Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Bíró családok címerével foglalkozik.


terestényi Bíró szerkesztés

 
Bíró Márton veszprémi püspök

 

Terestényi Bíró János 1606. április 4., Kassa Bocskai István nemesség és címer

P 762 Byro cs. Lad. RRR No. 72

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[1]

Rövidítések


Bíró 1606 szerkesztés

 

Bíró János és István 1606. augusztus 20., Bécs I. Rudolf nemesség és címer

P 980 Bíró cs. lt. Caps. A Fasc. 1

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[2]

Rövidítések


Bíró 1646 szerkesztés

Biró István (agilis) 1646. november 13-án Pozsonyban címeres nemeslevelet kapott III. Ferdinándtól, amit 1647. szeptember 16-án Székudvaron, Zaránd vármegye közgyűlésén. Az oklevélbe a címerképet nem festették be.* [* MUO 155. Régi jelzet: (vörös tintával) 399. VIII. 858.]

A család oklevelét* [* 565x665/95/– mm.] III. Ferdinánd király, Szelepcsényi György veszprémi püspök és Orosy György hitelesítette aláírásával. A nemeslevél egykori függőpecsétje mára sajnos elveszett.

Az oklevélbe a címerképet nem festették be. A szöveg leírása szerint: „Álló katonai pajzs, égszínkék színű, alját zöldellő térség foglalja el, ezen teljes vörhenyes oroszlán[alak] szétterpesztett hátsó lábakkal, farka a magasba … [emelve], szája nyitva, vöröslő nyelve kinyújtva, mellső jobb lábával markolatig fogott, kivont kétélű szablyáját kitartja és a pajzs jobb oldala felé fordulva látható. A pajzsra nyílt katonai sisak támaszkodik királyi koronával, egyenes emberi kar kétélű kivont pallosát szilajon rázva szépen díszíti. A sisak tetejéről vagy csúcsáról sisaktakarók vagy foszlányok, innen sárga és égszínkék, onnan pedig fehér és vöröslő, a pajzs széleit körülfolyják és a pajzsot illően díszítik.”* [* „Scutum videlicet militare erectum caelestini coloris, fundum illius viridi campo occupante, in quo leo integer fulvus divaricatis posterioribus pedibus cauda supra … ore hianti, linguaque exerta rubicunda anteriorum pedum dextro evaginatam bipennem capulotenus comprehensam intertenere atque in dextram scuti partem conversus esse cernitur. Scuto imcumbentem galeam militarem apertam, regio diademate, brachium humanum ferro rectum bipennem strictam ferociter vibrans proferente ornatam. A summitate vero, sive cono galeae, laciniis seu lemniscis, hinc flavis et caelestinis, illinc vero albis et rubicundis, in scuti extremitates, sese diffundentibus, scutumque ipsum decenter exornantibus…”]

A família Szalontán telepedett le, nemességüket többször igazolták a 18. század első felében, armálisukat eredetiben is többször felmutatták 1725-ben, 1731-ben, 1742-ben, 1757-ben is. A címerszerző István (I.) fia Gergely, unokája pedig Mihály, akinek a fia másik István (II.) 1725-ben szerepel a nemességvizsgálat során.* [* HBML IV. A. 1/j. 1. k. 105., 837., 1296., 2. k. 98.][3]

  • Irodalom:

Szálkai Tamás: Armálisok és armalisták a kora újkori Biharban. A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár egyéni címeres nemeslevelei (1535-1811) és nemesi iratai alapján. Debrecen, 2010. 83-84. (PhD értekezés) [4]


  • Külső hivatkozások:

Bíró 1652 szerkesztés

 

Bíró István 1652. június 29., Bécs III. Ferdinánd nemesség és címer általa: felesége Narat Erzsébet, testvére Tamás, annak felesége Szőcs Anna, gyermekei István, Pál, János, Ferenc, Erzsébet, Borbála

R 64

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[5]

Rövidítések


szászvárosi Bíró szerkesztés

Címeres nemeslevelet Apaffy Mihálytól 1669. febr. 6. B. Pál és István testvérek kaptak. - Címer: kék pajzsban zöld halmon álló oroszlán kardot tart; zárt sisak; takarók: különböző színek. - Hunyad megyének 1846. szept. 1. kelt bizonyítványa alapján Kristóf klopódiai jegyző nemessége 1846. nov. 28. Temes megyében is kihirdettetett; Antal Temes megyének 1847. jan. 9. tartott közgyűlésén vétetett fel a megyebeli nemesek közé.

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


sóváradi Bíró szerkesztés

 
Ch→

 

Sóváradi Bíró Dániel 1761. január 26., Bécs Mária Terézia nemesség elismerése és címer általa: felesége Kacsó Anna, gyermekei Miklós, György, Sára, Mária

F 7 Armales No. 38

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[6]

Rövidítések
esztelneki Bíró szerkesztés

Háromszékből származik. Tagjai közül Pál 1814-ben hirdettette ki a nemességét Temes vármegyében. Fia Albert, 1824-ig Temes vármegye esküdtje, Zádorlakon volt birtokos. Fiai: Imre (szül. 1821, †1888) Arad vm. alispánja és orsz. képviselő. Kálmán kir. tan., volt orsz. képviselő.

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs