Heraldikai lexikon/Balharántolt

(Balharántolt szócikkből átirányítva)

http://kep.adatbazisokonline.hu/apex/f?p=100:17:0:::17:P17_IMGP_ID,P26_PRJ_ID,P17_IMG_IDS:444840,93,286446;286447;286448;286449;286450;286451

Balharántolt (felezett) pajzs

Névváltozatok:
balra szelés (Tagányi 1880. 5.), balról jobbra rézsútosan kétfelé osztott paizs (Nagy Iván VII. 169.), bal harántosztott, balharánt vágott (Forgon 397., Bertényi Új m. 27.), balról jobbra harántosan szelve (Thallóczy Lajos, Turul 1897/2. 87. [1])

fr: taillé, en: per bend sinister, de: schräglinksgetheilt, gegehrt, linksgeschrägt, cs: (dělení pošikem), la: sectio diagonalis sinistra
Rövidítések

A balharántolt heraldikai pajzstagolási módszer, melynél a pajzs bal felső sarkából a pajzs jobb alsó sarka felé húzott balharántos osztóvonal a mezőt két részre osztja. A balharántolás történhet egynél több átlós osztóvonallal is. Ilyenkor kétszer, háromszor stb. balharántolt (illetve harmadolt, negyedelt stb.) pajzs jön létre. A balharántolás nemcsak egyenes, hanem mindenféle görbe osztóvonal által is történhet. Ritkább, mint a (jobb)harántolás, mert bizonyos negatív nézetek kapcsolódnak hozzá, akárcsak a balharántpólyához. A sisakdísz címerképei is lehetnek balharántoltak. Balharántolt pl. a Deánovics család címere.

Páratlan számú osztóvonal és kettőnél többféle borítás balharántolt pajzsot eredményez. Páros számú osztóvonal és kétféle borítás balharántpólyát hoz létre. Az osztóvonal helyzete szerint lehet alsó vagy felső helyzetű balharántolás. Mindezen változatok mesteralaknak, pontosabban pajzstagolásnak számítanak. Ha a mezők egyikében van valamilyen címerábra, pajzsosztás, tehát osztott pajzs jön létre.

Lásd még

szerkesztés

harántolt, alap