Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Búcsi család címerével foglalkozik.


Liptai András és Búcsi Éva házassági címere a pozsonyi ferences konvent protocollumából, 1710-1763


  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:


A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs