Címerhatározó/Újvarsánd címere

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként Újvarsánd címerével foglalkozik.


Újvarsánd 1910.jpg

  • Irodalom:

A címer ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs