Címerhatározó/Békéscsaba címere

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként Békéscsaba címerével foglalkozik.


Békéscsaba zászlója
Békéscsaba 250 éves, 1968 emlékérem. (Rajta a város szocializmus-kori címerével)
Kiss Nagy András, Ipari és Mezőgazdasági Kiállítás és Vásár Békéscsaba 1973
  • Irodalom:

A címer ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs