Címerhatározó/Bárdos címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Bárdos család címerével foglalkozik.


Bárdos 1647Szerkesztés

 

Bárdos Péter 1647. június 9., Pozsony III. Ferdinánd nemesség és címer általa: fiai Pál, István, Simon, János, Benedek, Miklós

P 742 Bárdos cs. Lad. RRR No. 49

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

  • Külső hivatkozások:

A Magyar Országos Levéltár címereslevelei. Szerk.: Kollega Tarsoly István–Nyulásziné Straub Éva. CD-ROM. Budapest, 2000.[1]

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs