Címerhatározó/Bárczy címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Bárczy családok címerével foglalkozik.


Bárczy 1666Szerkesztés

 

Bárczy Márton 1666. január 12., Bécs I. Lipót címer általa: testvérei János, Zsuzsanna

R 64

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

  • Külső hivatkozások:

A Magyar Országos Levéltár címereslevelei. Szerk.: Kollega Tarsoly István–Nyulásziné Straub Éva. CD-ROM. Budapest, 2000.[1]


bárcziházi BárczySzerkesztés

 
Bárczy János (1816-1863) testőr
  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs