Wittich Zsuzsanna írásai/Spirituális dalok Eostar Kamalától

Spirituális dalok Eostar KamalátólA Lélek szeretetének megosztása a zene által.
Eostar Kamala

Eostar Kamala
www.myspace.com/eostarkamala


Önéletrajz Biograph

Eostar Kamala spirituális és filozófikus dalok írója, énekes, gitáros előadóművész. Huszonkilenc évesen, szülőhazájából, Magyarországról érkezett az Egyesült Államokba, de még most is sok szállal kötődik eredeti otthonához.

A zenekar

Eostar Kamala Kaliforniában, San Francisco közelében lakik, ahol főképpen a korábban a kolorádói Double Dose tagjaként ismert Mathias Pailas gitár virtuózzal koncertezik. Ő a Fearless Love alapítója is. Ez a spirituális világzene csapat Eostar Kamala eredeti kompozícióit játssza. /A csapattagok: Glenn Falkenberg ( hárfa), Ben House (furulya), Mark Stewart (basszusgitár), Gopal Das (basszusgitár), Heather Marie (kézi dobok)/.

Eostar, aki nagyon termékeny dalíró, a világszerte föllelhető különféle spirituális tradíciókból merít ihletet. Olyan hagyományokra épít, amelyek sajátjaival azonos érzéseket fejeznek ki, a vágyakozást az önátadásra, és az Isteni Lényegünkkel való egyesülésre.
Dalaira hatással vannak a 60-as évek pszichodelikus-rock korszaka, és a kelta, magyar, indiai, reggae és más folklore hagyományok. Ezeknek az elemeknek, és saját misztikus élményei kifejezésének a fúziója jellemzi legjobban Eostar zenei egyéniségét. Dalszövegei az emberi tapasztalat mélységében való megértését közvetítik.


Eostar sok tehetséges zenésszel koncertezett együtt, köztük Glenn Falkenberg, Deva Priyo, Jaya Lakshmi, Shimshai, Windsong, Anton Mizerak, Ronnie Ray, Hadley Louden, Zahira Soul, and Scott Huckabay. Eostar játszott szinte mindenütt az USA nyugati partja mentén, és különféle fesztiválokon.
Rendszeresen előad jóga studiókban és gyógyító centrumokban. Eostar első CD-albuma, a “Devotion” (önátadás), a Fearless Love” nevű együttessel 2008 őszén készült az Om Studioban. Jelenleg két új album van készülőben, a “The Rose and the Lotus” (a rózsa és a lótusz) a Fearless Love”-val és a “Mantis Rising” (felemelkedő mentisz) Scott Wells – szel. Megjelenésük 2010 tavaszán várható. Ha szeretnéd Eostar zenéjét hallgatni, és aktuális képet látni róla és csapatáról, akkor látogass ide: www.myspace.com/eostarkamala

Ha Eostar zenét akarsz hallgatni, ezeken az oldalakon várunk:

Eostar Kamala dalszövegeinek bemutatását egy magyar népdal által ihletett verssel kezdjük. Ezt a dalt Eostar, az eredeti mellett, a maga spirituális felfogásában írt saját szövegével is bemutatja koncertjein. Ez utóbbit angolul énekli, de magyar fordítását itt megismerhetjük.

Repülj madár repülj...


Repülj madár repülj
Ménaságra repülj
Édes galambomnak
Gyenge vállára ülj

Vidd el madár vidd el
Levelemet vidd el
Apámnak s anyámnak
S jegybéli mátkámnak

Ha kérdi hogy vagyok
Mondd meg hogy rab vagyok
Szerelem tömlöcben
Térdig vasban vagyok

Rab vagy rózsám rab vagy
Én meg beteg vagyok
Mikor eljössz hozzám
Akkor meggyógyulok


A spirituális, angol nyelvű dalszöveg, és magyar fordításaˇ


Fly off my sweet bird     Repülj madárkám,
Fly off to the sky Repülj fel az égbe
Take this message yonder Vidd ezt a levelet
To the Great Spirit High A Magasságos Nagy Lélek elébe.


When she asks how I am    Ha kérdi, hogy vagyok
Tell her I’m in prision Mondd meg, hogy rab vagyok,
In the bondage of my Félelmeimnek és illúzióimnak
Fear and illusion Fogságában vagyok


Tell her that I’m coming   Mondd neki, hogy jövök,
That it won’t be far     Már nem vagyok messze attól,
To free myself from bondage  Hogy megszabadítsam magam 
Of space and time       A tér és az idő fogságából. 


Tell her that my soul     Mondd meg neki, hogy a lelkem
Longs to reunite       Vágyik, hogy újra egyesülhessen
With her infinite love    Az ő végtelen szeretetével
With her peace of mind    Az ő lelki békéjével

Om Namah Sivaya Gurave Saccinadanda murtaye Nisprapancaya santaya Niralambaya tejase.
Ez a szanszkrit mantra az angol dalszöveghez hasonló tartalmat hordoz, a félelem és az illúziók világából való megszabadulást.


***Eostar_Kamala I_am_because_we_are youtube_Eostar_Kamala_Share


Learning to be me : Megtanulok önmagam lenni szerkesztés

I've learnt to be a mountain    Megtanultam, hogyan kell hegynek lenni
I've learnt to be a tree      Megtanultam hogyan legyek egy fa
And now I'm finally learning    És most végre azt tanulom, 
to be me,              hogyan legyek önmagam
Just me               Csak önmagam.
                
I've learnt to fly like eagles   Megtanultam szállni mint a sas
I've learnt t run like deer     Megtanultam futni mint az őz
And now I'm finally learning    És most végre azt tanulom
to walk in peace          hogyan kell békében járni
Deep peace             Mély békében
Come here, Deep Peace, dwell in me Jöjj mély béke, lakozzál bennem.
I've learnt to move a boulder    Megtanultam elmozdítani egy sziklát
I've learnt to cross the sea    Megtanultam átszelni az óceánt
And now I'm finally learning    És most végül azt tanulom
to just be             Hogyan kell csak lenni
Just be               Csak lenni
Come here, Deep Peace, dwell in me Jöjj mély béke, lakozzál bennem.

Namaste : Namaszte szerkesztés

"Namaszte" - ezt a szanszkrit köszöntést jól ismerik azok, akik jógával, vagy más indiai testi vagy lelki gyakorlattal foglalkoznak. Eostar Kamala dala elmagyarázza szó szerint, és kicsit átvitt értelemben is a kifejezés jelentését.


Namaste Namaste            Namaszte Namaszte
Namaste Namaste            Namaszte Namaszte
Namaste                Namaszte
The spirit in me sees         A bennem lakozó lélek
the spirit in you           látja a benned lakozó lelket.
I see your being            Látom a lényedet
Perfect and shining          Tökéletes és ragyogó
I see your soul            Látom a szellemedet
Beyond it all             Mindeneken túl 
I see your spirit           Látom a lelkedet
And myself in it            És benne önmagamat
Feels like I know you         Olyan érzésem van, mintha 
from long ago             réges-régen ismernélek


I bow at your feet           Meghajolok a lábaidnál
You are whom I seek          Te vagy, akit keresek


I see the divine in your soul     Látom az Istenit a lelkedben
May the spirit within me        A bennem lakozó lélek hadd fejezze ki
Honor your infinite beauty       Tiszteletét végtelen szépséged iránt
And sing you a song          És hadd énekeljen neked egy dalt
Soul to soul              Lélektől lélekig


Share : Osszuk meg szerkesztés

(Youtube: Eostar Kamala, Share)

6 billion people alive            6 milliárd emberi lény él
6 billion people breathing at the same time 6 millárd ember lélegzik egyszerre 
6 billion people in motion          6 milliárd ember mozgásban 
6 billion people surrounded by        6 milliárd embert  
the same ocean                ugyanaz az óceán vesz körül 
How could happiness be a personal matter?   Hogyan is lehetne a boldogság magánügy? 
I want to see                 Azt szeretném látni 
every single one of us prosper         hogy közülünk minden egyes ember boldogul
  
6 billion of us could have all         Hogy közülünk 6 milliárdnak mindene van
that we are needing              amire szükségünk van
If we could learn the secret of sharing    Ha meg tudjuk tanulni a megosztás titkát


So share...our sorrows and our laughter    Akkor osszuk meg a bánatunkat és kacagásunkat
We share...our bread and our butter      Osszuk meg kenyerünket és vajunkat
So share...our joy and inspiration       Akkor osszuk meg örömünket és ihletettségünket
We share...our money and our water       Osszuk meg a pénzünket, a vizünket


6 billion people's deserts expanding      6 milliárd emberé a sivatag, ami egyre nő
6 billion people's glaciers are melting    6 milliárd emberé a jég, ami egyre olvad
6 billion people's forests disappearing    6 milliárdunk erdői sorra eltűnnek 
I want to see, I want to know         Szeretném látni, szeretném tudni, 
that we are caring               hogy odafigyelünk
There's so much goodness in the world     Olyan bőven vannak javaink a földön 
So much goodness we all deserve        Mindnyájan megérdemeljük, hogy javainkban 
                        bővelkedjünk
There's enough for everyone          Van annyi, hogy elég mindnyájunknak
It all comes free from the sun         Szabadon árad minden a napbólTöbbet is találhatsz eredeti Eostar dalokból ezen a weboldalon: Youtube és Eostar_Kamala

I shall walk upon this Earth : Úgy Fogok a Földön Járni szerkesztés


I shall walk upon this Earth     Úgy fogok ezen a Földön járni
With a smile on my face        Hogy mosoly lesz arcomon
And I shall walk among the good    És járok majd a jók és 
And the righteous           az igazságosak között.
And I shall walk among the wicked   És járok majd a gonoszok és 
And the godless            az istentelenek között.
With a smile on my face        Mosollyal arcomon 
With love in my heart         Szeretettel a szívemben 
With love to give           Szeretettel, amiből adok
To all                MindenkinekAnd I know that all upon this Earth   És tudom, hogy minden, ami a Földön van
Shall perish some day          Semmivé válik egy napon
So I shall love all the things      Ezért szeretni fogok mindent
Jah wishes to create           Amit csak Jahve teremteni óhajt
Like to my best friend          És mint legjobb baráttól sem
I have no demands            Nem várok semmit sem
All I have is a smile          Mindenem, amim van, a mosoly
On my face…               Az arcomon…

After the storm : Vihar után szerkesztés

After the storm               Vihar után
The sun shines always brighter       A napfény mindig jobban csillog
And the trees that have fallen       És a fák, ha kidőlnek, 
Are creating new pathways          Új ösvényt alkotnak
For us to walk on              Nekünk, hogy azon járhassunk
After the storm…..             Vihar után


After the storm               Vihar után
The birds on the trees           A madarak a fákon, 
That are drying their wings         Miközben a szárnyukat szárítgatják,
Are calling us to sing a new song      Hívogatnak, hogy énekeljünk velük egy új dalt,
The melody of which             Amelynek a dallamáról még 
       no-one has heard of           senki nem hallott.
After the storm….              Vihar után


Nothing ever remains the same        Soha semmi sem marad ugyanolyan
The wildest storm can bring         A legvadabb vihar meghozhatja 
       a positive change              pozitív változást
Flowers will bloom if you give them space  Virágok nőnek, ha helyet adsz nekik
Clouds are always changing their shape   A felhők mindig új formákat öltenek,
After the storm               Vihar után


After the storm               Vihar után
The grass is always greener         A pázsit mindig zöldebb
And the smell of the trees that       És a fák illata, amikor
are drying their leaves           leveleiket szárítgatják
Reminds me of the mist rising        Emlékeztet engem a párára, ami 
from the ocean               az óceánból száll fel     
After the storm...             Vihar után


Why resist the change?           Miért akadályoznád a változást?
We can grow our wings today.        Még ma szárnyakat növeszthetünk.
Pure Love: Tiszta szeretet szerkesztés

Pure Love                        Tiszta szeretet
I’m no longer praying for riches        Nem imádkozom többé gazdagságért
I’m no longer praying for gold         Nem imádkozom többé az aranyért
I am only praying                Csak azért imádkozom, 
that I may have pure love            hogy tiszta szeretet legyen bennem
Pure love to love                Tiszta szeretet, ami által szerethetlek
Thee and All                  Téged és Mindent
Pure love, pure love,              Tiszta szeretet, tiszta szeretet
pure love for All                Tiszta szeretet Mindenkinek


I’m no longer praying for honor        Nem imádkozom többé tiszteletért
I’m no longer praying for            Nem imádkozom többé azért, hogy
someone to hold                 legyen valakim akit ölelhetek
I am only praying                Csak azért imádkozom, 
that I may have pure love            hogy tiszta szeretet legyen bennem
Pure love to love                Tiszta szeretet, ami által szerethetlek
Thee and All                  Téged és Mindent
Pure love, pure love,              Tiszta szeretet, tiszta szeretet
pure love for All                Tiszta szeretet Mindenkinek 


I’m no longer praying to ease the pain    Nem imádkozom többé fájdalmam enyhüléséért
I’m no longer praying to reach my goals   Nem imádkozom többé a céljaim eléréséért
I am only praying                Csak azért imádkozom, 
that I may have pure love            hogy tiszta szeretet legyen bennem
Pure love to love                Tiszta szeretet, ami által szerethetlek
Thee and All                  Téged és Mindent
Pure love, pure love,              Tiszta szeretet, tiszta szeretet
pure love for All                Tiszta szeretet Mindenkinek

Connect the Disconnect : Kösd össze a szétváltat szerkesztés

Body, heart, mind and spirit         Test, szív, szellem, lélek        
Connect the disconnect :////         Kösd össze a szétváltat (4-szer)
We are so much more than           Olyan sokkal többek vagyunk annál
what we see with our eyes          amit a szemünkkel látunk
Body, heart, mind and spirit we are     Test, szív, szellem, lélek vagyunk
Removing the veils,             A fátylakat félrehúzva
connecting the layers we find        a rétegeket összekapcsolva rájövünk,
That everything else is also         Hogy minden más is
part of who we are              része annak, aki mi vagyunk
Body, heart, mind and spirit         Test, szív, szellem lélek
Connect the disconnect :////         Kösd össze a szétváltat (4-szer)


We are a body firm              Szilárd halmazállapotú, de 
but fully electric, we are          elektromosan rezgő test vagyunk
A heart that sees and picks up        Szív vagyunk, ami lát és 
intuitive vibes                ösztönös rezgéseket fog fel
We are a mind projecting           Szellem vagyunk, vetítjük
the movie of life               az élet moziját
We are spirit connected to          Lélek vagyunk, aki
the Divine                  Istenhez kapcsolódik


Body, heart, mind and spirit         Test, szív, szellem, lélek
Connect the disconnect :////         Kösd össze a szétváltat (4-szer)

Om Shakti szerkesztés

Az itt következő dal a nőiséget, a női principiumot ünnepli. Az első négy sor szanszkrit védikus mantra. Az OM a teremtő szó. Shakti: a női principium, a minden teremtett dolgon átfolyó energia. Devi jelentése: istennő, Maya: az illúzió, Guru: az istenség. (You Tube, Eostar Kamala, Om Shakti)


Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti Om
Devi Shakti, Maya Shakti, Guru Shakti, Om
Om Shakti, Om Shakti Om Shakti Om 
Mother of the Universe            Univerzum Anyja
Continually you're giving birth        Folyamatosan hozod világra 
To the Great Illusion and mystery       A Nagy Illúziót, és a misztériumot
Oh, bring our love to victory         Óh, vidd győzelemre a szeretetünket.


Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti Om
Bring back the power of the Godess      Hozd vissza az istennő hatalmát
Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti Om

Butterfly Dreamer : Pillangó Álmodó szerkesztés


Egy vidám, szerelmes dal.
Oh, you’re a butterfly dreamer     Óh, te pillangó álmodó vagy
you dream butterflies into my eyes   Pillangókat álmodsz a szemembe
Oh, you’re a butterfly dreamer,     Óh, te pillangó álmodó vagy
you put purity and beauty into my eyes Tisztaságot és szépséget raksz a átókörömbe
Oh, you’re a butterfly dreamer,     Óh, te pillangó álmodó vagy
pollen of flowers is on your coat    Virágpor van a kabátodon
Oh, you’re a butterfly dreamer ,    Óh, te pillangó álmodó vagy
you drip sweet nectar into my thoughts Édes nektárt csöpögtetsz a gondolataimba


So much graceful fluttering       Mennyi kecses szárnyrebbenés
I feel like I am dissolving       Olyan érzés, mintha felolvadnék,
Floating weightless in the air      Súlytalanul lebegve a levegőben
How could I even care about the world?  Hogyan is foglalkozhatnék a világ dolgaival?


Oh, you’re a butterfly dreamer      Oh, te pillangó álmodó vagy
you put purity and beauty into my soul  Tisztaságot és szépséget hozol a lelkembe
Oh, you’re a butterfly dreamer,      Oh, te pillangó álmodó vagy
I feel this love will overflow      Érzem, most már ez a szeretet túlcsordul
Oh, you’re a butterfly dreamer,      Oh, te pillangó álmodó vagy
you bring back the colors of long ago   A régmúlt színeit visszahozod
Oh, you’re a butterfly dreamer,      Óh, te pillangó álmodó vagy
make my butterflies shine and glow    Hadd ragyogjanak általad az én pillangóim!

Contemplating this beauty         Ahogy szemlélődöm ezen a szépségen
I lose myself in eternity         Elveszítem magamat az örökkévalóságban
I feel my wings extending high    Érzem, hogy kiterjednek szárnyaim a magasságokba
I can dive into the sky above the world    Fejest ugranék az égbe a világ felett.


White Buffalo Woman: Fehér Buffalo asszony szerkesztés


He-yanna, Ho-yanna, He-yanna…. We welcome you, White Buffalo Woman, into our hearts once more to descend. We welcome you to teach us once again how to live in the way of the Great Spirit! White Buffalo Woman! You who came from the South to purify our world, liberate us from the shadows! Liberate us from temptations that devour our spirit!

White Buffalo Woman! You, who join the split feather together as one, we await you to come and accompany us on our way home. The time for your return has arrived! The white buffalo calf has been born. The Sun has turned red and the Earth is in chaos. Come, retrieve the Sacred Pipe from the womb of the Earth!


White Buffalo Woman! Teach us, once again, the love of the Creator! Lead us across the Mountains of Peace where there are no shadows! To the beat of the sacred drum we are aligning our will with the will of the Great Spirit. In our minds and hearts we remember the purity of the white buffalo. --


He-yanna, Ho-yanna, He-yanna….

Fehér Buffalo Asszony, hívunk Téged, hogy leszállj újra a szívünkbe. Hívunk, hogy taníts minket újra a Nagy Lélek szerinti életre. Fehér Buffalo Asszony! Te, aki Délről jöttél, hogy megtisztítsd földünket, szabadíts meg minket az árnyékainktól! Szabadíts meg minket a kísértésektől, amelyek felfalják lelkünket.

Fehér Buffalo Asszony! Te, aki összeilleszted a kettéhasított tollat, várunk téged, gyere, és kísérj minket hazafelé vezető utunkon. Elérkezett visszatérésed ideje. A fehér buffalo borjú megszületett! A Nap vörösbe fordult, a Föld káoszba merült. Jöjj el, és vedd vissza a Szent Pipát a Föld méhéből!

Fehér Buffalo Asszony! Taníts meg minket újra, a Teremtő szeretetére! Vezess minket a Béke Hegyeken keresztül oda, ahol nincsenek árnyékok. A szent dob ütemére hozzáigazítjuk az akaratunkat a Nagy Szellem akaratához. Az elménkben és a szívünkben visszaemlékezünk a fehér buffalo tisztaságára.

Eostar Kamala "I am because we are." - „Én vagyok, mert mi vagyunk.” 707 540 2240

As-Salaam Aleikum : Béke legyen veled szerkesztés

As-Salaam Aleikum,         Béke legyen veled
Waleiku, As-Salaam :////      Béke legyen veled is
No matter where you came from,   Mindegy, honnan jöttél 
where you’re going to        mindegy, hová mégy
Peace be with you          Béke legyen veled
Same onto you            Ugyanúgy veled is
No matter what name of God     Mindegy, milyen néven szólítod Istent,
you’re praying to          amikor imádkozol
Peace be with you          Béke legyen veled
Same onto you            Ugyanúgy veled is
As-Salaam…             Legyen béke...
No matter what color eyes      Mindegy, milyen színű a szemed
reflect the God in you       amely visszatükrözi a benned lévő Istent
Peace be with you          Béke legyen veled
Same onto you            Ugyanúgy veled is
No matter what's wrong or right   Mindegy, mi a helytelen vagy a helyes
I know you're coming through    tudom, hogy végül sikerre jutsz
Peace be with you          Béke legyen veled
Same onto you            Ugyanúgy veled is
As-Salaam….             Legyen béke


Jegyzetek szerkesztés

Eostar Kamala dalszerző és énekes bemutatása a Music Of Awakening(USA,California)rádióban elhangzott cikk nyomán.