Címerhatározó/Bárky címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Bárky család címerével foglalkozik.


Bárky István 1669. augusztus 10., Bécs I. Lipót nemesség és címer általa: felesége Gáspárgyörgy Ilona, gyermekei Ferenc, György, Katalin, Judit, testvére András, annak felesége Katalin és két fia

R 64

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

  • Külső hivatkozások:

A Magyar Országos Levéltár címereslevelei. Szerk.: Kollega Tarsoly István–Nyulásziné Straub Éva. CD-ROM. Budapest, 2000.[1]

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs