Címerhatározó/Büdi címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Büdi család címerével foglalkozik.


Büdi. Régi irásmód szerint Byd, Beud, Bewd volt a család neve. Törzsapja Büdi Bachond IV. Béla király idejében élt. II. Mihálynak, a ki Beregvármegye főispánja, majd az eperjesi nyolczados törvényszék birája volt, fiai magtalanul haltak el s igy a család elenyészett.

Czimere: leveles koronából növekvő egyszarvu.[1]

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs