Heraldikai lexikon/Árnyék

(Árnyék szócikkből átirányítva)

Az árnyék olyan címerábra, melynek csak a körvonalai látszanak. Ritka színezési módszer, melynél a címerábrát csak a fekete osztóvonalak, illetve a körvonalak által jelzik és ezen az alap színe áttetszik. Noha régi ábrázolásmód, az "árnyékszín" a heraldikai kuriózumok közé tartozik. Valószínűleg csak a németalföldi Trazegnies bárók címerében fordul elő. Már Gelre herold címerkönyvében is megtalálható. Maga az árnyék gyakoribb. Így van például árnyékkereszt is. A modern heraldikában fehér körvonalakkal megrajzolt árnyék látható Neustadt-Glewe város 1973-ban megrajzolt új címerében.

Árnyék a de Trazegnies bárók címerében, Gelre herold címerkönyvéből

Névváltozatok:
hártyaszín (Áldásy 17.), obumbro: bé-árnyékozom (Pápai/Bod 426.), umbra: árnyék, szín, umbra pictorum: árnyékozás a' kép-írásban (uo. 653.)

fr: ombre, de: Schattenfarbe, Schatten
Rövidítések

Másik értelme a válódi árnyék, amikor a címerkép által vetett árnyékot is ábrázolják. Nagy Ivánnál (V. 78.) a Héderváry család címerében az oroszlán lábai alatt látható az árnyék is, ami a térbeli ábrázolás heraldikailag helytelen megnyilvánulása.

Lásd még

szerkesztés

színek, fugázott