Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Béder család címerével foglalkozik.


Ch→

A Nyitra megyei Dicske községből származó biszterczi és dicskei Kovách ősnemes magyar család a Béder családdal közös eredetű.

Címerleírás:

"A család czimere függőlegesen kétfelé osztott paizs, a jobboldali kék udvarban zöld téren balra fordulva egy oroszlán hátulsó lábain, első lábaival koronát tartva; a baloldali vörös udvarban kék magyar ruhás vitéz áll, jobb kezében kivont kardot tartva, bal kezét csipőjére helyezve. A paizsfölötti sisak koronájából szintén a paizsbelihez hasonló magyar vitéz emelkedik ki jobb kezében kivont kardot, a balban egy hegyével fölfelé álló nyilat tartva. Foszladék jobbról arany-kék, balról ezüst-vörös." (Nagy Iván, VI. 391)

  • Irodalom:

Nagy Iván i. h.

  • Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még: