs definiálva, vagy a fájl nem található a keresés során, a behelyettesítés üres karakterlánc lesz.

A módosítókat összetett eredmények érdekében csoportosítani is lehet:

%~dp1 - behelyettesítése a %1 meghajtóbetűjele és elérési útja
%~nx1 - behelyettesítése a %1 fájlneve és kiterjesztése
%~dp$PATH:1 - %1 a PATH környezeti változóban felsorolt könyvtárak közötti keresése, és az első megtalált meghajtóbetűjelévé és elérési útjává való behelyettesítése.
%~ftza1 - behelyettesítése a %1 egy DIR parancs kimenetéhez hasonló formája.

A fenti példákban a %1 és PATH változók más érvényes értékekkel helyettesíthetők. A %~ szintaxist érvényes paraméterszám zár le. A %~ módosítókat nem szabad használni a %* módosítóval együtt.

Megjeleníti az aktuális könyvtár nevét, vagy aktuális könyvtárat vált. Az aktuális könyvtár nevének megjelenítése vagy könyvtárváltás.

  Használata: 

 • CHDIR [/D] [meghajtó:][elérési út]
 • CHDIR [..]
 • CD [/D] [meghajtó:][elérési út]
 • CD [..]
A .. megadásával válthat a szülő könyvtárra.

Az aktuális könyvtár megjelenítéséhez használja a CD meghajtó: parancsot. Az aktuális meghajtó és könyvtár megjelenítéséhez használja paraméter nélkül a CD parancsot. Ha nem csak az aktuális könyvtárat, hanem a meghajtót is váltani szeretné, akkor használja a /D kapcsolót. Ha a parancsbővítések engedélyezettek, a CHDIR a következőképpen módosul: Az aktuális könyvtár nevében a lemezen lévő könyvtár nevének megfelelően állítja be a kis- és nagybetűket. Így tehát a CD C:\TEMP parancs az aktuális könyvtárat C:\Temp-re állítja be, amennyiben azt így hívják a lemezen.

A CHDIR parancs nem kezeli határolóként a szóközöket, így lehetséges a CD paranccsal olyan alkönyvtárra váltani, amely neve szóközöket tartalmaz, a nevet közrefogó idézőjelek megadása nélkül.

  Példa: 

cd \winnt\profiles\felhasználónév\programs\start menu
ugyanaz, mint:
cd "\winnt\profiles\felhasználónév\programs\start menu"

amit akkor kellene beírni, ha a bővítések tiltottak lennének.

Megjeleníti/beállítja az aktív kódlapot. Az aktív kódlapszám megjelenítése vagy beállítása   Használata:  CHCP [nnn]

nnn A kódlap száma.

Az aktív kódlap megjelenítéséhez írja be paraméter nélkül a CHCP parancsot.

Néhány kódlap: 118 - Macedonia / Serbia / Montenegro 161 - Iceland 274, 275 - Brazil 319 - Greece 333 - Romania 437 - United States 440, 179 - Turkish 441 - Russian 442 - Bulgaria 737 - Greek II 850 - Multilingual (Latin I) 852 - Slavic/Eastern European 855 - Cyrillic I 857 - Turkish 860 - Portuguese 861 - Greek 863 - Canadian-French 865 - Nordic 866 - Russian (Cyrillic II)

Megjeleníti az aktuális könyvtár nevét, vagy aktuális könyvtárat vált. Ugyan az mint a CD parancs

Ellenőrzi a lemezt, és megjeleníti az ellenőrzés eredményét. Megvizsgálja a lemezt és állapotjelentést készít.   Használata: 

CHKDSK [kötet[[elérési_út]fájlnév]]] [/F] [/V] [/R] [/X] [/I] [/C] [/L[:méret]]
Kötet A meghajtó betűjelet (kettősponttal a végén), csatlakozási pontot vagy kötetnevet adja meg.
Fájlnév Csak FAT/FAT32 esetén: a töredezettségüket ellenőrizendő fájlokat adja meg.
/F A lemezen talált hibák javítása.
/V Csak FAT/FAT32 rendszeren: A lemezen lévő összes fájl teljes elérési útjának és nevének megadása NTFS rendszeren: A létező tisztítási üzenetek megjelenítése
/R Rossz szektorok keresése és az olvasható információk visszanyerése (az /F kapcsolóval).
/L:méret Csak NTFS rendszeren: A naplófájl méretének beállítása a megadott értékre (kilobyte-okban) Ha nincs méret megadva, az aktuális méret megjelenítése.
/X A kötet kényszerű leválasztása, ha szükséges. A kötet minden megnyitott leírója érvénytelen lesz (az /F kapcsolóval).
/I Csak NTFS rendszeren: Az indexbejegyzések kevésbé tüzetes ellenőrzése.
/C Csak NTFS rendszeren: A mappastruktúra ciklusai ellenőrzésének kihagyása.

A /I vagy a /C kapcsoló csökkenti a ChkDsk futtatásához szükséges időt azáltal, hogy kihagyja a kötet bizonyos részeinek ellenőrzését.

Megjeleníti vagy módosítja a lemezek ellenőrzését rendszertöltéskor. Rendszertöltéskor történő lemezellenőrzés megjelenítése vagy módosítása.

  Használata:  CHKNTFS kötet[…] CHKNTFS /D CHKNTFS /T[:idő] CHKNTFS /X kötet […] CHKNTFS /C kötet […]

kötet A meghajtóbetűjel (kettősponttal a végén), csatlakozási pont, vagy kötetnév.
/D A gép visszaállítása az alapértelmezett viselkedésre; az összes meghajtó ellenőrizve lesz rendszertöltéskor, és a chkdsk fog futni a módosult köteteken.
/T:idő Az AUTOCHK indítási visszaszámlálójának módosítása a megadott időre (másodpercben). Ha nem ad meg időt, a jelenlegi beállítás megjelenítése.
/X Meghajtó kihagyása az alapértelmezett rendszertöltéskor történő ellenőrzésből. A kihagyott meghajtók nem akkumulálódnak a parancsbehívások közben.
/C A meghajtó ellenőrzésének ütemezése rendszertöltés idejére; a chkdsk akkor fog futni, ha a meghajtó változott.

Ha nem ad meg kapcsolókat, a CHKNTFS megjeleníti, hogy az adott meghajtó módosult-e, ill, hogy ellenőrzésre van-e ütemezve a következő rendszerindításkor.

Letörli a képernyőt. Használható a parancsfájlokban is.

Elindítja a Windows parancsértelmező újabb példányát. A Windows XP parancsértelmező új példányának indítása.

  Használata:  CMD [/A | /U] [/Q] [/D] [/E:ON | /E:OFF] [/F:ON | /F:OFF] [/V:ON | /V:OFF] /S [/C | /K] karakterlánc]

/C Végrehajtja a karakterlánc által megadott parancsot, majd bezárul.
/K Végrehajtja a karakterlánc által megadott parancsot, majd a képernyőn marad.
/S A /C vagy /K kapcsoló után álló karakterlánc kezelését módosítja (lásd alább)
/Q A visszhang (echo) kikapcsolása
/D Az AutoRun parancsok kikapcsolása a rendszerleíró adatbázisból (lásd alább)
/A Egy pipe-ba vagy fájlba irányított belső parancs kimenetének kényszerítési ANSI formátumba.
/U Egy pipe-ba vagy fájlba irányított belső parancs kimenetének kényszerítési Unicode formátumba.
/T:fg Az előtér és a háttér színeinek beállítása (lásd: COLOR /?)
/E:ON Parancsbővítések engedélyezése (lásd alább)
/E:OFF Parancsbővítések tiltása (lásd alább)
/F:ON A fájl- és könyvtárnevek kiegészítő karaktereinek engedélyezése (lásd alább)
/F:OFF A fájl- és könyvtárnevek kiegészítő karaktereinek tiltása (lásd alább)
/V:ON A környezeti változók késleltetett behelyettesítésének engedélyezése a "c" karakter, mint elválasztó használatával. Például a /V:ON lehetővé teszi a !var! behelyettesítését futási időben. A var szintaktika futási időben helyettesíti be a változókat, ami egészen más, mint egy FOR ciklusban.
/V:OFF A környezeti változók késleltetett behelyettesítésének tiltása.

  - ({{{1}}}) A '&&&&' karakterekkel elválasztott többszörös parancsok elfogadhatóak, ha idézőjelek között vannak. Továbbá, kompatibilitási okok miatt a /X ugyanaz, mint a /E:ON, /Y ugyanaz, mint a /E:OFF, és a /R ugyanaz, mint a /C. Minden más kapcsoló figyelmen kívül lesz hagyva.

Ha a /C vagy a /K meg van adva, a parancssor kapcsoló utáni része parancssorként lesz feldolgozva. Az idéző (") karakterek feldolgozása a következő lesz:

1. Ha az összes alábbi feltétel teljesül, a parancssori idéző karakterek megmaradnak:
- nincs /S kapcsoló
- pontosan két idézőjel van
- nincs speciális karakter a két idézőjel között, ahol speciális karakternek számítanak a következők: &<>()@^|
- egy vagy több szóközkarakter van a két idézőjel között
- A két idézőjel közötti karakterlánc egy végrehajtható fájl neve
2. Egyébként a régi módszer megnézi, hogy az első karakter idézőjel-e, és, ha igen, az első karaktert és a második idézőjelet levágja, de az idézőjel utáni karakterek megmaradnak.

Ha a /D kapcsoló NINCS megadva a parancssorban, amikor a CMD.EXE indul, a következő REG_SZ/REG_EXPAND_SZ rendszerleíró változókat keresi, és, ha az egyik vagy mindkét változó létezik, ezen változók lesznek először végrehajtva.

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Command Processor\AutoRun
és/vagy
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command Processor\AutoRun

A parancsbővítések alapértelmezés szerint engedélyezve vannak. Egy adott meghíváshoz letilthatja a bővítéseket a /E:OFF kapcsolóval. A CMD.EXE összes meghívásához engedélyezheti vagy letilthatja a bővítéseket a következő REG_DWORD értékek beállításával a rendszerleíró adatbázisban a REGEDT32.EXE használatával:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Command Processor\EnableExtensions
és/vagy
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command Processor\EnableExtensions

A fenti értékeket 0x1 vagy 0x0 értékre kell állítani. A felhasználóspecifikus beállítások precedenciája nagyobb, mint a gép beállításai. A parancssori kapcsolók precedenciája nagyobb, mint a rendszerleíró adatbázisban lévő beállításoké.

A parancssori bővítések a következő parancsokhoz tartalmaznak módosításokat/bővítéseket:

DEL vagy ERASE
COLOR
CD vagy CHDIR
MD vagy MKDIR
PROMPT
PUSHD
POPD
SET
SETLOCAL
ENDLOCAL
IF
FOR
CALL
SHIFT
GOTO
START (a külső parancsbehíváshoz is tartalmaz módosításokat)
ASSOC

Az adott paranccsal kapcsolatos súgóért írja be a következőt: parancsnév /?.

A környezeti változók késleltetett behelyettesítése alapértelmezés szerint le van tiltva. Egy adott meghíváshoz engedélyezheti vagy letilthatja a környezeti változók késleltetett behelyettesítését a /V:ON vagy a /V:OFF kapcsolóval. A CMD.EXE összes meghívásához engedélyezheti vagy letilthatja a behelyettesítéseket a következő REG_DWORD értékek beállításával a rendszerleíró adatbázisban a REGEDT32.EXE használatával:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Command Processor\DelayedExpansion
és/vagy
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command Processor\DelayedExpansion

A fenti értékeket 0x1 vagy 0x0 értékre kell állítani. A felhasználóspecifikus beállítások precedenciája nagyobb, mint a gép beállításai. A parancssori kapcsolók precedenciája nagyobb, mint a rendszerleíró adatbázisban lévő beállításoké.

Ha a környezeti változók késleltetett behelyettesítése engedélyezve van, a felkiáltójellel helyettesíthet egy környezeti változót futási időben.

A fájl- és könyvtárnevek kiegészítése alapértelmezés szerint NINCS engedélyezve. Egy adott meghíváshoz engedélyezheti vagy letilthatja a kiegészítést a /F:ON vagy a /F:OFF kapcsolóval. A CMD.EXE összes behívásához engedélyezheti vagy letilthatja a kiegészítést a következő REG_DWORD értékek beállításával a rendszerleíró adatbázisban a REGEDT32.EXE használatával:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Command Processor\CompletionChar
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Command Processor\PathCompletionChar
és/vagy
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command Processor\CompletionChar
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command Processor\PathCompletionChar

A fenti értékeket 0x1 vagy 0x0 értékre kell állítani. A felhasználóspecifikus beállítások precedenciája nagyobb, mint a gép beállításai. A parancssori kapcsolók precedenciája nagyobb, mint a rendszerleíró adatbázisban lévő beállításoké.

Ha a kiegészítés a /F:ON kapcsolóval van engedélyezve, a két használt vezérlőkarakter: Ctrl-D- könyvtárnév-kiegészítés, Ctrl-F- fájlnév-kiegészítés. Egy adott kiegészítőkarakter letiltásához a rendszerleíró adatbázisban használja a szóköz értékét (0x20), mivel az nem érvényes vezérlőkarakter.

A kiegészítés akkor történik meg, amikor beírja a két vezérlőkarakter egyikét. A kiegészítő funkció veszi az elérési út a kurzortól balra lévő részét, hozzáfűz egy helyettesítő karaktert, ha még nincs, és elkészít egy listát a megfelelő elérési utakból. Ha nincs megfelelő elérési út, hangjelzést ad, és nem végez semmiféle módosítást a képernyőn. Ezek után, a vezérlőkarakter ismételt lenyomásával léphet a lista következő elérési útjára. A Shift billentyű nyomva tartásával a listán ellenkező irányban haladhat. Ha bármilyen módon módosítja a sort, és újra lenyomja a vezérlőkaraktert, a megfelelő elérési utak mentett listája törlődik, és egy új jön létre. Ugyanez történik fájl- és könyvtárnév-kiegészítés váltásakor. Az egyetlen különbség a két vezérlőkarakter között az, hogy a fájlnév- kiegészítő karakter a fájl- és könyvtárneveket is kiegészíti, míg a könyvtárnév-kiegészítő vezérlőkarakter csak a könyvtárneveket. Ha fájlnév-kiegészítést használ a beépített könyvtárparancsok bármelyikével (CD, MD vagy RD), a könyvtárnév-kiegészítés automatikusan megtörténik.

A kiegészítési kód megfelelően kezeli a szóközt vagy egyéb speciális karaktert tartalmazó fájlnevekkel, de az ilyeneket idézőjelbe teszi. Továbbá, biztonsági másolat létrehozásakor a kurzortól jobbra lévő szövegrész figyelmen kívül lesz hagyva.

Idézőjelet igénylő speciális karakterek: : <space> &()[]{}^=;!'+,`~

A konzol alapértelmezett elő- és háttérszínét állítja be. A konzolablak alapértelmezett előtér- és háttérszínének a beállítása

  Használata:  COLOR [attr]

attr Megadja a konzol színattribútumát.   Példa:  color F1 ~ fehér alapon kék betűk

A színattribútumot KÉT hexadecimális szám határozza meg: az első a háttérre, míg a második az előtérre vonatkozik. Mindegyik szám a következő értékek valamelyike lehet:

!kód Szín kód Szín
0 Fekete 8 Szürke
1 Kék 9 Világoskék
2 Zöld A Világoszöld
3 Cián B Világos égszínkék
4 Vörös C Világosvörös
5 Bíbor D Világosbíbor
6 Sárga E Világossárga
7 Fehér F Fényes fehér

Ha nincs megadva argumentum, ez a parancs a színt a CMD.EXE indításakor érvényes értékre állítja vissza. Ez az aktuális konzolablakból, a /T parancssorkapcsolóból, vagy a DefaultColor rendszerleíró azonosítóból származik.

A COLOR parancs az ERRORLEVEL értékét 1-re állítja be, ha a COLOR parancs megkísérli az előtérszínt a háttérszínnel azonos értékűre állítani.

  Példa:  A COLOR fc fényes fehér alapon világos vöröset eredményez.

Összehasonlítja két fájl, vagy fájlcsoport tartalmát. Két fájl vagy fájlcsoport tartalmának összehasonlítása.   Használata: 

COMP [1.név] [2.név] [/D] [/A] [/L] [/N=szám] [/C] [/OFF[LINE]]
1. fájl Az összehasonlítandó első fájl(csoport) helye és neve.
2. fájl A második fájl(csoport) helye és neve.
/D A különbségeket tizedes formátumban jeleníti meg. Ez az alapértelmezett beállítás.
/A A különbségeket ASCII karakterekkel jeleníti meg.
/L A különbségek sorszámait jeleníti meg.
/N=szám A fájlnak csak a megadott számú kezdősorát hasonlítja össze.
/C Összehasonlításkor nem különbözteti meg a nagy- és kisbetűket.
/OFF[LINE] Ne hagyja ki az off-line attribútumú fájlokat.

Fájlcsoportok összehasonlításához használjon helyettesítő karaktereket.

Megjeleníti/beállítja az NTFS partíciókon található fájlok tömörítési jellemzőit. NTFS-partíciókon lévő fájlok tömörítésének megjelenítése és módosítása.   Használata: 

COMPACT [/C | /U] [/S[:könyvtár]] [/A] [/I] [/F] [/Q] [fájlnév [...]]
/C Tömöríti a megadott fájlokat. A könyvtárakat úgy jelöli meg, hogy az ezután hozzáadott fájlok tömörítésre kerülnek.
/U Kibontja a megadott fájlokat. A könyvtárakat úgy jelöli meg, hogy az ezután hozzáadott fájlok nem kerülnek tömörítésre.
/S Végrehajtja a megadott műveletet az adott könyvtárban és az összes alkönyvtárban lévő fájlokon. Az alapértelmezett "könyvtár" az aktuális könyvtár.
/A Megjeleníti a rejtett és rendszer attribútummal rendelkező fájlokat. Ezek a fájlok az alapértelmezés szerint kimaradnak.
/I Hibák előfordulása után is folytatja a megadott művelet végrehajtását. Az alapértelmezés szerint a COMPACT leáll, ha hiba lép fel.
/F A tömörítési műveletet végrehajtja minden megadott fájl esetén, még akkor is, ha azok már tömörítettek. A már tömörített fájlok az alapértelmezés szerint kimaradnak.
/Q Csak a legalapvetőbb információkról tesz jelentést.
fájlnév A tömörítendő fájlok és könyvtárak neve

Paraméterek nélkül a COMPACT az aktuális könyvtár és a benne lévő fájlok tömörítési állapotát jeleníti meg. Használható több fájlnév és az összes helyettesítő karakter is. A paraméterek közé szóközöket kell helyezni.

FAT köteteket NTFS kötetekké konvertál. Az aktuális meghajtót nem lehet konvertálni.   Használata:  CONVERT kötet /FS:NTFS [/V] [/CvtArea:fájlnév] [/NoSecurity] [/X]

kötet a meghajtóbetűjel (kettősponttal lezárva), csatlakoztatási pont vagy kötetnév.
/FS:NTFS a kötetet NTFS rendszerűvé kell konvertálni.
/V a parancsot részletes üzemmódban kell futtatni.
/CvtArea:fájlnév megadja az NTFS-rendszerfájlok helyét a gyökérkönyvtárban.
/NoSecurity megadja, hogy a konvertált fájlokhoz és könyvtárakhoz mindenki hozzáférjen.
/X a kötet leválasztásának kényszerítése, ha szükséges. A kötethez megnyitott összes leíró érvénytelen lesz.

Fájlokat másol egyik helyről a másikra. Egy vagy több fájl másolása másik helyre.   Használata: 

COPY [/D] [/V] [/N] [/Y | /-Y] [/Z] [/A | /B ] forrás [/A | /B]
   [+ forrás [/A | /B] [+ ...]] [cél [/A | /B]]
forrás A másolandó fájlt vagy fájlokat adja meg.
/A ASCII szöveges fájlt jelöl.
/B Bináris fájlt jelöl.
cél Az új fájl(ok) könyvtárát/nevét adja meg.
/D A célfájlt titkosítatlanul is létre lehet hozni
cél Az új fájl(ok) nevét és könyvtárát adja meg.
/V Ellenőrzi, hogy a fájlok helyesen lettek-e másolva.
/N Rövid fájlnevet használ, amikor lehetséges nem 8+3 nevű fájl másolásakor.
/Y Felülír létező fájlokat megerősítés nélkül
/-Y Megerősítést kér létező fájlok felülírása előtt.
/Z A hálózati fájlokat újraindítható módban másolja.

A /Y kapcsolót be lehet állítani a COPYCMD környezeti változóban. Ezt a /-Y parancssori kapcsoló felülbírálhatja. Alapértelmezés szerint rákérdez a felülírások előtt, ha nem kötegfájlból fut. Fájlok összefűzéséhez adjon meg egyetlen fájlt célként, és több fájlt forrásként (helyettesítő karakterek vagy a fájl1+fájl2+fájl3 alak használatával).

Megjeleníti/törli a rendszerdátumot. Dátum megjelenítése és beállítása

  Használata:  DATE [dátum] A paraméter nélkül kiadott DATE parancs megjeleníti a jelenlegi dátumot és bekér egy újat. Ha a dátumot nem módosítja, nyomja meg az ENTER billentyűt. Ha a parancsbővítések engedélyezettek, a DATE parancs támogatja a /T kapcsolót, ami a parancs számára azt jelenti, hogy új dátum kérése nélkül egyszerűen jelenítse meg a napi dátumot.

Fájlokat töröl. Egy vagy több fájlt töröl.

  Használata:  DEL [/P] [/F] [/S] [/Q] [/A[[:]attribútumok]] nevek
  Használata:  ERASE [/P] [/F] [/S] [/Q] [/A[[:]attribútumok]] nevek

nevek Egy vagy több fájlból vagy könyvtárból álló listát ad meg. Helyettesítő karaktereket lehet használni több fájl törléséhez. Ha könyvtárat ad meg, az összes benne lévő fájl törlődik.
/P Rákérdez minden egyes fájl törlése előtt.
/F Az írásvédett fájlok kényszerű törlése.
/S Megadott fájl törlése az összes alkönyvtárból.
/Q Csendes mód, ne kérdezzen rá a törlésre globális helyettesítő karakter esetén.
/A Fájlok kiválasztása attribútumaik alapján.
attribútumok R Írásvédett fájlok S Rendszerfájlok
H Rejtett fájlok A Archiválandó fájlok
- Negálást jelentő előtag

Ha a parancsbővítések engedélyezettek, a DEL és az ERASE parancs a következőképpen módosul: A /S kapcsoló megjelenítési értelme az ellentettjére fordul: csak a törölt fájlokat jeleníti meg, nem pedig azokat, amelyek nem találhatók.

Kilistázza egy könyvtárban található fájlok és alkönyvtárak adatait. Egy könyvtárban lévő fájlok és alkönyvtárak listájának megjelenítése

  Használata:  DIR [meghajtó:][elérési_út][fájlnév] [/A[[:]attribútumok]] [/B] [/C] [/D][/L] [/N] [/O[[:]rendezési_sorrend]] [/P] [/Q] [/S] [/T[[:]időmező]] [/W][/X] [/4]

[meghajtó:][elérési_út][fájlnév] A listázandó meghajtót, könyvtárat és/vagy fájlokat adja meg.
/A Az adott attribútummal rendelkező fájlokat jeleníti meg.
attribútumok D Könyvtárak R Írásvédett fájlok
H Rejtett fájlok A Archiválandó fájlok
S Rendszerfájlok - Negálást jelentő előtag
/B Egyszerű formátum használata (nincs fejléc-információ és összegzés).
/C Ezres elválasztójel megjelenítése a fájlméretben. Ez az alapértelmezett. Az elválasztó letiltásához használja a /-C kapcsolót.
/D Ugyanaz, mint a széles, de a fájlok oszlop szerint vannak rendezve.
/L Kisbetűk használata.
/N Új hosszú lista, ahol a fájlnevek a jobb szélen vannak.
/O Fájlok rendezett listázása.
rendezési_sorrend:
N Név szerint (ábécésorrend) S Méret szerint(növekvő)
E Kiterjesztés szerint (ábécésorrend)
D Dátum szerint (legrégebbi legelőször)
G Könyvtárak először
- Ellentétes rendezési sorrendet jelölő előtag
/P Képernyőnkénti információkiírás.
/Q A fájl tulajdonosának megjelenítése.
/S Fájlok megjelenítése az adott könyvtárban és annak összes alkönyvtárában.
/T Megadja, az idő mely mezője legyen a rendezésre használva.
időmező C Létrehozás
A Utolsó hozzáférés
W Utolsó módosítás
/W Széles formátum használata.
/X A 8+3 alakú nevek megjelenítése. A formátum olyan, mint a /N kapcsolóval megjelenített, csak a hosszú név elé be van szúrva a rövid név. Ha nincs megadva rövid név, szóközök jelennek meg helyette.
/4 Négy jegyből álló évszámok megjelenítése.

A kapcsolókat előre is be lehet állítani a DIRCMD környezeti változóval. Az előre beállított kapcsolókat a kapcsoló - jellel (kötőjel) való negálásával lehet felülbírálni - például /-W.

Összehasonlítja két mágneslemez tartalmát. Két hajlékonylemez tartalmának összehasonlítása   Használata:  DISKCOMP [1. meghajtó:[2. meghajtó:]]

Egy lemez teljes tartalmát átmásolja egy másik lemezre. Hajlékonylemez tartalmának másolása másik hajlékonylemezre.   Használata:  DISKCOPY [1. meghajtó: [2. meghajtó:]] [/V]

/V Megvizsgálja, hogy az adatok másolása hibátlan volt-e.

A két hajlékonylemez típusának meg kell egyeznie. Az 1. és a 2. meghajtónak ugyanaz a meghajtó is megadható.

E program elindítása után szerkeszteni lehet a parancssort, visszahívni a korábbi Windows-parancsokat és makrókat lehet létrehozni. Parancssor szerkesztése, Windows XP parancsok visszahívása és makrók létrehozása.

  Használata: 

DOSKEY [/REINSTALL] [/LISTSIZE=méret] [/MACROS[:ALL | :exenév]]
 [/HISTORY] [/INSERT | /OVERSTRIKE] [/EXENAME=exenév] [/MACROFILE=filename]
 [makrónév=[szöveg]]
/REINSTALL A Doskey új példányának telepítése.
/LISTSIZE=méret A parancsok előzménypufferének mérete.
/MACROS Az összes Doskey-makró megjelenítése.
/MACROS:ALL Az összes olyan végrehajtható fájlhoz tartozó makró megjelenítése, amelynek van Doskey-makrója
/MACROS:exenév Az adott végrehajtható fájlhoz tartozó összes makró megjelenítése.
/HISTORY A memóriában tárolt összes parancs megjelenítése.
/INSERT A begépelt új szöveg beszúrása a régi szövegbe.
/OVERSTRIKE A régi szöveg felülírása a begépelt új szöveggel.
/EXENAME=exenév A végrehajtható fájl.
/MACROFILE=fájlnév A telepítendő makrók fájlja.
makrónév A létrehozandó makró neve.
szöveg A rögzítendő parancsok.

A FEL és LE nyilak visszahívják a parancsokat; az ESC törli a parancssort; az F7 megjeleníti az előző parancsokat; Az ALT+F7 törli az előző parancsokat; az F8 keres az előző parancsok között; az F9 szám szerint választ parancsot; az ALT+F10 törli a makródefiníciókat.

A következők speciális kódok a Doskey makródefinícióban:

$T Parancselválasztó. Több parancs megadását teszi lehetővé egy makróban.
$1-$9 Kötegfájl-paraméterek. Megfelel a kötegfájlok %1-%9 kifejezéseinek.
$* A makró neve utáni szövegrésszel lesz helyettesítve a parancssorban.

Üzeneteket jelenít meg, vagy ki/bekapcsolja a parancsok visszhangját.

Üzenetek megjelenítése és a parancsmegjelenítés (echo) be- vagy kikapcsolása:

ECHO [ON | OFF]
ECHO [üzenet]
ECHO.

Egy üres sort szúr be a parancsvégrehajtás után.

A beállítások megjelenítéséhez írja be az ECHO parancsot paraméter nélkül.

A parancsfájlok kiértékelését globális módban folytatja. Kötegfájl lokális feldolgozási módjának vége. Az ENDLOCAL parancs kiadása utáni környezeti módosítások a kötegfájlra vonatkozóan nem helyiek; az előző beállítások a kötegfájl befejezésekor nem állnak vissza.

ENDLOCAL Ha a parancsbővítések engedélyezve vannak, az ENDLOCAL a következőképpen változik:

Ha a megfelelő SETLOCAL engedélyezi vagy letiltja a parancsbővítéseket az új ENABLEEXTENSIONS vagy DISABLEEXTENSIONS lehetőségekkel, az ENDLOCAL után a parancsbővítések engedélyezett vagy letiltott állapota visszaáll az adott SETLOCAL parancs végrehajtása előtti állapotra.

Fájlokat töröl.

Lásd: a DEL parancsnál

Kilép a CMD.EXE parancsértelmező programból. Kilépés a CMD.EXE programból (parancsértelmező) vagy az aktuális kötegelt parancsfájlból.   Használata:  EXIT [/B] [kilépési_kód]

/B kilépés az aktuális kötegelt parancsfájlból a CMD.EXE helyett. Ha kötegfájlon kívülről hajtja végre, kilép a CMD.EXE parancsból.
kilépési_kód egy számszerű kódot ad meg. Ha a /B kapcsoló meg van adva, az ERRORLEVEL változót erre a számra állítja be. Ha a CMD.EXE programból lép ki, a folyamat kilépési kódját erre állítja be.

Összehasonlít két fájlt vagy két fájlhalmazt, és megjeleníti a különbségeket. Két fájl vagy fájlhalmaz összehasonlítása és a közöttük lévő különbségek megjelenítése

  Használata:  FC [/A] [/C] [/L] [/LBn] [/N] [/T] [/U] [/W] [/nnnn] 1. fájlnév 2. fájlnév

FC /B 1. fájlnév 2. fájlnév

/A A különbséghalmazoknak csak az első és az utolsó sorát jeleníti meg.
/B Bináris összehasonlítás.
/C Nem tesz különbséget nagy- és kisbetűk között.
/L A fájlokat ASCII szövegként hasonlítja össze.
/LBn Az egymást követhető különbségek maximális számát a megadott számú sorra állítja.
/N ASCII összehasonlításkor megjeleníti a sorszámot.
/T Nem alakítja át a tabulátorokat szóközökké.
/U A fájlokat UNICODE szövegfájlokként hasonlítja össze.
/W Tömöríti az üres helyeket (tabulátorok és szóközök).
/nnnn Az egymást követő sorok számát határozza meg, amelyeknek egy eltérés után meg kell egyezniük.
[meghajtó1:][elérési_út1][fájlnév1] Az összehasonlítandó első fájlkészletet adja meg.
[meghajtó2:][elérési_út2][fájlnév2] Az összehasonlítandó második fájlkészletet adja meg.

Szöveges karakterláncot keres a megadott fájlokban. Karakterlánc keresése fájlban vagy fájlokban.   Használata: 

FIND [/V][/C][/N][/I] [/OFF[LINE]] "karakterlánc" [[meghajtó:][elérési út]fájlnév[ ...]]
/V A karakterláncot NEM tartalmazó sorok megjelenítése.
/C A tartalmazó soroknak csak a számát jeleníti meg.
/N A megjelenített sorokat sorszámmal együtt jeleníti meg.
/I Kereséskor nem különbözteti meg a kis- és a nagybetűket.
/OFF[LINE] Ne hagyja ki az off-line állapotú fájlokat.
"karakterlánc" A keresendő szöveg megadása.
[meghajtó:][elérési út]fájlnév A keresendő fájl vagy fájlok.

Ha nincs megadva elérési út, a FIND a parancssorba beírt szöveget vagy másik parancstól átirányított szöveget keres.

Karakterláncot keres a megadott fájlokban. Karakterlánc keresése fájlokban.   Használata: 

FINDSTR [/B] [/E] [/L] [/R] [/S] [/I] [/X] [/V] [/N] [/M] [/O] [/P]
    [/F:fájl] [/C:karakterlánc] [/G:fájl] [/D:könyvtárlista]
    [/A:színattribútumok] [/OFF[LINE]] [karakterláncok]
     [[meghajtó:][elérési_út]fájlnév[ ...]]
/B Minta keresése a sor elején.
/E Minta keresése a sor végén.
/L A keresési karakterláncok használata literálisan.
/R A keresési karakterláncok használata kifejezésként.
/S Egyező fájlok keresése az aktuális könyvtárban és annak minden alkönyvtárában.
/I Nem kis- és nagybetűérzékeny keresés.
/X A tökéletesen egyező sorok kiírása.
/V A nem egyező sorok kiírása.
/N A sor számának kiírása az egyező sorok elé.
/M Egyezés esetén csak a fájlnév kirása.
/O A karaktereltolás kirása minden egyes egyező sor előtt.
/P A nem nyomtatható karaktereket tartalmazó fájlok kihagyása.
/A:attr Színattribútumok megadása két hexa számjeggyel. Lásd: "color /?"
/F:fájl Fájllista beolvasása a megadott fájlból (/ jelentése: konzol).
/C:karakterlánc Megadott karakterlánc használata literális keresési karakterláncként.
/G:fájl A keresési karakterlánc megszerzése a megadott fájlból (/ jelentése: konzol).
/D:könyvtár Pontosvesszővel elválasztott könyvtárlista keresése
karakterláncok keresendő szöveg.
[meghajtó:][eléréi_út]fájlnév A keresendő fájl(ok).

Ha a paramétert nem előzi meg a /C kapcsoló, szóközökkel válassza el a keresési karakterláncokat. Például a 'FINDSTR "Szia Öcsi" x.y' parancs az x.y fájlban keresi a "Szia" vagy az "Öcsi" szavakat. A 'FINDSTR /C:"Szia Öcsi" x.y' a "Szia Öcsi" karakterláncot keresi az x.y fájlban.

Szabványos kifejezések jegyzéke:

. Helyettesítő karakter: bármely karakter
* Ismétlés: az előző karakter vagy osztály nulla vagy több előfordulása
^ Sorbeli pozíció: sor eleje
$ Sorbeli pozíció: sor vége
[osztály] Karakterosztály: bármely karakter a készletben
[^osztály] Inverz osztály: bármely karakter, amely nincs a készletben
[x-y] Tartomány: bármely karakter a megadott tartományban
\x Escape: Az x metakarakter literális használata
\<xyz Szóbeli pozíció: szó eleje
xyz\> Szóbeli pozíció: szó vége

A FINDSTR szabványos kifejezéseivel kapcsolatos teljes dokumentációt az on-line parancsjegyzékben találja.

A megadott parancsot a kijelölt fájlok mindegyikére végrehajtja. Megadott parancs futtatása egy fájlhalmaz minden egyes elemére

  Használata:  FOR %változó IN (halmaz) DO parancs [paraméterek]

%változó Egybetűs helyettesíthető paraméter.
(halmaz) Egy vagy több fájlból áll, helyettesítő karakterek használhatók.
parancs A minden egyes fájlra végrehajtandó parancs.
paraméterek A megadott parancs paraméterei, illetve kapcsolói.

Ha a FOR parancsot kötegfájlban szeretné használni,  %%változó helyett %változó írandó. A változónévben a kis- és nagybetűk különbözőnek számítanak, így %i nem egyezik ,meg %I-vel.

Ha a parancsbővítések engedélyezve vannak, a FOR parancs következő további formái is támogatottak:

FOR /D %változó IN (készlet) DO parancs [parancs_paraméterei]

Ha a készlet helyettesítő karaktereket tartalmaz, könyvtárnevekre vonatkozik, nem pedig fájlokra.

FOR /R [[meghajtó:]elérési_út] %változó IN (készlet) DO parancs [parancs_paraméterei]

Végigmegy a [meghajtó:]elérési_út helyen kezdődő könyvtárstruktúrán, és végrehajtja a FOR utasítást a fa összes alkönyvtárában. Ha nem ad meg könyvtárat a /R kapcsoló után, az aktuális könyvtár lesz az alapértelmezett. A pont megadásával csak felsorolja a könyvtárfát.

FOR /L %változó IN (kezdet,lépés,vég) DO parancs [parancs_paraméterei]

A készlet egy számsorozat kezdettől végig, lépésenként. Az (1,1,5) a következő számsort eredményezné: 1 2 3 4 5, és a (5,-1,1) pedig a következőt: (5 4 3 2 1)

FOR /F ["beállítások"] %változó IN (fájlkészlet) DO parancs [parancs_paraméterei] FOR /F ["beállítások"] %változó IN ("karakterlánc") DO parancs [parancs_paraméterei] FOR /F ["beállítások"] %változó IN ('parancs') DO parancs [parancs_paraméterei]

vagy a usebackq lehetőséggel:

FOR /F ["beállítások"] %változó IN (fájlkészlet) DO parancs [parancs_paraméterei] FOR /F ["beállítások"] %változó IN ("karakterlánc") DO parancs [parancs_paraméterei] FOR /F ["beállítások"] %változó IN (`parancs`) DO parancs [parancs_paraméterei]

A fájlkészlet egy vagy több fájl neve. Minden fájl meg lesz nyitva és fel lesz dolgozva mielőtt a következő fájlra kerülne a sor. A feldolgozás a következőkből áll: a fájl beolvasása, önálló sorokra való szétbontás, az egyes sorok felbontása nulla vagy több tokenre. Ezután a FOR ciklus törzse lesz meghívva a talált tokenhez beállított változó(k) értékével. Alapértelmezés szerint a /F kapcsoló az első üres, elválasztott tokent adja át az összes fájl összes sorából. Az üres sorok ki lesznek hagyva. Az alapértelmezett elemzési beállításokat felülbírálhatja a "beállítások" paraméter segítségével. Ez egy olyan karakterlánc idézőjelek között, amely egy vagy több kulcsszót tartalmaz a különböző elemzési beállítások megadásához. A kulcsszók a következők:

eol=c - a sorvégét jelző karakter megadása (csak egy)
skip=n - a fájl elején kihagyandó sorok száma
delims=xxx - elválasztó készlet megadása. Ez lecseréli az alapértelmezett készletet (szóköz és TAB)
tokens=x,y,m-n - annak megadása, hogy mely tokeneket kell továbbadni a törzsnek végrehajtásra. Ez további változók lefoglalását teszi szükségessé. A m-n forma egy tartomány, amely az m.-től az n.-ig lévő tokeneket jelenti. Ha a tokens= karakterlánc utolsó karaktere csillag (*), további változó lesz lefoglalva, és az utolsó token feldolgozása után megkapja a maradék sort.
usebackq - az új szemantika használatát jelzi, amikor a záró idézőjelek közé tett karakterlánc parancsként lesz értelmezve, míg az egyszeres idézőjelek közé tett karakterlánc parancskarakterláncnak számít, és lehetővé teszi a kettős idézőjelek használatát a fájlnévkészletben.

Néhány példa segíthet:   Példa: 

FOR /F "eol=; tokens=2,3* delims=, " %i in (sajátfájlom.txt) do@echo %i %j %k

A fenti példa a sajátfájl.txt fájl minden sorát elemezné a pontosvesszővel kezdődő sorok kihagyásával, minden sor 2. és 3., szóközzel vagy TAB-bal elválasztott tokenjét átadná a törzsnek. Figyelje meg a FOR törzsének %i hivatkozását a 2. token, a %j hivatkozását a 3. token és a %k hivatkozását a 3. token után lévő tokenekre. Szóközöket tartalmazó fájlnevek esetén a fájlneveket kettős idézőjelbe kell rakni. Ha így szeretné használni a kettős idézőjeleket, a usebackq lehetőséget is használnia kell, különben a kettős idézőjelek feldolgozandó karakterláncként lesznek értelmezve.

A %i explicit van deklarálva a FOR állításban, a %j és a %k implicit vannak deklarálva a tokens= lehetőséggel. Maximum 26 tokent adhat meg a tokens= sor segítségével, de csak akkor, ha nem próbál meg a 'z' vagy a 'Z' betűknél nagyobbat megadni.

Megjegyzés: A FOR változónevekben a kis- és nagybetűk különbözőnek számítanak, globálisak, és nem lehet egyszerre több, mint 52 aktív. A FOR /F parancsot egy azonnali karakterlánc elemzésére is használhatja, ha a zárójelek közti fájlnévkészletet egyszerű idézőjelek közé rakja, ekkor egy fájlból származó egyszerű sorként lesz feldolgozva.

Végül a FOR /F parancsot egy parancs kimenetének feldolgozására is használhatja. Ezt a zárójelek közötti fájlnévkészlet ellentétes idézőjelek közé rakásával teheti meg. Ekkor parancssorként lesz tekintve, amely egy gyermek CMD.EXE-nek lesz átadva, és a kimenete a memóriában lesz rögzítve, és fájlként lesz feldolgozva. Ezért ez a példa:

FOR /F "usebackq delims==" %i IN (`set`) DO @echo %i

a környezeti változók neveit sorolná fel az aktuális környezetben.

Továbbá a FOR változóhivatkozások helyettesítései is bővültek. Most már a következő szintaxist is használhatja:

%~I - behelyettesítése a %I paraméter idézőjelek (") nélkül
%~fI - behelyettesítése a %I teljesen minősített elérési útja
%~dI - behelyettesítése a %I meghajtóbetűjele
%~pI - behelyettesítése a %I elérési útja
%~nI - behelyettesítése a %I fájlneve
%~xI - behelyettesítése a %I fájlkiterjesztése
%~sI - csak rövid fájlneveket tartalmazó elérési út
%~aI - behelyettesítése a %I fájlattribútumai
%~tI - behelyettesítése a %I dátuma/ideje
%~zI - behelyettesítése a %I fájlmérete
%~$PATH:I - A PATH környezeti változóban lévő könyvtárak keresése, és %I behelyettesítése az első megtalált teljesen minősített elérési úttá. Ha a környezeti változó neve nincs definiálva, vagy a fájl nem található a keresés során, a behelyettesítés üres karakterlánc lesz.

A módosítókat összetett eredmények érdekében csoportosítani is lehet:

%~dpI - behelyettesítése a %I meghajtóbetűjele és elérési útja
%~nxI - behelyettesítése a %I fájlneve és kiterjesztése
%~fsI - behelyettesítése a %I teljes elérési útja rövid nevekkel
%~dp$PATH:I - %I a PATH környezeti változóban felsorolt könyvtárak közötti keresése, és az első megtalált meghajtóbetűjelévé és elérési útjává való behelyettesítése.
%~ftzaI - behelyettesítése a %I egy DIR parancs kimenetéhez hasonló formája.

A fenti példákban a %I és PATH változók más érvényes értékekkel helyettesíthetők. A %~ szintaxist érvényes FOR változónév zár le. Nagybetűs változónevek választása (például %I) olvashatóbbá teszi a sort, és elkerüli a kis- és a nagybetűket nem megkülönböztető módosítókkal való keveredést.

Megformáz egy lemezt a Windows rendszerrel való használatra. Lemez formázása Windows XP rendszerhez.   Használata: 

FORMAT kötet [/FS:fájlrendszer] [/V:címke] [/Q] [/A:méret] [/C] [/X]
FORMAT kötet [/V:címke] [/Q] [/F:méret]
FORMAT kötet [/V:címke] [/Q] [/T:sávok /N:szektorok]
FORMAT kötet [/V:címke] [/Q]
FORMAT kötet [/Q]
kötet A meghajtóbetűjelet (kettősponttal a végén), csatlakozási pontot vagy kötetnevet adja meg.
/FS:fájlrendszer A fájlrendszer típusát adja meg. (FAT, FAT32 vagy NTFS).
/V:címke A kötetcímke neve.
/Q Gyorsformázást hajt végre.
/C csak NTFS: Az új köteten létrehozott fájlok alapértelmezés szerint tömörítve lesznek.
/X A kötet kényszerű leválasztása, ha szükséges. A kötet összes megnyitott leírója érvényét veszti.
/A:méret Felülbírálja az alapértelmezett szektorcsoport-méretet. Általános használathoz az alapértelmezett értékek ajánlottak.
 • Az NTFS a következő értékeket támogatja: 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16K, 32K, 64K.
 • A FAT a következő értékeket támogatja: 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16K, 32K, 64K (128K, 256K az 512 bájtnál nagyobb méretű szektorméretre.).
 • A FAT32 a következő értékeket támogatja: 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16K, 32K, 64K, (128K, 256K az 512 bájtnál nagyobb méretű szektorméretre.).

A FAT és FAT32 fájlrendszerek a következő megkötéseket teszik szükségessé a köteten lévő szektorcsoportokra nézve:

FAT: szektorcsoportok száma ≤ 65526
FAT32: 65526 < szektorcsoportok száma < 4177918

A formázás azonnal leáll, ha megállapítja, hogy a fenti feltételeknek nem lehet eleget tenni a megadott szektorcsoportmérettel.

NTFS-tömörítés nem lehetséges 4096 bájtnál nagyobb szektorcsoportoknál.

/F:méret A formázandó hajlékonylemez méretét adja meg (1,44)
/T:sávok A lemezoldalankénti sávok száma.
/N:szektorok A sávonkénti szektorok száma.

A fájlkiterjesztés-társításokban szereplő fájltípusokat jeleníti meg vagy módosítja. A fájlkiterjesztéshez társított fájltípusok megjelenítése vagy módosítása

  Használata:  FTYPE [fájltípus[=[megnyitó parancs]]]

fájltípus A vizsgálandó vagy módosítandó fájltípus. megnyitó parancs Az ilyen típusú fájlok megnyitásához használandó parancs.

A megnyitó paranccsal rendelkező jelenlegi fájltípusok megjelenítéséhez írja be az FTYPE parancsot paraméterek nélkül. Ha az FTYPE parancsot csak egy fájltípussal hívja meg, úgy az az adott fájltípus jelenlegi megnyitó parancsa jelenik meg. Ha nem ad meg megnyitó parancsot, akkor az FTYPE parancs törli az adott fájltípus megnyitó parancsát. Megnyitó parancson belül a %0 vagy %1 jelek helyére a cmd.exe az indítani kívánt fájlnevet helyettesíti be. %* az összes paramétert jelenti, %2 az első paramétert, %3 a másodikat, stb. A %~n n. paramétertől kezdődően az összes fennmaradó paramétert jelenti, ahol n 2 és 9 közötti lehet. Például:

  ASSOC .pl=PerlScript
  FTYPE PerlScript=perl.exe %1 %*

Így a következő módon hív meg egy Perl parancsfájlt:

  script.pl 1 2 3

Ha el szeretné kerülni a kiterjesztések begépelését, tegye a következőt:

  set PATHEXT=.pl;%PATHEXT%

Ekkor a parancsfájl a következők szerint hívható meg:

  script 1 2 3

A Windows parancsértelmezőjét a parancsfájl egy címkével ellátott sorára viszi. A cmd.exe egy kötegfájl címkézett sorára való irányítása

  Használata:  GOTO címke

címke A kötegfájlban címkeként használt karakterlánc.

A címke a sorban önmagában áll, és kettősponttal kezdődik. Ha a parancsbővítések engedélyezve vannak, a GOTO parancs a következőképpen módosul: A GOTO parancs most az :EOF címkét is elfogadja, ami az aktuális kötegfájl végére viszi át a vezérlést. Ez egyszerű módja egy kötegfájlból való kilépésnek címkedefiniálás nélkül. Ez a lehetőség jól jön a CALL parancs egyes bővítményeinek használatakor, leírásukért gépelje be a CALL /? parancsot..

Lehetővé teszi, hogy a Windows grafikus üzemmódban megjelenítsen egy bővített karakterkészletet. A kiterjesztett karakterkészlet grafikus módban való megjelenítésének lehetővé tétele a Windows számára.

  Használata:  GRAFTABL [xxx] GRAFTABL /STATUS

xxx Kódlap számát határozza meg.
/STATUS A GRAFTABL-lal jelenleg használandó kódlapot határozza meg.

Súgóinformációt ad a Windows parancsairól. Súgóinformációk a Windows XP parancsaival kapcsolatban.

  Használata:  HELP [parancs] vagy

HELP /?
parancs - az adott parancs súgóinformációinak megjelenítése.

Feltételes végrehajtást tesz lehetővé a parancsfájlokban. Feltételtől függő feldolgozás kötegelt programokban.   Használata:  IF [NOT] ERRORLEVEL szám parancs IF [NOT] karakterlánc1==karakterlánc2 parancs IF [NOT] EXIST fájlnév parancs

NOT Megadja, hogy a Windows XP csak akkor hajtsa végre a parancsot, ha a feltétel nem teljesül.
ERRORLEVEL szám Igaz értéket ad, ha a legutóbb futtatott program nagyobb vagy egyenlő kilépési kódot adott vissza, mint a megadott szám.
karakterlánc1==karakterlánc2 Igaz értéket ad, ha megadott karakterláncok egyeznek.
EXIST fájlnév Igaz értéket ad, ha a megadott fájlnév létezik.
parancs Azt a parancsot adja meg, amelyet a feltétel teljesülése esetén végre kell hajtani. A parancsot követheti az ELSE parancs, amely akkor hajtja végre az ELSE kulcsszó utáni parancsot, ha a megadott feltétel nem teljesül.

Az ELSE kulcsszónak ugyanabban a sorban kell lennie, mint az IF után álló parancsnak.

  Példa: 

IF EXIST fájlnév. (
del fájlnév.
) ELSE (
echo A fájl (fájlnév) hiányzik.
)

A következő NEM működne, mert a DEL parancsot új sorral kell lezárni:

IF EXIST fájlnév. DEL fájlnév. ELSE echo A fájl (fájlnév.) hiányzik

A következő sem működne, mert az ELSE parancsnak egy sorban kell lennie az IF parancs végével:

IF EXIST fájlnév. DEL fájlnév.
ELSE ECHO A fájl (fájlnév.) hiányzik

A következő működne, ha mindent egy sorba szeretne írni:

IF EXIST fájlnév. (DEL fájlnév.) ELSE ECHO A fájl (fájlnév.) hiányzik

Ha a parancsbővítések engedélyezettek, az IF parancs így módosul:

IF [/I] karakterlánc1 összehasonlító-kapcsoló karakterlánc2 parancs
IF CMDEXTVERSION szám parancs
IF DEFINED változó parancs

ahol az összehasonlító kapcsoló a következők egyike lehet:

EQU - egyenlő
NEQ - nem egyenlő
LSS - kisebb
LEQ - kisebb vagy egyenlő
GTR - nagyobb
GEQ - nagyobb vagy egyenlő

A /I kapcsoló azt jelenti, hogy a nagy- és kisbetűket a karakterlánc összehasonlításakor megegyezőnek kell venni. Az /I kapcsoló használható az IF karakterlánc1==karakterlánc2 alakja esetén is. Ezek az összehasonlítások általánosak, és ha mind a karakterlánc1, mind a karakterlánc2 csak számokból áll, úgy a karakterláncok számokká konvertálódnak, és numerikus összehasonlítás történik.

A CMDEXTVERSION feltétel ugyanúgy működik, mint az ERRORLEVEL, azzal a különbséggel, hogy a parancsbővítéssel társított belső verziószámmal hasonlítössze. Az első verzió az 1. Ez a szám mindig eggyel nő, valahányszor a parancsbővítésekben jelentős változás történik. A CMDEXTVERSION feltétel soha nem igaz, ha a parancsbővítések tiltottak.

A DEFINED feltétel ugyanúgy működik, mint az EXISTS, eltekintve attól, hogy egy környezeti változó nevét használja, és igaz értéket ad vissza, ha a környezeti változó definiálva van.

Az %ERRORLEVEL% behelyettesítése az ERRORLEVEL aktuális értékét tartalmazó karakterlánc, ha még nincs ilyen nevű környezeti változó. Ha van, annak az értékét kapja. Egy program futtatása után a következő részlet mutatja be az ERRORLEVEL használatát:

goto answer%ERRORLEVEL%
:answer0
echo A program visszatérési kódja: 0
:answer1
echo A program visszatérési kódja: 1

Numerikus összehasonlítást is végezhet:

IF %ERRORLEVEL% LEQ 1 goto ok

A %CMDCMDLINE% behelyettesíti az eredetileg a parancssornak átadott CMD.EXE-t, mielőtt a CMD.EXE bármit is feldolgozhatna, ha nincs még CMDCMDLINE nevű környezeti változó. Ha van, akkor annak az értékét fogja megkapni.

%CMDEXTVERSION% a CMDEXTVERSION jelenlegi értékének karakterláncos megjelenítésébe lesz behelyettesítve, ha még nincs CMDEXTVERSION nevű környezeti változó. Ha van, akkor az értékét fogja megkapni.

Létrehozza, megváltoztatja vagy törli egy lemezkötet címkéjét. Lemez kötetcímkéjének létrehozása, módosítása vagy törlése

  Használata:  LABEL [meghajtó:][címke] LABEL [/MP] [kötet] [címke]

meghajtó A meghajtó betűjelét adja meg.
címke A kötet címkéjét adja meg.
/MP Azt adja meg, hogy a kötetet csatlakozási pontként vagy kötetnévként kell kezelni.
kötet A meghajtóbetűjelet (kettősponttal a végén), csatlakozási pontot vagy a kötetnevet adja meg. Ha kötetnevet ad meg, a /MP jelző szükségtelen.

Könyvtárat hoz létre. Könyvtár létrehozása

MKDIR [meghajtó:]elérési út MD [meghajtó:]elérési út

Ha a parancsbővítések engedélyezettek, az MKDIR parancs így módosul:

Az MKDIR parancs szükség esetén létrehozza az elérési úton a közbenső könyvtárakat. Tegyük fel például, hogy az \a nem létezik. Ekkor:

  mkdir \a\b\c\d

ugyanaz, mint:

  mkdir \a
  chdir \a
  mkdir b
  chdir b
  mkdir c
  chdir c
  mkdir d

amit akkor kellene beírni, ha a bővítések tiltottak lennének.

Könyvtárat hoz létre. Lásd: az MD parancsnál

Beállítja egy rendszereszköz paramétereit. Rendszereszközök beállítása

Soros port: MODE COMm[:] [BAUD=b] [PARITY=p] [DATA=d] [STOP=s] [to=on|off] [xon=on|off] [odsr=on|off]

               [octs=on|off] [dtr=on|off|hs] [rts=on|off|hs|tg] [idsr=on|off]

Eszközállapot: MODE [eszköz] [/STATUS]

Nyomtatás átirányítása: MODE LPTn[:]=COMm[:]

Kódlap kijelölése: MODE CON[:] CP SELECT=yyy

Jelenlegi kódlap: MODE CON[:] CP [/STATUS]

Parancssorablak mérete: MODE CON[:] [COLS=c] [LINES=n]

Billentyűismétlés értéke: MODE CON[:] [RATE=r DELAY=d]

Egyszerre egy képernyőnyi szöveget jelenít meg. Egy képernyőnyi kimenet megjelenítése

  Használata:  MORE [/E [/C] [/P] [/S] [/Tn] +n < [meghajtó:][elérési út]fájlnév parancsnév | MORE [/E [/C] [/P] [/S] [/Tn] +n MORE /E [/C] [/P] [/S] [/Tn] [+n] [fájlok]

fájlnév A megjelenítendő fájl.
parancsnév A parancs, amelynek az eredménye megjelenik.
/E A (MORE) parancs bővítéseinek engedélyezése.
/C Képernyő törlése az oldal megjelenítése előtt.
/P Lapdobáskarakterek értelmezése.
/S Az üres sorok összevonása egyetlen sorrá.
/Tn Tabulátorok átalakítása n szóközzé (alapértelmezés: 8).

A kapcsolókat meg lehet adni a MORE (nevű) környezeti változóban:

+n Az első fájl megjelenítésének elkezdése az n. sorban.
fájlok A megjelenítendő fájlok listája. A listában szereplő fájlokat szóközökkel kell elválasztani.

Ha a bővítmények engedélyezettek, a következő parancsok használhatók a -- Tovább -- parancssorban:

P n A következő n sor megjelenítése
S n A következő n sor kihagyása.
F A következő fájl megjelenítése.
Q Kilépés.
= Sorszám megjelenítése.
? Súgósor megjelenítése.
<szóköz> A következő oldal megjelenítése.
<Enter> A következő sor megjelenítése.

Egy vagy több fájlt áthelyez egyik könyvtárból a másikba. Fájlok áthelyezése, valamint fájlok és könyvtárak átnevezése.

Egy vagy több fájl áthelyezése:   Használata:  MOVE [/Y | /-Y] [meghajtó:][elérési_út]fájlnév[,…] cél

Könyvtár átnevezése: MOVE [/Y | /-Y] [meghajtó:][elérési_út]könyvtárnév1 könyvtárnév2

 [meghajtó:][elérési_út]fájlnév  Az áthelyezendő fájlok nevét adja meg
 cél           A fájlok új helyét adja meg. A cél tartalmazhat meghajtóbetűjelet és kettőspontot, könyvtárnevet
             vagy ezek kombinációját. Ha csak egy fájlt helyez át, fájlnevet is megadhat a fájl új néven való
             mentéséhez.
 [meghajtó:][elérési_út]könyvtárnév1 Az átnevezendő könyvtár nevét adja meg.
 könyvtárnév2      A könyvtár új nevét adja meg.
 /Y           Létező célfájl felülírására való rákérdezés letiltása.
 /-Y           Létező célfájl felülírására való rákérdezés engedélyezése.

A /Y kapcsoló benne lehet a COPYCMD környezeti változóban. Ezt felül lehet írni parancssorban a /-Y kapcsolóval. Az alapértelmezett beállítás rákérdezés felülírás előtt, hacsak a MOVE parancs kötegfájlból nincs indítva.

Megjeleníti/beállítja a futtatható fájlok keresési útját. Végrehajtható fájlokhoz állít be vagy jelenít meg keresési elérési útvonalat.   Használata:  PATH meghajtó:elérési_út[;…][;%PATH%] PATH ;

Írja be a PATH ; parancsot az összes keresési elérési út törléséhez, és ahhoz, hogy a cmd.exe program csak az aktuális könyvtárban keressen. A jelenlegi keresési elérési út megjelenítéséhez írja be a PATH parancsot paraméterek nélkül. Ha a %PATH% változót beleírja az új keresési elérési útba, a régi keresési elérési út hozzá lesz fűzve az új beállításokhoz.

Felfüggeszti a parancsfájl végrehajtását és megjelenít egy üzenetet a képernyőn.

Kötegfájl feldolgozásának a felfüggesztése, és az 'A folytatáshoz nyomjon meg egy billentyűt . . .' üzenet megjelenítése

PAUSE > NUL

'A folytatáshoz nyomjon meg egy billentyűt . . .' üzenet kiírásának letiltása.

Visszatér a PUSHD paranccsal elmentett könyvtárhoz. Váltás a PUSHD parancs által eltárolt könyvtárra.

POPD

Ha a parancsbővítések engedélyezettek, a POPD parancs törli a PUSHD parancs által létrehozott ideiglenes meghajtóbetűjeleket, amikor a POPD kiadásával kiveszi azt a könyvtárveremből.

Kinyomtat egy szövegfájlt. Szövegfájl nyomtatása

  Használata:  PRINT [/D:eszköz] meghajtó:[elérési út]fájlnév

/D:eszköz A nyomtatóeszközt határozza meg.

Megváltoztatja a Windows promptját A cmd.exe promptját módosítja.

  Használata:  PROMPT [szöveg]

 szöveg Új parancssori promptot ad meg.

A prompt normál karakterekből és az alábbi speciális jelekből állhat:

$A & (és-jel)
$B | (pipe)
$C ( (nyitó zárójel)
$D Aktuális dátum
$E Escape kód (27-es ASCII kód)
$F ) (záró zárójel)
$G > (nagyobb jel)
$H Backspace (az előző karakter törlése)
$L < (kisebb jel)
$N aktuális meghajtó
$P aktuális meghajtó és elérési út
$Q = (egyenlőségjel)
$S (szóköz)
$T aktuális idő
$V Windows XP verziószáma
$_ Kocsivissza és soremelés
$$ $ (dollárjel)

Ha a parancsbővítések engedélyezettek, a PROMPT parancs támogatja a következő kiegészítő formázó karaktereket:

$+ A PUSHD könyvtárverem mélységétől függően nulla vagy több pluszjel (+), ahol minden egyes tárolt szinthez egyetlen karakter tartozik.
$M Megjeleníti az aktuális meghajtóbetűjellel társított távoli nevet, vagy ha az aktuális meghajtó nem egy hálózati meghajtó, akkor egy üres karakterláncot.

Elmenti az aktuális könyvtár nevét, majd átvált a paraméterként megadott könyvtárra. Eltárolja az aktuális könyvtárat a POPD parancs számára, majd a megadott könyvtárra vált.

PUSHD [elérési út | ..]

 elérési út    A leendő aktuális könyvtár.

Ha a parancsbővítések engedélyezettek, a PUSHD parancs a normál meghajtóbetűjelen és elérési úton kívül elfogadja a hálózati elérési utakat is. Ha hálózati elérési utat ad meg, akkor a PUSHD egy ideiglenes meghajtóbetűjelet hoz létre, amely a megadott hálózati erőforrásra mutat, és eme átmenetileg definiált meghajtóbetűjel használatával módosítja az aktuális meghajtót és könyvtárat. Az ideiglenes meghajtóbetűjelek kiosztása a Z: meghajtótól visszafelé történik, az első nem használt betűjelig.

Töröl egy könyvtárat. Könyvtár eltávolítása (törlése)

  Használata: 

RMDIR [/S] [/Q] [meghajtó:]elérési út
RD [/S] [/Q] [meghajtó:]elérési út
/S A megadott könyvtáron kívül eltávolítja a benne lévő összes alkönyvtárat és fájlt is. Könyvtárfa eltávolítására használatos.
/Q Csendes mód; nincs kérdés, hogy a könyvtárfa eltávolítható-e.

Visszaállítja az olvasható információkat a hibás vagy megsérült lemezről. Olvasható információ helyreállítása rossz vagy sérült lemezről

RECOVER [meghajtó:][elérési út]fájlnév A RECOVER parancs használata előtt nézze meg az online parancsdokumentációt a Windows XP súgójában.

Megjegyzéseket tartalmazó sorok kulcsszava a parancsfájlokban és a CONFIG.SYS-ben. Megjegyzések beírása kötegfájlba vagy a CONFIG.SYS fájlba

  Használata:  REM [megjegyzés]

Fájl, vagy fájlok átnevezése.   Használata: 

 • RENAME [meghajtó:][elérési út]1. fájlnév 2. fájlnév.
 • REN [meghajtó:][elérési út]1. fájlnév 2. fájlnév.

A célfájl számára nem adható meg új meghajtó vagy elérési út.

Fájlokat nevez át. Lásd: REN

Fájlokat ír felül. Fájlcsere

  Használata: 

 • REPLACE [meghajtó1][1. elérési út]fájlnév [meghajtó2][2. elérési út] [/A] [/P] [/R] [/W]
 • REPLACE [meghajtó1][1. elérési út]fájlnév [meghajtó2][2. elérési út] [/P] [/R] [/S] [/W] [/U]
fájlnév A forrásfájl vagy -fájlok.
[2. elérési út] Azt a könyvtárat határozza meg, ahol a fájlokat cserélni kell.
/A Új fájlokat ad a célkönyvtárhoz. Nem használható a /S vagy a /U kapcsolóval.
/P Megerősítést kér fájlcsere vagy forrásfájl hozzáadása előtt.
/R az írásvédett fájlok is cseréli a nem védett fájlok mellett.
/S Cseréli a fájlokat a célkönyvtár minden alkönyvtárában. Nem használható a /A kapcsolóval.
/W Egy lemez behelyezésére vár, mielőtt elkezdené.
/U Csak azokat a fájlokat cseréli, amelyek régebbiek a forrásfájloknál. Nem használható a /A kapcsolóval.

Töröl egy könyvtárat. Könyvtár eltávolítása (törlése)

RMDIR [/S] [/Q] [meghajtó:]elérési út
RD [/S] [/Q] [meghajtó:]elérési út
/S A megadott könyvtáron kívül eltávolítja a benne lévő összes alkönyvtárat és fájlt is. Könyvtárfa eltávolítására használatos.
/Q Csendes mód; nincs kérdés, hogy a könyvtárfa eltávolítható-e.

A Windows környezeti változóit megjeleníti, értéket ad nekik, vagy törli őket. A Cmd.exe környezeti változóinak megjelenítése, beállítása vagy eltávolítása

  Használata:  SET [változó=[karakterlánc]]

változó A környezeti változó neve.
karakterlánc A változóhoz hozzárendelendő karaktersorozat.

Az aktuális környezeti változók megjelenítéséhez paraméterek nélkül írja be.

Ha a parancsbővítések engedélyezve vannak, a SET parancs a következőképpen módosul:

A SET parancs egy változónévvel kiadva (egyenlőségjel vagy érték nélkül) az összes olyan változó értékét kiírja, amelyek előtagja megegyezik a SET parancsban megadott névvel. Például:

  SET P

Ez a parancs az összes 'P' betűvel kezdődő változó értékét kiírja.

A SET parancs az ERRORLEVEL értékét 1-re állítja, ha a változó neve nem található az aktuális környezetben.

A SET parancs nem engedi, hogy egyenlőségjel legyen egy változó nevében.

Két új kapcsolója van a SET parancsnak:

  SET /A kifejezés
  SET /P változó=[promptkarakterlánc]

A /A kapcsoló azt adja meg, hogy az egyenlőségjel jobb oldalán kiértékelendő numerikus kifejezés áll. A kifejezés kiértékelése elég egyszerű, és a következő műveleteket támogatja csökkenő precedenciasorrendben:

  ()         - csoportosítás
  ! ~ -        - egyváltozós operátorok
  * / %        - aritmetikai operátorok
  + -         - aritmetikai operátorok
  << >>        - logikai eltolás
  &          - bitenkénti AND
  ^          - bitenkénti XOR
  |          - bitenkénti OR
  = *= /= %= += -=  - hozzárendelés
   &= ^= |= <<= >>=
  ,          - kifejezés elválasztója

Logikai vagy modulus operátor használatakor a kifejezést idézőjelek közé kell tenni. A kifejezésben lévő minden nem numerikus karakterlánc környezeti változóként lesz kezelve, és az értékeik számokká lesznek konvertálva a használat előtt. Ha egy környezeti változó neve adott, de nincs definiálva az aktuális környezetben, nulla lesz használva. Ez lehetővé teszi, hogy úgy végezzen aritmetikai műveleteket, hogy nem kell előtte begépelni az összes % jelet az értékeik megszerzéséhez. Ha a SET /A kötegfájlon kívülről, a parancssorból van kiadva, a kifejezés végső értékét jeleníti meg. A társítás operátorhoz szükség van egy környezeti paraméterre az operátortól balra. A numerikus értékek decimálisan értendők, hacsak nem előzi meg 0x (hexadecimális) vagy 0 (oktális) számokhoz. Így a 0x12 = 18 = 022. Megjegyzés: az oktális forma összekeverhető: 08 és 09 nem érvényes számok, mert a 8 és a 9 nem érvényes oktális számjegyek.

A /P kapcsoló teszi lehetővé, hogy egy változó egy felhasználó által beírt értéket vegyen fel. A beolvasás előtt a megadott promptkarakterláncot jeleníti meg. A promptkarakterlánc lehet üres is.

A környezeti váltózók helyettesítését a következők szerint lehet bővíteni:

  %PATH:str1=str2%

A fenti példa a PATH környezeti változó értékét módosítja úgy, hogy az "str1" karakterlánc összes előfordulását "str2"-re cseréli. Az "str2" üres karakterlánc is lehet, így hatásosan lehet törölni "str1" összes előfordulását a bővített kimenetből. Az "str1" csillaggal is kezdődhet. Ekkor a bővített kimenet az str1 maradék részének első előfordulásától lévő karakterlánc lesz.

Bővítéshez alkarakterláncokat is megadhat.

  %PATH:~10,5%

Ez a példa a PATH környezeti változó bővítésekor csak a 11. karaktertől számított 5 karaktert használja. Ha nincs hossz megadva, az alapértelmezés a változó maradék része. Ha bármely szám negatív, a használt szám a környezeti változó hossza vagy a megadott hossz hozzá lesz adva a számhoz.

  %PATH:~-10%

Ez a példa az utolsó 10 karaktert bontaná ki a PATH változóból.

  %PATH:~0,-2%

Ez a példa az utolsó két karakter kivételével mindent kibontana a PATH változóból.

Végül, a környezeti változók késleltetett behelyettesítésének támogatása lett hozzáadva. Ez a támogatás mindig le van tiltva alapértelmezésként, de engedélyezni vagy tiltani lehet a CMD.EXE /V parancssori kapcsolójával. Lásd: CMD /?

A környezeti változók késleltetett behelyettesítése a jelenlegi behelyettesítés korlátainak túlhaladására szolgál, amely egy sor beolvasásakor történik, nem a végrehajtáskor. A következő példa közvetlen változóbehelyettesítéssel mutatja be a problémát:

  set VAR=kezdetben
  if "%VAR%" == "kezdetben" (
    set VAR=később;
    if "%VAR%" == "később" @echo Ha ezt látja, akkor működik
  )

Ez a példa soha nem jelenítené meg az üzenetet, mert a %VAR% MINDKÉT IF állításban az első IF állítás olvasásakor helyettesítve lesz, mivel logikailag tartalmazza az IF törzsét, amely egy összetett állítás. Ekkor az összetett kifejezésben lévő IF a "kezdetben"-t hasonlítja össze a "később"-el, amely sosem igaz. Ugyanígy a következő példa sem az elvártnak megfelelően fog működni:

  set LIST=
  for %i in (*) do set LIST=%LIST% %i
  echo %LIST%

Itt NEM jön létre a könyvtárban lévő fájlok listája, hanem a LIST változó, az utolsó talált fájl nevét fogja tartalmazni. Ez smét csak azért van, mert a %LIST% a FOR állítás olvasásakor lesz behelyettesítve, és ekkor a LIST változó üres. Így a végrehajtásra kerülő ciklus valójában a következő:

  for %i in (*) do set LIST= %i

Ez pedig csak az utolsó talált fájl nevét tárolja a LIST változóban.

A késleltetett környezeti változók behelyettesítése más karakter (csillag) használatát teszi lehetővé, ha a környezeti változókat futási időben szeretnénk behelyettesíteni. Ha a környezeti változók késleltetett behelyettesítése engedélyezve van, a fenti példákat a következőképpen kell megírni ahhoz, hogy az elvárásnak megfelelően működjenek:

  set VAR=kezdetben
  if "%VAR%" == "később" (
    set VAR=after
    if "!VAR!" == "később" @echo Ha ezt látja, akkor működik
  )
  set LIST=
  for %i in (*) do set LIST=!LIST! %i
  echo %LIST%

Ha a parancsbővítések engedélyezve vannak, több bővíthető dinamikus környezeti változó is van, de ezek nem jelennek meg a SET parancs által megjelenített változók listájában. Ezen változóértékek dinamikusan kerülnek kiértékelésre a változó minden egyes behelyettesítésekor. Ha a felhasználó explicit definiál egy változót a következő nevek egyike alatt, az a definíció felülbírálja az alább definiált dinamikus értéket:

%CD% - behelyettesítése az aktuális könyvtár karakterlánca.

%DATE% - behelyettesítése az aktuális dátum a DATE paranccsal megegyező formátumban.

%TIME% - behelyettesítése az aktuális idő a TIME paranccsal megegyező formátumban.

%RANDOM% - behelyettesítése egy véletlenszerű decimális szám 0 és 32767 között.

%ERRORLEVEL% - behelyettesítése az ERRORLEVEL aktuális értéke.

%CMDEXTVERSION% - behelyettesítése az aktuális parancsprocesszor verziószáma.

%CMDCMDLINE% - behelyettesítése a parancsprocesszort behívó eredeti parancssor.

A parancsfájlok kiértékelését lokális módban folytatja. Kötegfájl lokális feldolgozási módjának kezdete. A SETLOCAL parancs kiadása utáni környezeti módosítások a kötegfájlra vonatkozóan helyiek. Az előző beállítások visszaállításához az ENDLOCAL parancsot kell kiadni.

SETLOCAL Ha a parancsbővítések engedélyezve vannak a SETLOCAL a következőképpen változik:

A SETLOCAL kötegfájlparancs most elfogad nem kötelezően megadandó paramétereket is:

ENABLEEXTENSIONS / DISABLEEXTENSIONS
A parancsfeldolgozó bővítményeinek engedélyezése vagy tiltása.
Részletek: CMD /?.
ENABLEDELAYEDEXPANSION / DISABLEDELAYEDEXPANSION
A környezeti változók késleltetett behelyettesítésének engedélyezése vagy tiltása. Részletek: SET /?.

Ezen módosítások a záró ENDLOCAL parancsig tartanak függetlenül a SETLOCAL parancs előtti beállításoktól.

A SETLOCAL parancs az ERRORLEVEL értékét a megadottra állítja be. Nulla lesz, ha két érvényes paraméter közül az egyiket megkapja, és egy lesz minden más esetben. A következő technikával ellenőrizheti kötegfájlokban, hogy rendelkezésre állnak-e a bővítések:

VERIFY OTHER 2>nul
SETLOCAL ENABLEEXTENSIONS
IF ERRORLEVEL 1 echo Nem lehet engedélyezni a bővítéseket.

Ez azért működik, mert a CMD.EXE és a SETLOCAL régi verziói nem állítják be az ERRORLEVEL értékét. A VERIFY parancs rossz paraméterrel az ERRORLEVEL-t nem nulla értékre állítja.

Eltolja a behelyettesíthető paraméterek pozícióját a parancsfájlban. Helyettesíthető paraméterek helyének eltolása kötegfájlban.

  Használata:  SHIFT [/n]

Ha a parancsbővítések engedélyezve vannak, a SHIFT parancs támogatja a /n kapcsolót, amely a parancsnak azt mondja, hogy tolja el a paramétereket az n. paramétertől. "n" értéke nulla és nyolc között lehet. Pl:

  SHIFT /2

A fenti példa a %3 paramétert %2-vé tolja el, a %4 %3-má stb. és a %0 és a %1 paraméterek érintetlenek maradnak.

Sorba rendezi a bemenetként megadott adatokat.

  Használata:  SORT [/R] [/+n] [/M kilobájtok] [/L területi_beállítás]

[/REC rekordok_bájtjai] [meghajtó1:] [elérési_út1/fájlnév1]
[/T [meghajtó2:][elérési út2/fájlnév2] [/O [meghajtó3:][elérési_út3/fájlnév3]
/+n Az összehasonlítás első karakterét adja meg. A /+3 azt jelentené, hogy az összehasonlítást minden sorban a harmadik karakternél kell kezdeni. Alapértelmezés szerint az összehasonlítások minden sor első karakterénél kezdődnek.
/L[OCALE] területi_beállítás

A rendszer alapértelmezett területi beállításának felülbírálása a megadottal. A ""C"" területi beállítás a leggyorsabb rendező eljárás, és jelenleg ez az egyetlen. A rendezés nem különbözteti meg a kis- és nagybetűket.

/M[EMORY] kilobájtok A rendezéshez használatos memóriát adja meg, kilobájtokban. A memória méretének legalább 160 kilobájtnak kell lennie. Ha a memóriaméret adott, pontosan annyi lesz használva rendezésre függetlenül a rendelkezésre álló memória mennyiségétől.

A legjobb teljesítmény általában úgy érhető el, ha nem ad meg memóriaméretet. Alapértelmezés szerint egy menetben történik a rendezés (nem jön létre ideiglenes fájl), ha belefér a rendelkezésre álló memóriába. Különben a rendezés két részben történik (az részlegesen rendezett adatok ideiglenes fájlban történő tárolásával) úgy, hogy a rendezési és az összefésülési menetekre használt memória megegyezik. Az alapértelmezett memóriaméret 90%-a a rendelkezésre álló memóriának, ha mind a ki- és a bemenet fájl, és 45%-a a rendelkezésre álló memóriának, ha nem.

/REC[ORD_MAXIMUM] karakterek
Az egy rekordban lévő karakterek maximális számát adja meg (az alapértelmezett: 4096, maximum: 65535).
/R[EVERSE] A rendezési sorrend megfordítása; azaz Z → A, majd 9 → 0.
[meghajtó1:][elérési_út1]fájlnév1] A rendezendő fájlt adja meg, a szabványos bemenet rendezett. Ha nincs megadva, a szabványos bemenet lesz rendezve. A bemeneti fájl megadása általában gyorsabb, mint a :fájl szabványos bemenetként való átirányítása.
/T[EMPORARY] [meghajtó2:][elérési_út2] Az átmeneti fájlt tároló könyvtár neve abban az esetben, ha a rendezendő adatok nem férnének el a memóriában. Az alapértelmezett a rendszer ideiglenes könyvtára.
/O[UTPUT] [meghajtó3:][elérési_út3]fájlnév3

A rendezett adatokat tárolandó fájl. Ha nincs megadva, a szabványos kimenetre lesz írva. A kimeneti fájl megadása általában gyorsabb, mint a fájl szabványos kimenetként való átirányítása.

A megadott parancsot vagy programot egy új ablakban hajtja végre. Egy adott program vagy parancs futtatása egy külön ablakban.

  Használata:  START ["cím"] [/elérési_út] [/I] [/MIN] [/MAX] [/SEPARATE | /SHARED]

   [/LOW | /NORMAL | /HIGH | /REALTIME | /ABOVENORMAL | /BELOWNORMAL]
   [/WAIT] [/B] [parancs/program]
   [paraméterek]
 "cím"    Az ablak címsorában megjelenítendő cím
 elérési_út  A kezdőkönyvtár

B Alkalmazás indítása új ablak létrehozása nélkül. Az alkalmazás figyelmen kívül hagyja a ^C karakter kezelését. Ha az alkalmazás nem engedélyezi a ^C karakter kezelését, az alkalmazás megszakításának módja a ^Break billentyűzetkombináció.

 I      Az új környezet lesz a cmd.exe-nek átadott eredeti környezet, és nem a jelenlegi.
 MIN     Az ablak indítása kis méretben.
 MAX     Az ablak indítása teljes méretben.
 SEPARATE   A 16 bites Windows-program indítása külön memóriatartományban.
 SHARED    A 16 bites Windows-program indítása megosztott memóriatartományban.
 LOW     Az alkalmazás indítása az IDLE prioritásosztályban.
 NORMAL    Az alkalmazás indítása az NORMAL prioritásosztályban.
 HIGH     Az alkalmazás indítása az HIGH prioritásosztályban.
 REALTIME   Az alkalmazás indítása a REALTIME prioritásosztályban.
 ABOVENORMAL Az alkalmazás indítása az ABOVENORMAL prioritásosztályban.
 BELOWNORMAL Az alkalmazás indítása a BELOWNORMAL prioritásosztályban.
 WAIT     Az alkalmazás indítása, majd várakozás arra, hogy bezárja a parancsot/programot.
       Belső cmd-parancs vagy kötegfájl esetén a parancsprocesszor a /K kapcsolóval fut cmd.exe-hez.
       Ez azt jelenti, hogy az ablak megmarad a parancs futásának befejeződése után.

Ha nem belső cmd-parancs vagy kötegfájl, akkor program, és vagy ablakos alkalmazásként vagy konzolalkalmazásként fog futni.

paraméterek A parancsnak/programnak átadandó paraméterek

Ha a parancsbővítések engedélyezve vannak, a külső parancsmeghívás a parancssorból vagy a START parancs után a következőképpen változik:

A nem végrehajtható fájlokat a fájlkiterjesztésükhöz társított alkalmazásokon keresztül lehet meghívni a fájl nevének parancsként történő beírásával (például a WORD.DOC a .DOC fájlokkal társított alkalmazást indítaná el). A társítások kötegfájlból történő létrehozásával kapcsolatos információkat az #ASSOC és az #FTYPE parancsoknál találja.

32 bites GUI alkalmazás elindításakor a CMD.EXE nem vár az alkalmazás befejezésére a parancssorhoz való visszatérés előtt. Ez az új viselkedés nem történik meg kötegfájlból történő indításkor.

Olyan parancssor végrehajtásakor, amikor az első token a "CMD " karakterlánc kiterjesztés vagy elérési út nélkül, a "CMD" le lesz cserélve a #COMSPEC változó értékére. Ez megakadályozza az aktuális könyvtárban lévő CMD.EXE használatát.

Olyan parancssor végrehajtásakor, amely nem tartalmaz kiterjesztést, a CMD.EXE a PATHEXT környezeti változót használja annak eldöntésére, hogy milyen kiterjesztést milyen sorrendben használjon. A PATHEXT változó alapértelmezett értékei:

    .COM;.EXE;.BAT;.CMD

Megjegyzés: A szintaxis ugyanaz, mint a PATH változóé: a különböző elemeket pontosvesszők választják el.

Végrehajtható fájl keresésekor, ha nincs egyező kiterjesztésű fájl, megnézi, hogy létezik-e megfelelő nevű könyvtár. Ha igen, a START parancs elindítja az Intézőt azon az elérési úton. Parancssori indításnál ez megegyezik a CD /D paranccsal.

Hozzárendel egy lemezmeghajtó-nevet egy elérési úthoz. Elérési út társítása egy meghajtóbetűjellel

  Használata:  SUBST [1. meghajtó: [2. meghajtó:]elérési út] SUBST 1. meghajtó: /D

1. meghajtó: A virtuális meghajtó neve
2. meghajtó:elérési út A fizikai meghajtó és elérési útja, amelyet a virtuális meghajtóhoz rendelünk.
/D Töröl egy helyettesített (virtuális) meghajtót.

A virtuálismeghajtó(k)-listához írja be a SUBST parancsot paraméterek nélkül.

Megjeleníti/módosítja a rendszeridőt. A rendszerdátum megjelenítése vagy beállítása

  Használata:  TIME [idő]

A pillanatnyi idő megjelenítéséhez és új idő megadásához gépelje be a TIME parancsot paraméter nélkül. Ha az időt nem módosítja, nyomja meg az ENTER billentyűt.

Ha a parancsbővítések engedélyezettek, a TIME parancs támogatja a /T kapcsolót, ami a parancs számára azt jelenti, hogy új idő kérése nélkül egyszerűen jelenítse meg a pontos időt.

Beállítja a CMD.EXE programot futtató ablak címkéjének szövegét. Parancssorablak címkéjének beállítása.

  Használata:  TITLE [karakterlánc]

karakterlánc A parancssor ablak címkéje.

Grafikus formában kilistázza a megadott meghajtó vagy elérési út könyvtárszerkezetét. Egy meghajtó vagy elérési út mappastruktúrájának grafikus megjelenítése.

  Használata:  TREE [meghajtó:][elérési_út] [/F] [/A]

/F Az összes fájl nevének megjelenítése az összes mappában.
/A ASCII-karakterek használata bővített karakterek helyett.

Kilistázza egy szövegfájl tartalmát. Szövegfájl(ok) tartalmának megjelenítése.

  Használata:  TYPE [meghajtó:][elérési út]fájlnév

Kiírja a Windows verziószámát. A Windows XP verziószámát jeleníti meg.

  Használata:  VER

Be/kikapcsolja az írási műveletet követő ellenőrzést. A lemezre írás utáni ellenőrzést kapcsolja be, illetve ki.   Használata:  VERIFY [ON | OFF] A parancsbeállítás megjelenítéséhez adja ki a parancsot paraméter nélkül.

Be/kikapcsolja az írási műveletet követő ellenőrzést. A lemezre írás utáni ellenőrzést kapcsolja be, illetve ki.   Használata:  VERIFY [ON | OFF] A parancsbeállítás megjelenítéséhez adja ki a parancsot paraméter nélkül.

Megjeleníti egy kötet címkéjét és sorozatszámát. A lemez kötetcímkéjének és sorozatszámának a megjelenítése, ha léteznek.

  Használata:  VOL [meghajtó:]

Fájlokat és könyvtárszerkezeteket másol. Fájlok és könyvtárfák másolása:

  Használata:  XCOPY forrás [cél] [/A | /M] [/D[:dátum]] [/P] [/S [/E]] [/V] [/W] [/C] [/I] [/Q] [/F] [/L] [/G] [/H] [/R] [/T] [/U] [/K] [/N] [/O] [/X] [/Y] [/-Y] [/Z] [/EXCLUDE:fájl1[+fájl2][+fájl3]…]

forrás A másolni kívánt fájl(ok).
cél Az új fájlok helye és/vagy neve.
/A Csak az Archiválandó attribútummal rendelkező fájlok másolása, az attribútum módosítása nélkül.
/M Csak az archiválandó attribútummal rendelkező fájlok másolása, az attribútum kikapcsolásával.
/D:h-n-é A megadott dátumnak megfelelő napon vagy az után módosított fájlok másolása. Ha nincs dátum megadva, csak azon fájlok másolása, amelyeknél a forrás időpontja újabb a cél időpontjánál.
/EXCLUDE:fájl1[+fájl2][+fájl3]…

Karakterláncokat tartalmazó fájlok listája. A fájlokon belül minden egyes karakterláncnak külön sorban kell szerepelnie. Ha a karakterláncok bármelyike egyezik a másolandó fájl abszolút elérési útjának bármelyik részével, a fájlt a program kizárja a másolásból. Az \obj\ vagy .obj karakterlánc megadásakor például az obj könyvtár alatt található összes fájl vagy az összes obj kiterjesztésű fájl ki lesz zárva.

/P Kérdés megjelenítése minden egyes célfájl létrehozása előtt.
/S Az összes könyvtár és alkönyvtár másolása az üresek kivételével.
/E Könyvtárak és alkönyvtárak másolása, az üresekkel együtt. Ugyanaz, mint az /S /E. A /T kapcsoló módosítására használható.
/V Minden egyes új fájl ellenőrzése.
/W Billentyű lenyomását kérő üzenet megjelenítése a másolás előtt.
/C Másolás folytatása hiba esetén is.
/I Több fájl másolásakor, ha a cél nem létezik, a program feltételezi, hogy a cél könyvtár.
/Q A fájlnevek megjelenítésének mellőzése másolás közben.
/F A forrás- és célfájlok teljes nevének megjelenítése másolás közben.
/L A másolt fájlok nevének megjelenítése.
/G Titkosított fájlok másolásának engedélyezése titkosítást nem támogató célhelyre.
/H Rejtett és rendszerfájlok másolása.
/R Írásvédett fájlok felülírása.
/T A könyvtárstruktúra létrehozása a fájlok átmásolása nélkül. Nem tartalmazza az üres könyvtárakat és alkönyvtárakat. A /T /E kapcsolók együttes használatának hatására a program az üres könyvtárakat és alkönyvtárakat is létrehozza.
/U Csak a célhelyen is meglévő fájlok másolása.
/K Attribútumok másolása. A szokásos Xcopy visszaállítja az írásvédett attribútumokat.
/N Másolás a létrehozott rövid nevekkel.
/O A fájltulajdonosokra és a hozzáférés-szabályozási listára vonatkozó adatok másolása.
/X Fájlnaplózási beállítások másolása (a /O kapcsolót feltételezi).
/Y A meglévő célfájlok felülírásának megerősítését kérő üzenetek letiltása.
/-Y A meglévő célfájlok felülírásának megerősítését kérő üzenetek megjelenítése.
/Z Hálózati fájlok másolása újraindítható módban.

A /Y kapcsoló a COPYCMD környezeti változóban előre beállítható. Ez a /-Y kapcsolóval kapcsolható ki a parancssorban.