Címerhatározó/Baumgarten címer

(Baumgarten címer szócikkből átirányítva)

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Baumgarten család címerével foglalkozik.


Paumgarten Miksa Zsigmond 1826. szeptember 15., Bécs I. Ferenc birodalmi bárónak magyar nemesség és címer

megj.: a család neve később Baumgarten

R 64

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

  • Külső hivatkozások:

A Magyar Országos Levéltár címereslevelei. Szerk.: Kollega Tarsoly István–Nyulásziné Straub Éva. CD-ROM. Budapest, 2000.[1]

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs