Címerhatározó/Óbudai egyetem címere

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként az Óbudai egyetem címerével foglalkozik.


A budai egyetem címere Ulrich Richental krónikájának 1483-as nyomtatott változatából 292. l.
Karlsruhei kézirat, 1470 k.
A Sundens egyetem címere, lebegő hármas halmon kettős kereszt. Prágai kézirat, 1464. fol. 220r
A Sundens egyetem címere, hármas halmon kettős kereszt, alul könyvet tartó kéz, Richental krónikájának 1483-as nyomtatott kiadásából
A Királyi József Műegyetem pecsétje 1882-ből
A Budapesti Tudományegyetem nagypecsétje, 1880
Az Óbudai Egyetem címere ma

  • Irodalom:


Az egyetem címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs