Címerhatározó/Barla címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Barla családok címerével foglalkozik.


Barla 1563Szerkesztés

 

Barla István 1563. július 10., Bécs I. Ferdinánd nemesség és címer általa: testvére György

R 64

  • Irodalom:

A Magyar Országos Levéltár címereslevelei. Szerk.: Kollega Tarsoly István–Nyulásziné Straub Éva. CD-ROM. Budapest, 2000.

  • Külső hivatkozások:

[1]


Bajezet másképpen BarlaSzerkesztés

 
 
Ch→

Nyulásziné:

Bajezet másképpen Barla András 1610. május 23., Gyulafehérvár Báthori Gábor nemesség és címer

P 741 Bajazeth cs. Lad. RRR No. 48

MNL OL:

HU MNL OL R 64, 1_0884 [2]

Báthori Gábor - erdélyi fejedelem, Gyulafehérvár, 1610. 5.23. erdélyi nemesség, címer szazbrethei Bajezet alias Barla András (Andreas Bajezeth alias Barla de Szazbrethe) részére. Kihirdetése: Dés, 1610. 10. 14.

Címerleírás: Scutum videlicet militare erectum coelestini coloris, in cuius campo sive area, dextrum hominis brachium humerotenus resectum, gladium evaginatum tenere conspicitur. Supra scutum galea militaris clausa est posita, quam contegit diadema regium, gemmis atque unionibus decenter exornatum. Ex cono autem galeae taeniae, sive lemnisci variorum colorum, hinc inde defluentes oras sive margines ipsius scuti pulcherrime ambiunt et exornant.

  • Irodalom:

Nyulásziné No. 425.

A Magyar Országos Levéltár címereslevelei. Szerk.: Kollega Tarsoly István–Nyulásziné Straub Éva. CD-ROM. Budapest, 2000.

  • Külső hivatkozások:

[3]

[4] Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs