Címerhatározó/Báznai címer

Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Báznai család címerével foglalkozik.


  • Irodalom:
  • Külső hivatkozások:

Rövidítések

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs