Címerhatározó/Bartók címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Bartók családok címerével foglalkozik.


Bartók 1643Szerkesztés

 

Bartók István 1643. július 4., Bécs III. Ferdinánd nemesség és címer általa: testvérei András, Márton, Mihály

R 64

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

  • Külső hivatkozások:

A Magyar Országos Levéltár címereslevelei. Szerk.: Kollega Tarsoly István–Nyulásziné Straub Éva. CD-ROM. Budapest, 2000.[1]


málnási BartókSzerkesztés

 

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[2]


szuhafői BartókSzerkesztés

 

Faggyas:

Szuhafőn... A nemesek régi lakóhelyeit, az Alsó parti részt a zsellérség vette meg, de ott maradt néhány elszegényedett nemes család is, így a Fülpösök, Bocsyk, Bartókok, Nagyok, Vattayak és a Parti Kaszák családja. Az Alsó parti rész és a Derék rész találkozásánál, a falusi híd közelében volt a Csiszár-szög. (20.)

Kisnemesi családok a mohácsi vész után
Bartók család Szuhafő (24.)

Az első világháború utál Hanvay László nyug. huszárezredes, keleméri földbirtokos ápolgatta a rokonságot a szuhafői Bartók Rafus zsellérsorba süllyedt kisnemessel, akinek elődei mint armalisták kerültek a Hanvay családdal rokonságba. (25)

A jómódú keleméri M. Gál László benősült a kisnemes Bartók Sámuel családjába Szuhafőre, ahol nagy tekintélye volt a nemesek között. (31.)

A szuhafői Bartók család rokonának tartotta Bartók Béla, világhírű zeneszerzőt. (37.)

R 64

  • Irodalom:

Faggyas István: A Sajó és a Szuha vidékének kisnemessége. GÖMÖR NÉPRAJZA XVI. Debrecen, 1988. 82. [3]

  • Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs