Címerhatározó/Bartakovics címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Bartakovics család címerével foglalkozik.


  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs