Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Böhm család címerével foglalkozik.


Böhm Ferenc vízmérnök és földmérő 1787-ben kapott címeres levelet II. Józseftől. A címerben körző és földgömb látható. Böhm vízszabályozási és mocsárlecsapolási munkákat végzett, például a Sárvíz-völgyében. Az ő tervei alapján készült el a Sárvíz-csatorna, és ezen munkája elismeréseként kapott nemességet az uralkodótól. Dolgozott még többek között a Duna gönyűi és nádszegi (Trstice, SK), valamint a Vág szeredi (Sereď, SK) szakaszainál, és részt vett a csákvári angolkert tervezésében is (1797).

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs