Címerhatározó/Bóta címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Bóta család címerével foglalkozik.


ota. 133. T. 9. B. Benedek és testvérei: Albert és György B. Máté fiai: Péter és Pál 1665. V. 20. Lipóttól nyertek c. n. l. - Kihird: Borsod vm. 1668. - Orosz E. "Heves vm. N. Cs." 38. l. - B. János hevesmegyei esküdtnek 1831. évben használt címeres pecsétje Nógrád vm. lt. Nob. VIII. 140.

Magyarország címeres könyve 1. kötet (A-C)

Borsodmegyéből eredő s itt meggyökeresedett armalista család. A nemességet Lipót királytól 1665. május 20-án B. Benedek, fivérei Albert, György, Máté, fiai Péter és Pál nyerték s 1668. évben Borsodban lett hirdetve. (1721. év 97. sz.)Nemességüket igazolták, illetve bizonyságlevelet nyertek: 1775. s ujból 1792. évben Ferencz fia Benedek besenyői - biharmegyei - lakos, a bélyei uradalom ügyésze (1775. év 309. jkl. 1792. év 380. jkl.); 1820. évben Mihály és Tuza Julia, továbbá Mihály és Bozsik Katalin gyermekei (1820. év 82. 1204. sz. 73. 1516. jkl.); 1834. évben Mihály fia Ignácz, ki előbb Madarassy kanonok szolgálatában állott, később az egri főkáptalan egerszalóki, majd tarnaszentmiklósi, végre miskolczi kasznárja volt, Sándor és Ignácz nevű fiaival együtt. (1834. év 822. sz. 1647. jkl.)

Nincsen a táblázaton András egri lakos, a ki 1724. évben a nemesi vizsgáló bizottság előtt Borsodmegye bizonyitványával igazolta nemességét. (1780. év 440. jkl. 1807. év 768. A. A. sz. 1296. jkl. 1808. év 801. sz. 1809. év 540. sz. 478. 917. jkl. 1810. év 61. sz. 89. jkl. 1811. év 990. A. sz. 1149. jkl. 1821. év 130. sz. 24. 146. jkl. 1823. év 643., 968. jkl.)

Czímer az armalis másolata szerint: Kékben korona felett fekete holló kiterjesztett szárnyakkal; sisakdísz: a pajzsalak; takarók: kék-arany, ezüst-vörös. (1820. év 82. sz.) http://dka.oszk.hu/html/kepoldal/index.phtml?id=049352

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs